Intern Bunkernummer
KH M 32
Lokatie
Knokke Heist
Toegankelijkheid
Niet meer van toepassing, is gesloopt.
Aantal kamers
Allicht 1
Type bunker
Allicht Kleine manschappenbunker - verschansing
Routebeschrijving om deze locatie nog terug te vinden:
 • De kortste wijze om deze locatie nog proberen te bereiken is het kruispunt van Cantelmolinie en Greveningedijk op te zoeken. Dit is het gemakkelijkst te bereiken door via de Sluisstraat (Westkapelle) af te slaan in de richting van Knokke waarna je het respectievelijke kruispuntje zal tegenkomen.

Detail van het kruispuntje Cantelmolinie met Greveningedijk.

Als de structuur op de linker kant stond voorbij dit kruispunt, moet hij bijna op dit boomgaardje gestaan hebben bij deze hoeve.

Als hij daartegen aan de overzijde lag, zal hij links van de groene zone gelegen hebben voorbij de weg op de achtergrond. Deze groene strook is heden het kanaaltje de Cantelmolinie geworden dat heden nog amper een beek is hier ter plaatse.

Hier zie je nog mooi zo een zaagtand van die vroegere Spaanse verdedigingslijn zoals deze juist aan dit kruispuntje nog te vinden is.

Oude Bunkerkaarten en nummeringen van toepassing op deze bunker
 • Omdat er van de structuren van de Hollandstellung niet echt een eenduidige nummering bestaat, is het natuurlijk vervelend dat deze die er mogelijks al van bestaan op de duur allen door elkaar worden gebruikt en we op de duur het bos door de bomen van nummeringen niet meer zien staan. Dit zijn alvast de nummeringen die ik ken van deze bunkers:

Kaart: de Hollandstellung - Sector Marinegedeelte

De moeilijkheid bij deze kaart, is dat ze niet altijd nummert per structuur maar soms per cluster van structuren. Dit vermoeilijkt natuurlijk het weten of men alle structuren wel degelijk heeft gevonden.

(Kaart: Collectie Alain Van Geeteruyen)

Deze structuur is op het kaartje aangeduid als (10++) en zal allicht slechts 1 structuur omvat hebben. Het is een tweede structuur op de voorlijn van de Hollandstellung langs de zaagtandstructuur van de Cantelmolinie en reeds de eerste structuur die geteld kan worden bij Stützpunkt Haubtstrasse. De voorgaande structuur was structuur KH M 31 (11++), De volgende structuur is aangeduid met (9++) en betreft eveneens een reeds verdwenen structuur langs nog altijd de Cantelmolinie, reeds over de Sluisstraat te Westkapelle. Ook die structuur maakt deel uit van het toch wijder verspreide Stützpunkt Haubtstrasse.

Huidig kadastraal perceelnummer waar de bunker bijhoort en werd gebouwd:
 • Gemeente Knokke Heist, Sectie C percelen C72a (deels) of C117h (deels).
 • De bunker stond ooit ergens rechtover de weg Greveningedijk aan de rechter kant aan de overzijde van het kanaaltje de Cantelmolinie.

Kadasterschets ruim met onderliggende luchtfoto anno 2021.

Dit is een kadasterschets van dezelfde locatie met onderliggend de actuele luchtfoto. De bunker heeft alvast nooit apart kadastrale info gehad. Allicht lag hij dus op perceel C72a of C117h.

