schuilkeldertje militair domein te Munte
 

Schuilkeldertje op militair domein te Muntekouter.

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

Atoomschuilkeldertje militair domein Munte

Uitwendige kenmerken.

 • Het betreft een schuilkeldertje behorende bij het militair domein op de hoek van het kruispunt van de Hundelgemsesteenweg met de Torrekensstraat.
 • Het is een gewapend betonnen structuur grotendeels verborgen onder de grond.
 • Het bunkertje heeft zeker niets te zien met bruggenhoofd Gent daar het zeker en vast veel recenter is. Het is vermoedelijk specifiek gebouwd bij de gebouwen horende bij de zendmasten op het militair domein te Muntekouter.
 • Het dateert dan ook volgens mij eerder uit de periode van de koude oorlog, ik schat de jaren '50.
 • Structuur.
 • De bunker bestaat uit een klein sas afgesloten met een deurtje. Daarachter bevindt zich een lange ovaalvormige gang met een soort houten paletten op de vloer. Achteraan is een soort trap voorzien, vermoedelijk een soort nooduitgang om de kelder eventueel in nood nog te kunnen verlaten.
 • Opmerkingen.
 • Let op indien u het bunkertje zou willen bezoeken. Het ligt op een totaal afgesloten militair domein. Er is in het algemeen geen levende ziel te bespeuren en de gebouwen staan volgens mij allen leeg. U bevindt zich echter in elk geval op militair domein en ik zou het specifiek gaan bezoeken van het terrein afraden.
 • Ik kwam uit bij dit schuilkeldertje omdat ik op zoek was naar de nooit gebouwde commandobunker C11 (wist ik toen nog niet). Had deze bunker ooit gebouwd geweest, had hij waarschijnlijk ergens moeten gestaan hebben waar dit schuilkeldertje nu ligt. Ik dacht indertijd het ontbrekende C-bunkertje gevonden te hebben maar kwam uiteindelijk uit bij een ander militair bouwseltje.
 • Waarom de twee commandobunkers C11 en C15 op de bunkerlinie nooit gebouwd zijn is voor mij tot op de dag van vandaag nog altijd een open vraag.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Het bunkertje ligt op het afgesloten militair domein op de hoek van het kruispunt gevormd door de Hundelgemsesteenweg met de Torrekensstraat. U moet afdraaien in de richting van Baaigem. Het afgebakende militair domein ligt op de linker kant. Het terrein ligt vrij hoog ten opzichte van de weg.
 • Het schuilkeldertje ligt ongeveer enkele tientallen meters verwijderd van de hoek van het terrein. U ziet enkel de toegang wat liggen en wat uitstekend beton aan de achterkant.
 • U ziet wel duidelijk een heuvel in het terrein dat nogal sterk overgroeid is op die plaats.
Bijhorende foto's
De luchtfoto hiernaast toont ons de exacte plaats waar het schuilkeldertje gebouwd is. U ziet duidelijk het volledig afgesloten militair domein op de binnenhoek van het kruispunt. Het keldertje ligt enkele tientallen meters verwijderd van de rechter bovenhoek van het terrein.
schuilkelder op militair domein te Munte
Op deze wijze kan men het schuilkeldertje zien liggen achter de omheining van het militair domein. Het keldertje is het grondheuveltje dat u links, een tiental meter achter de omheining kunt zien liggen.
schuilkelder Munte
Uitstekende betonnen hoeken aan de bovenkant van het schuilkeldertje dat sterk overgroeid is en daardoor vrij goed aan het oog onttrokken.
schuilkelde Munte
Dit is het schuilkeldertje vanaf de achterkant gezien. Het heeft grotendeels het uitzicht van een hoop grond die op een berm is gelegd om uit de weg te zijn.
schuilkelder Munte
Dit is het stuk die mij het meest op het spoor van een bunkertje bracht. De gewapend betonnen randen van de toegang.
toegang schuilkelder Munte
Detail van de toegang tot het schuilkeldertje. Alles staat open en vrij. Ik denk niet dat men nog de intentie heeft er veel gebruik van te maken.
toegang schuilkelder Munte
De binnenkant van het schuilkeldertje met aan beide zijden een lange bank. Achteraan ziet u nog een ladder om waarschijnlijk in nood de kelder langs daar ook nog te kunnen verlaten.
binnenkant schuilkelder Munte