Schuilkelders op de terreinen van het oude Bijloke hospitaal te Gent.

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

  Vestingsbouw directe omgeving Gent.

  Overzicht van de bovengrondse schuilstructuren op de terreinen van de Bijloke te Gent:

  Overzicht van de in de kelders verwerkte schuilstructuren op de terreinen van de Bijloke te Gent:

  Beschrijving van de tweede gelijkaardige schuilkelder langs de Jozef Kluyskensstraat, (kant Bijlokekaai). (nr 2)

  • U ziet hieronder nog eens een tweede reportage van de volledig identieke tweede schuilkelder, aan de andere kant van het Bijlokegebouw, langs dezelfde straat. De kelder is opnieuw gemakkelijk herkenbaar als een heuvel met toegangen in de voortuin van het oude hospitaal.
  zicht zoals de tweede kelder in het zicht komt vanop de weg schuilkelder in volle lengte
  • Een van de toegangen is voorlopig wel dichtgemaakt met een houten plaat. Het is de rechter toegang aan de straatkant. De kelder kan wel gemakkelijk nog betreden worden via de drie andere, wel vrijzijnde toegangen.
  • We beginnen onze rondgang, net zoals bij de voorgaande schuilkelder bij de toegang op de rechter kant, het dichtst bij het hoofdgebouw van de Bijloke.
  toegang schuilkelder
  • Deze schuilkelder is wel op sommige plaatsen, ik vermoed meer gebruikt door ik veronderstel studenten en dergelijke. Het zou mij niet verbazen mochten er zich ooit al studentendopen in afgespeeld hebben.
  • Hieronder ziet u de trap naar het eigenlijke oude Bijlokehospitaal. Ook hier is de vroegere toegang grondig dichtgemetst. Hiernaast krijgt u dan opnieuw zicht op de tussengang tussen de beide toegangen van de kelder, het dichtstbij de Bijlokegebouwen.
  originele toegang tot de gebouwen van de Bijloke
  tussengang tussen beide toegangen van de schuilkelder dichtst bij Bijlokegebouw
  • Op de rechter foto merkt u ook duidelijk dat gans het centrale gedeelte van de schuilkelder afgesloten was met deuren.
  trap naar toegang
  • Aan de respectievelijke toegangen tot de schuilkamers, hebben nooit extra deuren gehangen. U ziet hier duidelijk dat de deuren voor de centrale gangen hingen.
  • Via de centrale doorgang, komen we aan de overkant bij de tweede toegang, aan de linker kant van de schuilkelder.
  • Hieronder ziet u de eerste schuilkamer op de linker kant, komende van de gebouwen van de Bijloke. Daarnaast ziet u de tweede kamer achter de chicane tussen de beide kamers. De meest linkse gang is praktisch volledig leeg. De rechtse kamers bevatten veel meer rommel.
  zicht op een schuilkamer
  • Achter de chicane in het midden staat opnieuw een betonnen bak. De centrale gang, aan de straatkant is bij deze kelder wel beter toegankelijk.
  • Daarnaast krijgt u weer zicht op de centrale gang, kant van de straat.
  betonnen bak
  centrale gang aan de straatkant
  • We kunnen opnieuw de schuilkelder verlaten langs de enige open toegang in het gebouwtje, aan de linker kant. De rechter kant is afgesloten door middel van een houten plaat.
  • Let ook eens op de rechter foto. Het gebouwtje aan de straatkant, had origineel op zijn dakranden nog baksteen ommuring. Er blijven nog wat kleine restanten zichtbaar. De reden hiervan is ook niet duidelijk.
  toegangsgebouwtje tegen de straat dakrand van gebouwtje
  zicht op binnenkant afgesloten toegang
  • Links ziet u de binnenkant van de heden ten dage afgesloten toegang.
  • Hieronder krijgt u zicht op de toegang tot de twee schuilkamers op de rechter kant van de schuilkelder. In de eerste kamer ligt nog een restante van de afsluiting van het terrein.
  • De tweede kamer, achter de chicane, is allicht zelfs ook gebruikt geweest door studenten voor ik vermoed, één of andere studentengrap. Let wel op hem niet te betreden zonder voldoende verlichting. Dit is trouwens in het geheel niet aan te raden voor deze beide schuilbunkers.
  binnenzicht schuilkamer rechter kant dichtst bij de weg
  Bij een tweede bezoekje begint een mens dus wel steeds op de kleinere details te letten. Zo viel mij in de boogvormige structuren op dat er toch telkens dergelijke houten blokjes in het plafond terug te vinden waren. Dit was de bevestigings-plaats voor verlichting die werd mee ingemetst in het gewelf. Links zie je zelfs een buisje waar origineel de stroomdraad (die ondertussen volledig is verdwenen) doorkwam. Allicht kwam de stroomvoorziening rechtstreeks uit de gebouwen van de Bijloke. Omwille van zijn functie als Duitse Veldlazeret zal het hospitaal mogelijks ook wel voorzien geweest zijn van noodgeneratoren voor de stroomvoorziening in geval van stroompannes. Er is trouwens nergens anders in de gangen een ruimte voorzien voor bijvoorbeeld de plaatsing van olielampen.

  Eind 2010 werden de beide schuilstructuren langs de Jozef Kluyskensstraat, afgesloten als vleermuizenverblijven. 3 van de 4 originele toegangen werden volledig afgesloten door houten panelen (met invliegopening voor de vleermuizen). Eén toegang werd afgesloten met een houten deurtje waarlangs de structuur nog altijd betreedbaar blijft via natuurpunt die de structuren beheerd als vleermuizenverblijven. Gelieve de huidige aanpassingen voor de vleermuizen te respecteren en neem gerust contact op met de website mocht u meer info wensen over deze heden afgesloten structuren.