Intern Bunkernummer
KH M 36
Lokatie
Knokke Heist
Toegankelijkheid
Niet meer van toepassing, is gesloopt.
Aantal kamers
Onbekend
Type bunker
Onbekend
Routebeschrijving om deze locatie nog terug te vinden:
 • Deze structuur zou gelegen hebben in de velden ten noorden van de Hazegrasstraat nabij een kruispuntje met een zijweg met dezelfde naam aan de waterloop "Geul".
 • De lokatie valt te benaderen door voor de terreinen bij de hoeve vertrekkend vanaf de Hazegrasstraat de linker kant aan te houden van de kouter met een gebogen vorm naar de hoeve toe.
 • Voorlopig is daar niets meer te zien dat nog verwijst naar de ooit hier aanwezige structuur.
Oude Bunkerkaarten en nummeringen van toepassing voor deze bunker
 • Omdat er van de structuren van de Hollandstellung niet echt een eenduidige nummering bestaat, is het natuurlijk vervelend dat deze die er mogelijks al van bestaan op de duur allen door elkaar worden gebruikt en we op de duur het bos door de bomen van nummeringen niet meer zien staan. Dit zijn alvast de nummeringen die ik ken van deze bunkers:

Kaart: de Hollandstellung - Sector Marinegedeelte

De moeilijkheid bij deze kaart, is dat ze niet altijd nummert per structuur maar soms per cluster van structuren. Dit vermoeilijkt natuurlijk het weten of men alle structuren wel degelijk heeft gevonden.

(Kaart: Collectie Alain Van Geeteruyen)

Deze structuur is op het kaartje aangeduid als (35++) en zal allicht slechts 1 structuur omvat hebben. Het is een van de bunkertjes die ooit op de achterlijn moet gestaan hebben te Knokke. Hier valt voorlopig enkel nog te spreken over totaal vermiste structuren. Meestal verwijst niets nog naar hun aanwezigheid in het verleden. De vorige structuur op deze achterlijn was de structuur KH M 35 (36++). De volgende structuur op deze achterlijn is de structuur KH M 37 (33++) achteraan een hoeve langs de Hazegrasstraat richting Westkapelle.

Huidig kadastraal perceelnummer waar de bunker bijhoort en werd gebouwd:
 • Gemeente Knokke Heist, Sectie B perceel 2b (deels).

Kadasterschets met onderliggende luchtfoto anno 2021.

De structuur moet ooit gestaan hebben in de smalle strook tussen het grote landbouwperceel links en B14b op perceel B2b. Voorlopig is er niets meer dat nog verwijst naar zijn vroegere aanwezigheid.

Meer details over de originele eigenaars en de aktes behorende bij deze bunker:
 • De originele eigenaars van locaties waar Duitse bunkers werden gebouwd, werden niet zoals bij de bouw van Belgische bunkers in het interbellum onteigend. Zij hadden gewoon pech en de Duitse bezetter eigende zich de grond toe en bouwde er op wat hij er wilde opzetten. Men had daar als burger weinig over te klagen en kreeg dus op die manier een In veel gevallen giftig Duits cadeau.
 • Na de oorlog werden deze bunkers dan ook automatisch opnieuw eigendom van wie er origineel eigenaar van was voor de opeising gezien zij daar nooit voor onteigend waren.
 • Zeer zelden zijn daar na de oorlog van Belgische kant schadevergoedingen voor betaald omdat de aanwezigheid van de structuren soms wel meer dan storend was voor de originele eigenaars of omdat de structuren interessant waren om over te nemen als Belgische bunkers naar de toekomst toe (is zelden gebeurd voor alle duidelijkheid)
 • Het stond de eigenaars dan ook, zeker in de beginperiode na WOI, vrij daar mee te doen wat hij wou, al was afbreken zelden een optie omdat daar zeker op die momenten de middelen niet toe bestonden.
 • Wie de huidige eigenaar is maakt in dit geval niet zoveel meer uit gezien de structuur zeker niet meer bestaat.

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Oude luchtfoto uit 1971 waar de locatie nog zeer duidelijk, vrij identiek is met heden ten dage. De hoeve zelf blijkt ondertussen uitgebreid met stallen maar deze komen niet in de buurt van de lokatie waar ooit deze structuur moet gestaan hebben.

Actuele ruime luchtfoto anno 2021 (Google Earth)

Deze ruime luchtfoto valt nog heel goed te koppelen aan het originele plannetje met de structuren op aangeduid. Op die manier kan men vrij duidelijk komen tot onderstaande ruime locatieaanduiding.

Actuele ruime luchtfoto anno 2021 (Google Earth)

Meest waarschijnlijke ruime omgeving waar deze structuur ooit moet gestaan hebben.

De locatie waar de structuur ooit moet gestaan hebben, is te zoeken nabij deze hoeve langs de Hazegrasstraat waar deze de waterloop "Geul" kruist. Allicht heeft de structuur nooit bij de hoeve zelf gestaan maar verderop in de velden.

Dit is een ruime blik via Google Streetview op de velden waar de structuur te zoeken moet geweest zijn vanaf de Hazegrasstraat. Niets duidt nog op de aanwezigheid van enige structuur.

Eigen foto meer naar de achterzijde van deze kouter toe. De structuur moet misschien nog 100 m verder gestaan hebben op de linker kant waar die smalle spie in die kouter dient gezocht te worden.

Dezelfde kouters gezien vanaf het wegeltje dat ook Hazegrasstraat noemt. Rechts de waterloop Geul.

Localisatie van de bunker op de bunkerlinie:
 • Het betreft een structuur te beschouwen als de achterlijn van de Hollandstellung te Knokke. Het ligt op de achterzijde van Stützpunkt Heinrich. Alle volgende structuren liggen op de achterlijn tussen Stützpunkt Heinrich en Stützpunkt Haubtstrasse.

Functie van de bunker op de linie (link met eventueel andere structuren)

 • Voorlopig geen details gekend over het type bunker dat hier ooit zou hebben gestaan.
Structuur van het bunkertje:
 • Voorlopig geen info gekend.

Bouwplannen horende bij deze bunker

 • Voorlopig geen info gekend

Omschrijving van het bunkertje:

 • Het was alvast een bunker deel uitmakend van het gedeelte van de linie opgetrokken door de Duitse Marine. Voor meer details over de specifiek daarbij toegepaste bouwprincipes, zie deze link.
 • Dit impliceerde in elk geval dat hij volledig als een monoliet ter plaatste gestorte gewapende betonnen structuur was opgetrokken.
 • Qua details voorlopig geen info gekend.
Actuele toestand van deze bunker:
 • Niet meer van toepassing gezien de structuur al lang geleden zal zijn gesloopt.
 • Niets wijst er nog op dat daar ooit een structuur heeft gestaan.
Draagt de bunker nog sporen van strijd:
 • Niet meer van toepassing.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan dit bunkertje:
 • Langs de parallelle weg die eveneens de naam Hazegrasstraat noemt, liggen wel nog de restanten van wat ooit allicht ook een Duitse WOII artillerieopstelling was zoals er een 4 tal te zoeken waren op Fort Hazegras iets verderop.
 • Voorlopig is van deze opstelling ook geen verdere info gekend en heeft deze ook niets te zien met de Hollandstellung.

Streetview van de zijweg op Hazegrasstraat met zelfde naam langs de Geul. Aan de overzijde ziet men de restanten van een artillerieopstelling, allicht Duits en WOII.

Streetview met detail van deze opstelling in het weiland.

Foto's van deze bunker

 • Voorlopig niets gekend.

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

Vorige: KH M 35
Volgende: KH M 37