Meer details over de originele eigenaars en de aktes behorende bij deze bunker:
 • De originele eigenaars van locaties waar Duitse bunkers werden gebouwd, werden niet zoals bij de bouw van Belgische bunkers in het interbellum onteigend. Zij hadden gewoon pech en de Duitse bezetter eigende zich de grond toe en bouwde er op wat hij er wilde opzetten. Men had daar als burger weinig over te klagen en kreeg dus op die manier een In veel gevallen giftig Duits cadeau.
 • Na de oorlog werden deze bunkers dan ook automatisch opnieuw eigendom van wie er origineel eigenaar van was voor de opeising gezien zij daar nooit voor onteigend waren.
 • Zeer zelden zijn daar na de oorlog van Belgische kant schadevergoedingen voor betaald omdat de aanwezigheid van de structuren soms wel meer dan storend was voor de originele eigenaars of omdat de structuren interessant waren om over te nemen als Belgische bunkers naar de toekomst toe (is zelden gebeurd voor alle duidelijkheid)
 • Het stond de eigenaars dan ook, zeker in de beginperiode na WOI, vrij daar mee te doen wat hij wou, al was afbreken zelden een optie omdat daar zeker op die momenten de middelen niet toe bestonden.
 • Voor deze bunker niet meer van belang gezien de structuur zeker niet meer bestaat en er ook niets meer te zien is dat op zijn verleden wijst.

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Ook op deze oude foto is deze structuur zeker al niet meer te zien, ook al is de resolutie van deze luchtfoto's niet zo denderend. Op de rechter kant onder het kruispuntje zie je 1 van de oude uitstulpingen van de Cantelmolinie (zaagtand). De Cantelmolinie is nog een oude restant van een Spaans verdedigingsstelsel. De structuur heeft dus net boven of net onder het verlengde van de Greveningedijk gestaan.

Actuele luchtfoto anno 2021 (Google Earth) met deze locatie

Hier zie je de locatie waar hij ooit allicht zal gestaan hebben omcirkeld.

Localisatie van de bunker op de bunkerlinie:
 • Het betreft een structuur die reeds kan geteld worden bij Stützpunkt Haubtstrasse.

Functie van de bunker op de linie (link met eventueel andere structuren)

 • Allicht een klein manschappenverblijf dat gelijktijdig dus dienst deed als een kleine verschansing in de dijk.
 • Deze structuren staken in het algemeen beperkt boven de dijk uit zodat ze een bijkomende verschansing boden.
Structuur van het bunkertje:
 • Allicht kleine structuur met beperkte schuilruimte.
 • Volgens Duitse terminologie allicht een "Unterschlupf für ein Trupp".

Bouwplannen horende bij deze bunker

Grondplan

Allicht was het verdwenen structuurtje van dit type.

Dit is een op de linie tussen Knokke tot Fort Sint Donaas (Lapscheure) zeer courant voorkomend type bunkertje. (Schets: KLM)

Omschrijving van het bunkertje:

 • Het is alvast een bunker deel uitmakend van het gedeelte van de linie opgetrokken door de Duitse Marine. Voor meer details over de specifiek daarbij toegepaste bouwprincipes, zie deze link.
 • Het type schuilstructuur heeft 1 vrij zware betonnen zijde in vijandelijke richting. Ook de dakstructuur is nog vrij dik uitgevoerd. Voor de rest is er enkel een kleine schuilstructuur, geschikt voor een aantal gezeten personen of bv het opbergen van munitie. Dit zijn wat ze gaan bestempelen als Sitzbunker.
 • Aan de achterzijde waren er normaal ijzeren luiken om de toegang tot de structuren te kunnen afsluiten.
 • Dit impliceert in elk geval dat hij volledig als een monoliet ter plaatste gestorte gewapende betonnen structuur is opgetrokken.
 • Aan de buitenzijde ziet men heden van dit type structuren meestal enkel nog de bovenplaat omdat ze heel vaak totaal verdwijnen in de ondergrond door ophogen van het terrein of de dijken door de jaren heen.
 • Ook hier is die situatie zo
Actuele toestand van deze bunker:
 • Niet meer van toepassing gezien de structuur al lang geleden zal zijn gesloopt.
Draagt de bunker nog sporen van strijd:
 • Niet meer van toepassing.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan dit bunkertje:
 • Voorlopig geen gekend.

Foto's van deze bunker

 • Voorlopig geen foto's van gekend.

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

Vorige: KH M 31
Volgende: KH M 33