Intern Bunkernummer
KH M 37
Lokatie
Knokke Heist
Toegankelijkheid
Niet meer van toepassing, is gesloopt.
Aantal kamers
Onbekend
Type bunker
Onbekend
Routebeschrijving om deze locatie nog terug te vinden:
 • Deze structuur zou gelegen hebben aan de oostkant van een hoeve die nu nog kan gevonden worden langs de zuidkant van de Hazegrasstraat richting Westkapelle.
Oude Bunkerkaarten en nummeringen van toepassing voor deze bunker
 • Omdat er van de structuren van de Hollandstellung niet echt een eenduidige nummering bestaat, is het natuurlijk vervelend dat deze die er mogelijks al van bestaan op de duur allen door elkaar worden gebruikt en we op de duur het bos door de bomen van nummeringen niet meer zien staan. Dit zijn alvast de nummeringen die ik ken van deze bunkers:

Kaart: de Hollandstellung - Sector Marinegedeelte

De moeilijkheid bij deze kaart, is dat ze niet altijd nummert per structuur maar soms per cluster van structuren. Dit vermoeilijkt natuurlijk het weten of men alle structuren wel degelijk heeft gevonden.

(Kaart: Collectie Alain Van Geeteruyen)

Deze structuur is op het kaartje aangeduid als (33++) en zal allicht slechts 1 structuur omvat hebben. Het is een van de structuren die ooit op de achterlijn moet gestaan hebben te Knokke. Hier valt voorlopig enkel nog te spreken over totaal vermiste structuren. Meestal verwijst niets nog naar hun aanwezigheid in het verleden. De vorige structuur op deze achterlijn was de structuur KH M 36 (35++). De volgende structuur op deze achterlijn is een structuur nog iets verder langs de Hazegrasstraat, midden in de velden aan de noordkant richting Westkapelle.

Huidig kadastraal perceelnummer waar de bunker bijhoort en werd gebouwd:
 • Gemeente Knokke Heist, Sectie B perceel 213f (deels).

Kadasterschets met onderliggende luchtfoto anno 2021.

De structuur moet ooit gestaan hebben aan de oostkant van deze hoeve. Daar zie je echter heden een aantal recenter bijgebouwde stallen. De structuur moet zeker daar ooit ergens gestaan hebben waar nu deze stallen staan. Allicht was er zelfs toen deze stallen ooit werden gebouwd al geen sprake meer van deze structuur.

Meer details over de originele eigenaars en de aktes behorende bij deze bunker:
 • De originele eigenaars van locaties waar Duitse bunkers werden gebouwd, werden niet zoals bij de bouw van Belgische bunkers in het interbellum onteigend. Zij hadden gewoon pech en de Duitse bezetter eigende zich de grond toe en bouwde er op wat hij er wilde opzetten. Men had daar als burger weinig over te klagen en kreeg dus op die manier een In veel gevallen giftig Duits cadeau.
 • Na de oorlog werden deze bunkers dan ook automatisch opnieuw eigendom van wie er origineel eigenaar van was voor de opeising gezien zij daar nooit voor onteigend waren.
 • Zeer zelden zijn daar na de oorlog van Belgische kant schadevergoedingen voor betaald omdat de aanwezigheid van de structuren soms wel meer dan storend was voor de originele eigenaars of omdat de structuren interessant waren om over te nemen als Belgische bunkers naar de toekomst toe (is zelden gebeurd voor alle duidelijkheid)
 • Het stond de eigenaars dan ook, zeker in de beginperiode na WOI, vrij daar mee te doen wat hij wou, al was afbreken zelden een optie omdat daar zeker op die momenten de middelen niet toe bestonden.
 • Wie de huidige eigenaar is maakt in dit geval niet zoveel meer uit gezien de structuur zeker niet meer bestaat.

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Oude luchtfoto uit 1971 waar de locatie toch wel wat verschilt. De hoeve was nog een heel stuk kleiner. Let op de wegel die van zuidoostelijke richting het hoevedomein binnenkomt en vergelijk dit met het meer actuele zicht.

Actuele ruime luchtfoto anno 2021 (Google Earth)

De hoeve ligt letterlijk godverlaten in het midden van de velden zonder enige andere bebouwing in de buurt. Ze is ook via een onverharde wegel bereikbaar vanaf Westkapelle komende uit de onverharde wegels vertrekkend vanaf de Greveningedijk die deel uitmaakte van Stützpunkt Haubtstrasse, waar heel wat structuren stonden maar nog amper iets terug te vinden is.

Actuele ruime luchtfoto anno 2021 (Google Earth)

Meest waarschijnlijke ruime omgeving waar deze structuur ooit moet gestaan hebben. Zelf vermoed ik dat hij al zal dienen gezocht te worden waar heden de grote stallen staan.

Google Streetview zicht vanaf de Hazegrasstraat, richting zuidkant rijdende naar Westkapelle.

Gelijkaardig Google Streetviewbeeld iets verderop.

Dezelfde hoeve is ook bereikbaar komende vanaf de Greveningedijk in Westkapelle.

Zicht op dezelfde hoeve vanaf die kant gezien.

Dit is de oprijlaan naar de hoeve komende vanaf de Hazegrasstraat. De hoeve zelf ligt zeker ook niet om zeggen tegen de Hazegrasstraat.

Binnenkoer van de hoeve met op de achtergrond de witte recenter bijgebouwde stallen.

Allicht ergens onder deze stallen zal de structuur ooit te zoeken geweest zijn. Hij zal er zeker al niet meer hebben gestaan toen deze werden gebouwd gezien de landbouwer nooit een bunker heeft geweten op het domein.
Localisatie van de bunker op de bunkerlinie:
 • Het betreft een structuur te beschouwen als de achterlijn van de Hollandstellung te Knokke. Hij lag tussen Stützpunkt Heinrich en Stützpunkt Haubtstrasse.

Functie van de bunker op de linie (link met eventueel andere structuren)

 • Voorlopig geen details gekend over het type bunker dat hier ooit zou hebben gestaan.
Structuur van het bunkertje:
 • Voorlopig geen info gekend.

Bouwplannen horende bij deze bunker

 • Voorlopig geen info gekend

Omschrijving van het bunkertje:

 • Het was alvast een bunker deel uitmakend van het gedeelte van de linie opgetrokken door de Duitse Marine. Voor meer details over de specifiek daarbij toegepaste bouwprincipes, zie deze link.
 • Dit impliceerde in elk geval dat hij volledig als een monoliet ter plaatste gestorte gewapende betonnen structuur was opgetrokken.
 • Qua details voorlopig geen info gekend.
Actuele toestand van deze bunker:
 • Niet meer van toepassing gezien de structuur al lang geleden zal zijn gesloopt.
 • Niets wijst er nog op dat daar ooit een structuur heeft gestaan.
Draagt de bunker nog sporen van strijd:
 • Niet meer van toepassing.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan dit bunkertje:
 • Voorlopig niets gekend.

Foto's van deze bunker

 • Voorlopig niets gekend.

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

Vorige: KH M 36
Volgende: KH M 38