Intern Bunkernummer
KH M 34
Lokatie
Knokke Heist
Toegankelijkheid
Niet meer van toepassing, is gesloopt.
Aantal kamers
Onbekend
Type bunker
Onbekend
Routebeschrijving om deze locatie nog terug te vinden:
 • Het is niet zo evident de locatie proberen te bereiken. Men ziet namelijk vanaf de Hazegrasstraat het respectievelijke bosje liggen waar hij op de rand van staat aan de achterzijde maar dit is vanaf daar amper te bereiken.
 • Het vlotste (is een groot woord) is hij te bereiken via een halvelings verharde wegel, Jagerspad genoemd.
 • Waar deze dan opnieuw afbuigt naar rechts, ga je dan in een totaal niet meer onderhouden boswegel, rechtdoor. Let op dit kan bij momenten door bramen en netelen zijn.
 • Probeer de achterzijde van het bos te bereiken en dan eventueel op de rand van het veld naar links mee te stappen.
 • Wanneer u bij de hoek van het bosje komt, moet je opnieuw het bosje in.
 • Er zijn geen sporen meer van een bunker maar er staat nog wel een mitrailleurpaal.
Oude Bunkerkaarten en nummeringen van toepassing voor deze bunker
 • Omdat er van de structuren van de Hollandstellung niet echt een eenduidige nummering bestaat, is het natuurlijk vervelend dat deze die er mogelijks al van bestaan op de duur allen door elkaar worden gebruikt en we op de duur het bos door de bomen van nummeringen niet meer zien staan. Dit zijn alvast de nummeringen die ik ken van deze bunkers:

Kaart: de Hollandstellung - Sector Marinegedeelte

De moeilijkheid bij deze kaart, is dat ze niet altijd nummert per structuur maar soms per cluster van structuren. Dit vermoeilijkt natuurlijk het weten of men alle structuren wel degelijk heeft gevonden.

(Kaart: Collectie Alain Van Geeteruyen)

Deze structuur is op het kaartje aangeduid als (37++) en zal allicht slechts 1 structuur omvat hebben. Het is een van de bunkertjes die ooit op de achterlijn moeten gestaan hebben te Knokke. De vorige structuur van deze achterlijn is de zeer fraaie KH M 01 Commandobunker met ingebouwde telefooncentrale. Deze is echter merkwaardig genoeg niet aangeduid op dit kaartje. Er staat enkel een "8 met een vlagje". De volgende structuur op deze achterlijn is de bunker KH M 35 (36++) bij een hoeve langs de Graaf Jansdijk, ondertussen ook verdwenen.

Huidig kadastraal perceelnummer waar de bunker bijhoort en werd gebouwd:
 • Gemeente Knokke Heist, Sectie K perceel 317 (deels).

Kadasterschets ruim met onderliggende luchtfoto anno 2021.

De bunker stond ooit achteraan het nu nog uitstekende stukje bos. Er staat heden nog een mitrailleurpaal en er zit ook een zink in het lokale bos daar.

 

Meer details over de originele eigenaars en de aktes behorende bij deze bunker:
 • De originele eigenaars van locaties waar Duitse bunkers werden gebouwd, werden niet zoals bij de bouw van Belgische bunkers in het interbellum onteigend. Zij hadden gewoon pech en de Duitse bezetter eigende zich de grond toe en bouwde er op wat hij er wilde opzetten. Men had daar als burger weinig over te klagen en kreeg dus op die manier een In veel gevallen giftig Duits cadeau.
 • Na de oorlog werden deze bunkers dan ook automatisch opnieuw eigendom van wie er origineel eigenaar van was voor de opeising gezien zij daar nooit voor onteigend waren.
 • Zeer zelden zijn daar na de oorlog van Belgische kant schadevergoedingen voor betaald omdat de aanwezigheid van de structuren soms wel meer dan storend was voor de originele eigenaars of omdat de structuren interessant waren om over te nemen als Belgische bunkers naar de toekomst toe (is zelden gebeurd voor alle duidelijkheid)
 • Het stond de eigenaars dan ook, zeker in de beginperiode na WOI, vrij daar mee te doen wat hij wou, al was afbreken zelden een optie omdat daar zeker op die momenten de middelen niet toe bestonden.
 • Wie de huidige eigenaar is maakt in dit geval niet zoveel meer uit gezien de structuur zeker niet meer bestaat.
 • Wel valt te hopen dat de paal in het sterk overwoekerde bosje blijft bestaan omdat het zeker een uniek stukje is en ultiem bewijs van dat er hier wel degelijk iets heeft gestaan.

