Intern Bunkernummer
KH M 39
Lokatie
Knokke Heist
Toegankelijkheid
Niet meer van toepassing, is gesloopt.
Aantal kamers
Allicht 2 toegangssassen en 1 centrale kamer
Type bunker
Allicht Manschappenverblijf met open mitrailleur - opstelling(en)
Routebeschrijving om deze bunker te vinden:
 • De bunker lag ooit achteraan het domein behorende bij de B&B de Bunkers langs de Burkeldijk.
Oude Bunkerkaarten en nummeringen van toepassing op deze bunker
 • Omdat er van de structuren van de Hollandstellung niet echt een eenduidige nummering bestaat, is het natuurlijk vervelend dat deze die er mogelijks al van bestaan op de duur allen door elkaar worden gebruikt en we op de duur het bos door de bomen van nummeringen niet meer zien staan. Dit zijn alvast de nummeringen die ik ken van deze bunkers:

Kaart: de Hollandstellung - Sector Marinegedeelte

De moeilijkheid bij deze kaart, is dat ze niet altijd nummert per structuur maar soms per cluster van structuren. Dit vermoeilijkt natuurlijk het weten of men alle structuren wel degelijk heeft gevonden.

(Kaart: Collectie Alain Van Geeteruyen)

Deze structuur zat allicht mee inbegrepen binnen (12++) op deze schets. Hetzelfde nummer bevat ook nog verschillende kleine verschansingen op de oostkant van dit weiland aan de overzijde van de Burkeldijk, gekend als "Stützpunkt Heinrich". Het betreft allicht een vrij identieke structuur als de manschappenbunker KH M 22 op de kop van de dijk tegen de Retranchementstraat. De structuur zal dan ook te beschouwen geweest zijn als de laatste van een ganse reeks structuren geteld als Stützpunkt Heinrich. De voorgaande structuur niet deel uitmakend van Stützpunkt Heinrich is de manschappenbunker met open mitrailleuropstelling KH M 14 (15++). De eerstevolgende structuur geen deel uitmakend van "Stützpunkt Heinrich" zal een verdwenen bunker langs de Cantelmolinie KH M 31 (11++) zijn.

Huidig kadastraal perceelnummer waar de bunker bijhoort en werd gebouwd:
 • Gemeente Knokke Heist, Sectie C, kadastraal perceel 424h (deels) - De bunker is nooit apart gekadastreerd geweest..

Kadasterschets ruim en luchtfoto.

Dit is een kadasterschets van de locatie waar deze structuur ooit zou moeten gestaan hebben zuidelijk van de bestaande bebouwing. De bunker heeft alvast nooit apart kadastrale info gehad.

Meer details over de originele eigenaars en de aktes behorende bij deze bunker:
 • De originele eigenaars van locaties waar Duitse bunkers werden gebouwd, werden niet zoals bij de bouw van Belgische bunkers in het interbellum onteigend. Zij hadden gewoon pech en de Duitse bezetter eigende zich de grond toe en bouwde er op wat hij er wilde opzetten. Men had daar als burger weinig over te klagen en kreeg dus op die manier een In veel gevallen giftig Duits cadeau.
 • Na de oorlog werden deze bunkers dan ook automatisch opnieuw eigendom van wie er origineel eigenaar van was voor de opeising gezien zij daar nooit voor onteigend waren.
 • Zeer zelden zijn daar na de oorlog van Belgische kant schadevergoedingen voor betaald omdat de aanwezigheid van de structuren soms wel meer dan storend was voor de originele eigenaars of omdat de structuren interessant waren om over te nemen als Belgische bunkers naar de toekomst toe (is zelden gebeurd voor alle duidelijkheid)
 • Het stond de eigenaars dan ook, zeker in de beginperiode na WOI, vrij daar mee te doen wat hij wou, al was afbreken zelden een optie omdat daar zeker op die momenten de middelen niet toe bestonden.
 • Deze structuur maakte deel uit van het domein heden gekend als de B&B De Bunkers langs de Burkeldijk.
 • De structuur zal allicht wel al verdwenen zijn voor dit de huidige B&B werd.
Localisatie van de bunker op de bunkerlinie:
 • Het betreft allicht de uiterste structuur voor het afsluiten van Stützpunkt Heinrich aan de zuidkant.
 • Aan de noordkant werd deze functie ingenomen door allicht een vrij identieke bunker KH M 22.
 • Deze structuur maakt integraal deelt uit van het Stützpunkt Heinrich waarvan heden in totaal 14 structuren uit WOI gekend zijn, inclusief deze reeds gesloopte structuur. Dit zouden er origineel 20 geweest zijn.

