Intern Bunkernummer
KH M 33
Lokatie
Knokke Heist
Toegankelijkheid
Niet meer van toepassing, is gesloopt.
Aantal kamers
Onbekend
Type bunker
Onbekend
Routebeschrijving om deze locatie nog terug te vinden:
 • De kortste wijze om deze locatie nog proberen te bereiken is via de Hazegrasstraat afdraaien op de Dijkgraafstraat die uitkomt op de Nieuwe Hazegraspolder.
 • Ongeveer halverwege zie je op de linker kant een kronkelende waterloop lopen.
 • Waar deze het kortstbij de Dijkgraafstraat ligt is er een brugje waarachter de bunker ergens zal gestaan hebben.
Oude Bunkerkaarten en nummeringen van toepassing voor deze bunker
 • Omdat er van de structuren van de Hollandstellung niet echt een eenduidige nummering bestaat, is het natuurlijk vervelend dat deze die er mogelijks al van bestaan op de duur allen door elkaar worden gebruikt en we op de duur het bos door de bomen van nummeringen niet meer zien staan. Dit zijn alvast de nummeringen die ik ken van deze bunkers:

Kaart: de Hollandstellung - Sector Marinegedeelte

De moeilijkheid bij deze kaart, is dat ze niet altijd nummert per structuur maar soms per cluster van structuren. Dit vermoeilijkt natuurlijk het weten of men alle structuren wel degelijk heeft gevonden.

(Kaart: Collectie Alain Van Geeteruyen)

Deze structuur is op het kaartje aangeduid als (38++) en zal allicht slechts 1 structuur omvat hebben. Het is de eerste structuur op de achterlijn die nog wel degelijk bij de Hollandstellung gerekend zal kunnen worden op de lijn vanaf Knokke. Men vindt deze dubbele afsplitsing ongeveer terug vanaf het Stützpunkt Wilhelm in de Nieuwe Hazegrasdijk. Allicht verklaart de aanwezigheid van deze structuur ook de aanwezige kijkgaten bij bepaalde bunkers van dat Stützpunkt die letterlijk op deze structuur gericht zijn. De bunkernummers met nummers 200 en dergelijke, maken allicht deel uit van Stützpunkt Paul bij de kust. Een tweede structuur op deze achterlijn is de unieke commando - telefoniebunker KH M 01 die dan zot genoeg op dit plannetje niet is vermeld. Mogelijks toont dit kaartje effectief enkel de mitrailleurbunkers (ook open opstellingen geteld). Wel vermeld is een volgende achterliniebunker KH M 34 (38++), eveneens gesloopt en ooit aanwezig achteraan een bosje langs de Hazegrasstraat, nog meer achteruit dan de eerder hier niet aangeduide commandobunker.

Huidig kadastraal perceelnummer waar de bunker bijhoort en werd gebouwd:
 • Gemeente Knokke Heist, Sectie G perceel 297 (deels).
 • De bunker stond ooit ergens juist achter de uitstulping van deze sloot.

Kadasterschets ruim met onderliggende luchtfoto anno 2021.

Dit is een kadasterschets van dezelfde locatie met onderliggend de actuele luchtfoto. De bunker heeft alvast nooit apart kadastrale info gehad. Allicht lag hij dus op perceel G297.

Meer details over de originele eigenaars en de aktes behorende bij deze bunker:
 • De originele eigenaars van locaties waar Duitse bunkers werden gebouwd, werden niet zoals bij de bouw van Belgische bunkers in het interbellum onteigend. Zij hadden gewoon pech en de Duitse bezetter eigende zich de grond toe en bouwde er op wat hij er wilde opzetten. Men had daar als burger weinig over te klagen en kreeg dus op die manier een In veel gevallen giftig Duits cadeau.
 • Na de oorlog werden deze bunkers dan ook automatisch opnieuw eigendom van wie er origineel eigenaar van was voor de opeising gezien zij daar nooit voor onteigend waren.
 • Zeer zelden zijn daar na de oorlog van Belgische kant schadevergoedingen voor betaald omdat de aanwezigheid van de structuren soms wel meer dan storend was voor de originele eigenaars of omdat de structuren interessant waren om over te nemen als Belgische bunkers naar de toekomst toe (is zelden gebeurd voor alle duidelijkheid)
 • Het stond de eigenaars dan ook, zeker in de beginperiode na WOI, vrij daar mee te doen wat hij wou, al was afbreken zelden een optie omdat daar zeker op die momenten de middelen niet toe bestonden.
 • Wie de huidige eigenaar is maakt in dit geval niet zoveel meer uit gezien de structuur zeker niet meer bestaat.