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Oude luchtfoto uit 1971 waar de locatie nog zeer duidelijk, vrij identiek is met heden ten dage.

Actuele ruime luchtfoto anno 2021 (Google Earth)

Ruime luchtfoto waarop de locatie van de nog aanwezige paal is aangeduid. Kortbij de paal zie je duidelijk dat er een zink in het bos zit wat duidelijk zou kunnen wijzen op het verwijderen van een structuur. Dit moet al vele jaren geleden gebeurd zijn.

Lidar Radar scan van deze locatie, allicht daterend van rond 2014 - www.geopunt.be

Leuk is dat je duidelijk een zink in het bos ziet op deze scan waar ooit een structuur zal hebben gestaan.

De structuur was te zoeken in het bos waar we hier op de zijkant van kijken.

De zijde van het bos gezien vanaf de Hazegrasstraat. Op de rand van de straat zie je trouwens nog zo een merkwaardige paal zoals er ook een kon gevonden worden bij structuur KH M 33. Dit blijken vrij klassieke palen te zijn die hier aan deze omheining meermaals zijn gebruikt.

Dit is het Jagerspad komende vanaf de Hazegrasstraat. Het is een onverharde wegel en zeker niet in excelente staat te noemen.

Waar deze wegel naar rechts afbuigt, zie je nog de resten van een vroegere boswegel. Deze dien je door te steken tot de achterzijde van het bos. Dit kan serieus tegenvallen. Deze bevat enkel bramen en netels in sommige seizoenen.

Achteraan het bos dien je dan naar links af te buigen en ga met het veld mee tot waar het bos stopt.

Er zit hier een instulping in het bos waar de mais verder wordt in geplant. De structuur zat in dit eerste gedeelte dat we nu net voorbij zijn en keek dus uit op de velden achter het bos.

Als we hier iets het bosje ingaan, vinden we nog enkel een mitrailleurpaal terug. Wel het ultieme bewijs van het feit dat hier toch ooit iets aan de Hollandstellung gekoppeld is geweest.

Localisatie van de bunker op de bunkerlinie:
 • Het betreft een structuur te beschouwen als de achterlijn van de Hollandstellung te Knokke. Het ligt op de achterzijde van de linie tussen Stützpunkt Wilhelm (aan de Nieuwe Hazegraspolderdijk) en Stützpunkt Heinrich (Fort Hazegras).
 • Allicht valt het zelfs te beschouwen als een aparte cluster op de achterlijn nabij KH M 01 de commando-telefoniebunker op de Hazegrasstraat 85.

Functie van de bunker op de linie (link met eventueel andere structuren)

 • Voorlopig geen details gekend over het type bunker dat hier ooit zou hebben gestaan.
Structuur van het bunkertje:
 • Voorlopig geen info gekend.

Bouwplannen horende bij deze bunker

 • Voorlopig geen info gekend

Omschrijving van het bunkertje:

 • Het was alvast een bunker deel uitmakend van het gedeelte van de linie opgetrokken door de Duitse Marine. Voor meer details over de specifiek daarbij toegepaste bouwprincipes, zie deze link.
 • Dit impliceerde in elk geval dat hij volledig als een monoliet ter plaatste gestorte gewapende betonnen structuur was opgetrokken.
 • Qua details voorlopig geen info gekend.
Actuele toestand van deze bunker:
 • Niet meer van toepassing gezien de structuur al lang geleden zal zijn gesloopt.
 • Er staat enkel nog een mitrailleurpaal die toch wijst op een ooit aanwezige maar verdwenen structuur.
Draagt de bunker nog sporen van strijd:
 • Niet meer van toepassing.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan dit bunkertje:
 • Voorlopig geen gekend.

Foto's van deze bunker

De paal die hier kan worden gevonden, steekt ondertussen al heel wat dieper in het maaiveld doordat het bos natuurlijk jaarlijks wel ophoogt door de vele bladeren die hier vallen.

Detail van dezelfde paal.

Linksonderaan dezelfde paal. Als je verder in het bos kijkt, zie je dat het terrein hier lager ligt dan de rest van het bos. Dit duidt er toch op dat hier ooit iets is weggenomen en uitgegraven waarvan de kuil nooit perfect is weten te vullen door grondgebrek. De bunker is zeker al vele jaren verdwenen.

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

 • Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Hollandstellung - https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/69390
 • Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Detailfiche - Geen verdere informatie gekend.
 • Voorlopig enkel zijn locatie met inbegrip van een mitrailleurpaal kunnen localiseren volgens het hierbij mee getoonde plannetje.
Vorige: KH M 01
Volgende: KH M 35