Intern Bunkernummer
KH M 35
Lokatie
Knokke Heist
Toegankelijkheid
Niet meer van toepassing, is gesloopt.
Aantal kamers
Onbekend
Type bunker
Onbekend
Routebeschrijving om deze locatie nog terug te vinden:
 • Deze structuur zou gelegen hebben langs de Graaf Jansdijk komende van de Hazegrasstraat.
 • Enkele honderden meters verder kom je een kleine knik in de weg tegen naar rechts met op uw linker kant een hoeve.
 • Bij de enkele rondgangen die ikzelf gedaan heb om deze structuren terug te vinden, was deze hoeve steeds in zware verbouwingen betrokken.
 • De structuur moet gelegen hebben in het veld tussen de hoeve en de volgende knik naar links van de Graaf Jan's Dijk.
 • Er zijn totaal geen sporen meer die naar deze structuur verwijzen.
 • Mogelijk heeft een kuil in het veld kortbij de hoeve iets te zien met deze verdwenen structuur.
Oude Bunkerkaarten en nummeringen van toepassing voor deze bunker
 • Omdat er van de structuren van de Hollandstellung niet echt een eenduidige nummering bestaat, is het natuurlijk vervelend dat deze die er mogelijks al van bestaan op de duur allen door elkaar worden gebruikt en we op de duur het bos door de bomen van nummeringen niet meer zien staan. Dit zijn alvast de nummeringen die ik ken van deze bunkers:

Kaart: de Hollandstellung - Sector Marinegedeelte

De moeilijkheid bij deze kaart, is dat ze niet altijd nummert per structuur maar soms per cluster van structuren. Dit vermoeilijkt natuurlijk het weten of men alle structuren wel degelijk heeft gevonden.

(Kaart: Collectie Alain Van Geeteruyen)

Deze structuur is op het kaartje aangeduid als (36++) en zal allicht slechts 1 structuur omvat hebben. Het is een van de bunkertjes die ooit op de achterlijn moeten gestaan hebben te Knokke. De vorige structuren op deze achterlijn zijn de zeer fraaie KH M 01 Commandobunker met ingebouwde telefooncentrale en een onbekende bunker op de kop van een bosje langs dezelfde Hazegrasstraat, KH M 35 (37++). De volgende structuur op deze achterlijn is de bunker KH M 36 (35++) langs de Hazegrasstraat nabij een kruispuntje aan de Kleine Geul. Ook die structuur is zeker verdwenen.

Huidig kadastraal perceelnummer waar de bunker bijhoort en werd gebouwd:
 • Gemeente Knokke Heist, Sectie K perceel 498 (deels).

Kadasterschets met onderliggende luchtfoto anno 2021.

De bunker stond ooit allicht op het perceel links van de Graaf Jansdijk, net voorbij de hoeve op perceel K495b, allicht op perceel K498. Mogelijks in de buurt waar zich heden een kleine vijver bevindt.

Meer details over de originele eigenaars en de aktes behorende bij deze bunker:
 • De originele eigenaars van locaties waar Duitse bunkers werden gebouwd, werden niet zoals bij de bouw van Belgische bunkers in het interbellum onteigend. Zij hadden gewoon pech en de Duitse bezetter eigende zich de grond toe en bouwde er op wat hij er wilde opzetten. Men had daar als burger weinig over te klagen en kreeg dus op die manier een In veel gevallen giftig Duits cadeau.
 • Na de oorlog werden deze bunkers dan ook automatisch opnieuw eigendom van wie er origineel eigenaar van was voor de opeising gezien zij daar nooit voor onteigend waren.
 • Zeer zelden zijn daar na de oorlog van Belgische kant schadevergoedingen voor betaald omdat de aanwezigheid van de structuren soms wel meer dan storend was voor de originele eigenaars of omdat de structuren interessant waren om over te nemen als Belgische bunkers naar de toekomst toe (is zelden gebeurd voor alle duidelijkheid)
 • Het stond de eigenaars dan ook, zeker in de beginperiode na WOI, vrij daar mee te doen wat hij wou, al was afbreken zelden een optie omdat daar zeker op die momenten de middelen niet toe bestonden.
 • Wie de huidige eigenaar is maakt in dit geval niet zoveel meer uit gezien de structuur zeker niet meer bestaat.

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Oude luchtfoto uit 1971 waar de locatie nog zeer duidelijk, vrij identiek is met heden ten dage. De hoeve kende toen allicht nog betere tijden. Ook toen was er zeker nergens nog een spoor van de structuur te zien.

Actuele ruime luchtfoto anno 2021 (Google Earth)

Als je op deze ruime luchtfoto kijkt moet de bunker gelegen bij de hoeve zuidwestelijk van deze foto op de Graaf Jansdijk. Vrij kort hiertegen noordoostelijk lag de commandobunker met geintegreerde telefooncentrale KH M 01. Een tweede bunker KH M 34 van een onbekend type moet nog gelegen hebben nabij het bosje die je dan zuidelijk van de Hazegrasstraat nog ziet opduiken op de rand van de foto. Het geheel vormt hier dus wel degelijk een cluster van structuren op de achterlinie.

Actuele luchtfoto anno 2021 (Google Earth)

Een actuele luchtfoto met de lokatie van deze reeds lange tijd vermiste structuur.

Op dit Google Streetview beeld links de hoeve met het veld daarachter waar deze structuur ooit moet hebben gestaan.

Google Streetview terugblik op respectievelijke veld op de rechter kant. Mogelijks heeft de kuil, een vijver op de rechter kant met deze ooit verdwenen structuur iets te zien gehad.

Localisatie van de bunker op de bunkerlinie:
 • Het betreft een structuur te beschouwen als de achterlijn van de Hollandstellung te Knokke. Het ligt op de achterzijde van de linie tussen Stützpunkt Wilhelm (aan de Nieuwe Hazegraspolderdijk) en Stützpunkt Heinrich (Fort Hazegras).
 • Allicht valt het zelfs te beschouwen als een aparte cluster op de achterlijn nabij KH M 01 de commando-telefoniebunker op de Hazegrasstraat 85.

Functie van de bunker op de linie (link met eventueel andere structuren)

 • Voorlopig geen details gekend over het type bunker dat hier ooit zou hebben gestaan.
Structuur van het bunkertje:
 • Voorlopig geen info gekend.

Bouwplannen horende bij deze bunker

 • Voorlopig geen info gekend

Omschrijving van het bunkertje:

 • Het was alvast een bunker deel uitmakend van het gedeelte van de linie opgetrokken door de Duitse Marine. Voor meer details over de specifiek daarbij toegepaste bouwprincipes, zie deze link.
 • Dit impliceerde in elk geval dat hij volledig als een monoliet ter plaatste gestorte gewapende betonnen structuur was opgetrokken.
 • Qua details voorlopig geen info gekend.
Actuele toestand van deze bunker:
 • Niet meer van toepassing gezien de structuur al lang geleden zal zijn gesloopt.
 • Niets wijst er nog op dat daar ooit een structuur heeft gestaan.
Draagt de bunker nog sporen van strijd:
 • Niet meer van toepassing.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan dit bunkertje:
 • Voorlopig geen gekend.

Foto's van deze bunker

 • Voorlopig niets gekend.

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

Vorige: KH M 34
Volgende: KH M 36