Intern Bunkernummer
KH M 38
Lokatie
Knokke Heist
Toegankelijkheid
Niet meer van toepassing, is gesloopt.
Aantal kamers
Onbekend
Type bunker
Onbekend
Routebeschrijving om deze locatie nog terug te vinden:
 • Deze structuur zou gelegen hebben aan de westkant van de Hazegrasstraat al vrij ver in de richting van Westkapelle. De lokatie is vrij goed herkenbaar aan een boogvormige dijk in het veld.
Oude Bunkerkaarten en nummeringen van toepassing voor deze bunker
 • Omdat er van de structuren van de Hollandstellung niet echt een eenduidige nummering bestaat, is het natuurlijk vervelend dat deze die er mogelijks al van bestaan op de duur allen door elkaar worden gebruikt en we op de duur het bos door de bomen van nummeringen niet meer zien staan. Dit zijn alvast de nummeringen die ik ken van deze bunkers:

Kaart: de Hollandstellung - Sector Marinegedeelte

De moeilijkheid bij deze kaart, is dat ze niet altijd nummert per structuur maar soms per cluster van structuren. Dit vermoeilijkt natuurlijk het weten of men alle structuren wel degelijk heeft gevonden.

(Kaart: Collectie Alain Van Geeteruyen)

Deze structuur is op het kaartje aangeduid als (34++) en zal allicht slechts 1 structuur omvat hebben. Het is een van de structuren die ooit op de achterlijn moet gestaan hebben te Knokke. Hier valt voorlopig enkel nog te spreken over totaal vermiste structuren. Meestal verwijst niets nog naar hun aanwezigheid in het verleden. De vorige structuur op deze achterlijn was de structuur KH M 37 (33++). Gezien dit de laatste structuur is op grondgebied Knokke, verwijzen we u voor de rest van de Hollandstellung door naar grondgebied Westkapelle. De eerstvolgende structuur op deze achterlijn op Westkapelle is de structuur Wk M 15

Huidig kadastraal perceelnummer waar de bunker bijhoort en werd gebouwd:
 • Gemeente Knokke Heist, Sectie A perceel 506 (deels) of 505 (deels).

Kadasterschets met onderliggende luchtfoto anno 2021.

De structuur moet ooit gestaan of het perceel A505 of A506 naar de uitkanten in noordelijke richting van deze percelen. Dit zijn de eerste percelen op de rechter kant van het wegeltje dat u vanaf de boogvormige dijk in noordelijke richting ziet vertrekken op deze schets nabij de doorsteek van de groene dijk (witte lijntje linksbovenaan de groene dijk). Als deze kouter beplant is, is de kans groot dat er van dit wegeltje geen sprake meer is omdat het gewoon mee omgeploegd is.

Meer details over de originele eigenaars en de aktes behorende bij deze bunker:
 • De originele eigenaars van locaties waar Duitse bunkers werden gebouwd, werden niet zoals bij de bouw van Belgische bunkers in het interbellum onteigend. Zij hadden gewoon pech en de Duitse bezetter eigende zich de grond toe en bouwde er op wat hij er wilde opzetten. Men had daar als burger weinig over te klagen en kreeg dus op die manier een In veel gevallen giftig Duits cadeau.
 • Na de oorlog werden deze bunkers dan ook automatisch opnieuw eigendom van wie er origineel eigenaar van was voor de opeising gezien zij daar nooit voor onteigend waren.
 • Zeer zelden zijn daar na de oorlog van Belgische kant schadevergoedingen voor betaald omdat de aanwezigheid van de structuren soms wel meer dan storend was voor de originele eigenaars of omdat de structuren interessant waren om over te nemen als Belgische bunkers naar de toekomst toe (is zelden gebeurd voor alle duidelijkheid)
 • Het stond de eigenaars dan ook, zeker in de beginperiode na WOI, vrij daar mee te doen wat hij wou, al was afbreken zelden een optie omdat daar zeker op die momenten de middelen niet toe bestonden.
 • Wie de huidige eigenaar is maakt in dit geval niet zoveel meer uit gezien de structuur zeker niet meer bestaat.

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Oude luchtfoto uit 1971 die nog altijd ongeveer gelijk is met wat je heden ter plaatst ziet. Enkel aan de noordkant (oprit tot de dijk) is er wel wat gewijzigd. De structuur lag allicht kort tegen de scheidingslijn tussen het donkere en bleke veld op de luchtfoto, aan de rechter zijde.

Actuele ruime luchtfoto anno 2021 (Google Earth)

Met een ruimer beeld zie je hier een merkwaardige dijk lopen die blijkbaar dus ook ooit voor de achterlijn van de Hollandstellung is gebruikt.

Actuele ruime luchtfoto anno 2021 (Google Earth)

Meest waarschijnlijke ruime omgeving waar deze structuur ooit moet gestaan hebben.

Dit is hoe je deze dijk aan de noordkant van de Hazegrasstraat kan zien, al vrij dicht bij het kruispunt naar Westkapelle toe.

Dit is de veldweg van de Hazegrasstraat die u tot op de respectievelijke dijk brengt in noordelijke richting..

Kruising van deze wegel met de respectievelijke dijk. Je herkent mooi de bocht naar rechts dat ook op de luchtfoto is te zien.

Vervolg van deze dijk.

vervolg van de dijk tot bij de doorsteek in de dijk.

Als je aan deze doorsteek in de noordelijke richting kijkt, valt er helaas niets anders te zien dan eindeloos open velden. HIer moet de vermiste structuur ergens gezocht worden.

Terugblik op de dijk waar je duidelijk de doorsteek van de dijk op kunt zien. Dit is zichtbaar op de luchtfoto als een klein wit lijntje.
Localisatie van de bunker op de bunkerlinie:
 • Het betreft een structuur te beschouwen als de achterlijn van de Hollandstellung te Knokke. Hij lag tussen Stützpunkt Heinrich en Stützpunkt Haubtstrasse.

Functie van de bunker op de linie (link met eventueel andere structuren)

 • Voorlopig geen details gekend over het type bunker dat hier ooit zou hebben gestaan.
Structuur van het bunkertje:
 • Voorlopig geen info gekend.

Bouwplannen horende bij deze bunker

 • Voorlopig geen info gekend

Omschrijving van het bunkertje:

 • Het was alvast een bunker deel uitmakend van het gedeelte van de linie opgetrokken door de Duitse Marine. Voor meer details over de specifiek daarbij toegepaste bouwprincipes, zie deze link.
 • Dit impliceerde in elk geval dat hij volledig als een monoliet ter plaatste gestorte gewapende betonnen structuur was opgetrokken.
 • Qua details voorlopig geen info gekend.
Actuele toestand van deze bunker:
 • Niet meer van toepassing gezien de structuur al lang geleden zal zijn gesloopt.
 • Niets wijst er nog op dat daar ooit een structuur heeft gestaan.
Draagt de bunker nog sporen van strijd:
 • Niet meer van toepassing.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan dit bunkertje:
 • Voorlopig niets gekend.

Foto's van deze bunker

 • Voorlopig niets gekend.

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

Vorige: KH M 37
Terug naar 1e Bunker op Knokke Heist : KH M 17