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Oude luchtfoto uit 1971 waar de locatie nog zeer duidelijk, vrij identiek met heden ten dage op te zien is. De bunker stond ooit achter de bocht in de waterloop (donkere zone), allicht vrij kortbij het brugje.

Actuele ruime luchtfoto anno 2021 (Google Earth)

Ruime luchtfoto waarop je onderaan de Hazegrasstraat ziet en bovenaan de Nieuwe Hazegraspolderdijk. Centraal de Dijkgraafstraat. Je ziet hier ook duidelijk de waterloop lopen waarachter de bunker ooit stond.

Actuele luchtfoto anno 2021 (Google Earth) inclusief locatie waar de bunker ooit stond

Op deze schets zie je specifiek de locatie aangeduid waar de bunker ooit moet hebben gestaan. Nu is er heden enkel nog een mysterieuze paal te vinden. Hij zal wel 95% zeker achter de waterloop hebben gelegen omdat deze dan fungeerde als een extra obstakel en verdediging. Mogelijks is zelfs het brugje dat erbij te vinden is, origineel uit die tijd.

Dit is de wijze waarop de knik in de waterloop zichtbaar is achteraan dit veld, vanaf de Dijkgraafstraat.

Zicht op de locatie aan de overzijde van het vaartje. Je ziet er duidelijk een merkwaardige paal op staan die gerust een mitrailleurpaal had kunnen zijn omwille van de locatie.

Het brugje over de sloot.

De overzijde met opnieuw zicht op de nog aanwezige paal.

Localisatie van de bunker op de bunkerlinie:
 • Het betreft een structuur te beschouwen als de achterlijn van de Hollandstellung te Knokke. Het ligt op de achterzijde van de linie, achter Stützpunkt Wilhelm (nabij de Nieuwe Hazegraspolderdijk) en Stützpunkt Heinrich (Fort Hazegras).

Functie van de bunker op de linie (link met eventueel andere structuren)

 • De bunker moet zeker een contactpunt geweest zijn tussen Stützpunkt Wilhelm en de commandobunker KH M 01 op de Hazegrasstraat nr85 (KH M 01).
 • Heel veel kans dat dit een signaallampbunker was die er zeker moet zijn geweest nabij de commandobunker maar waarvan de exacte locatie onbekend is.
Structuur van het bunkertje:
 • Voorlopig geen info gekend.
 • Heel waarschijnlijk een vermiste signaallampbunker.

Bouwplannen horende bij deze bunker

 • Voorlopig geen info gekend

Omschrijving van het bunkertje:

 • Het was alvast een bunker deel uitmakend van het gedeelte van de linie opgetrokken door de Duitse Marine. Voor meer details over de specifiek daarbij toegepaste bouwprincipes, zie deze link.
 • Dit impliceerde in elk geval dat hij volledig als een monoliet ter plaatste gestorte gewapende betonnen structuur was opgetrokken.
 • Qua details voorlopig geen info gekend.
Actuele toestand van deze bunker:
 • Niet meer van toepassing gezien de structuur al lang geleden zal zijn gesloopt.
 • Er staat enkel nog een mysterieuze paal waarvan eerst werd vermoed dat hij misschien wel iets te zien had met de Hollandstellung als mitrailleurpaal. Die optie kan echter worden uitgesloten omdat oa langs de Hazegrasstraat nabij KH M 34 een heel aantal identieke palen gevonden kunnen worden als weidepalen gebruikt. Er zal dus allicht in de buurt een fabrikant van betonwaren gezeten hebben gespecialiseerd in dat type van paal.
Draagt de bunker nog sporen van strijd:
 • Niet meer van toepassing.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan dit bunkertje:
 • Voorlopig geen gekend.

Foto's van deze bunker

Dit is een detail van de paal die hier te vinden is. Op het eerste zicht lijkt het een betonnen elektriciteitspaal die afgebroken is maar daar zou dan toch zeker wapeningsijzer ingestoken hebben, waarvan dus geen spoor is. Ook draagt hij 4 specifieke gaten.

Dit is een detail van die paal. Is dit een vorm van versiering in het beton of is deze gewoon enorm afgesleten. Achteraf gezien kan de link met de mitrailleurpalen aan de Hollandstellung wel uitgesloten worden omdat er nog identieke palen te vinden zijn langs de Hazegrasstraat in de nabijheid van de structuur KH M 34.

Dit is de zijkant van de Hazegrasstraat nabij de structuur KH M 34. Hier staan in de omheining van een weiland een heel deel gelijkaardige palen. Ze zullen dus zeker niets specifieks met de Hollandstellung te maken hebben.

Detail van de paal zichtbaar op de rechter kant van vorige foto. Er staan hier in de omheining wel meer van dergelijke palen.

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

Vorige: KH M 32
Volgende: KH M 01