Luchtfoto 1971 www.geopunt.be

Oude luchtfoto uit 1971 van de zone waar deze bunker stond. In 1971 moet deze structuur zeker bij de hoeve nog bestaan hebben. Het is dan ook allicht het gebouw dat zichtbaar is als uiterste gebouw links onderaan. De hoeve en bijgebouwen zijn ook zeker actueel zwaar aangepast ten opzichte van toen, voor alle duidelijkheid. Het is dus niet evident op een foto zo beperkt qua resolutie die structuren te proberen herkennen.

Schets site met de verdwenen bunker er op aangeduid.

Deze schets geeft een idee van de site heden bekend als B&B De Bunkers in 1944. De respectievelijke WOI structuur deel uitmakend van de Hollandstellung zou er op te vinden moeten zijn als structuur "33".

(Schets: Collectie Eddy Lambrecht)

Actuele luchtfoto Google Earth anno 2021

Op dezeactuele luchtfoto werd de locatie vrij ruim omcirkeld waar de structuur ooit zou moeten gestaan hebben.

Op deze foto zie je de locatie waar deze bunker ooit zou moeten hebben gestaan. De foto werd genomen vanaf de velden achter de B&B De Bunkers. Hij moet gelegen hebben ergens tussen de huidige hoevegebouwen (op linker kant) en de op de foto zichtbare opstelling voor 155 mm veldgeschut op de voorgrond.

Alle info over deze verdwenen structuur blijft dus meer dan welkom.

Functie van de bunker op de linie (link met eventueel andere structuren)

 • Allicht een manschappenverblijf met bijhorende uitwendige MG-opstelling gelegen achter de Cantelmolinie aan de overzijde van de Burkeldijk.
Structuur van het bunkertje:
 • Allicht 2 L-vormige toegangssassen en 1 bunkerkamer.

Bouwplannen horende bij deze bunker

Grondplan

Allicht was de verdwenen bunker van dit type:

We zien 2 L-vormige toegangssassen waarbij men bij deze bunker met een trap direct na de toegang afdaalt. Daarna heeft men centraal 1 bomvrije ruimte.

Mogelijks waren hier ook nog 1 of 2 uitwendige mitrailleuropstellingen aan toegevoegd.

Omschrijving van het bunkertje:

 • Deze uitleg zal kloppen in geval bovenstaande verondersteld type bunker juist is.
 • Het was alvast een bunker deel uitmakend van het gedeelte van de linie opgetrokken door de Duitse Marine. Voor meer details over de specifiek daarbij toegepaste bouwprincipes, zie deze link.
 • Dit impliceerde in elk geval dat hij volledig als een monoliet ter plaatste gestorte gewapende betonnen structuur was opgetrokken.
 • Ook het plafond was uitgewerkt in ter plaatse gestort gewapend beton.
 • Aan de buitenzijde zag men een niet zo grote bunker met aan 2 zijdes een toegangscomplex.
 • De beide toegangscomplexen hadden allicht een 8-tal traptreden en het niveau in de bunker lag dus lager dan het maaiveld buiten de bunker.
 • Daarna kwam men in een L-vormig toegangssas.
 • Deze toegangssassen kwamen dan elk van een andere zijde uit in de bunkerkamer.
 • Deze bunkerkamer was origineel afgescheiden van deze sassen met deuren.
Actuele toestand van deze bunker:
 • De bunker zou toen hij er nog stond volledig overgroeid geweest zijn tot hij werd gesloopt.
 • Jammer genoeg zijn er dan ook totaal weinig specifieke details over gekend.
Draagt de bunker nog sporen van strijd:
 • Voorlopig geen info gekend.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan dit bunkertje:
 • Voorlopig geen gekend.

Foto's van deze bunker

 • Voorlopig geen foto's van gekend.

Specifieke bijkomende interessante bronnen:

 • Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Hollandstellung - https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/69390
 • Algemene omschrijving Fort Hazegras - https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/58787
 • Ondanks dat gans het "Oude Fort Isabella" en "Het Nieuwe Fort Hazegras" officieel beschermd is, bestaan geen aparte fiches per hier aanwezige structuur en is de omschrijving die ervan is, alles behalve volledig en sluitend voor wat er nog te vinden is. Dit kan zeker gemeld worden voor de vele WOII structuren die amper in detail genoemd worden maar zelfs het aantal gemelde structuren van de Hollandstellung op deze site, klopt niet met het aantal dat hier geïnventariseerd wordt.
 • Jammer in dit geval is dat de beschermingsfiche van Fort Hazegras als geheel dateert uit 2005. In die periode bestond de bunker, weliswaar totaal overgroeid, zo goed als zeker nog wel. Ook hier is men dus opnieuw deze bunker toen totaal vergeten of heeft men hem zelfs niet weten zitten als onderdeel van Stützpunkt Heinrich.
 • Ook betreur ik te moeten vaststellen dat een site die zichzelf promoot met de bunkers die op hun site aanwezig zijn en dan ook zijn bijhorende B&B "The Bunkers" noemt, blijkbaar dan elke optie om via Streetview iets van de gebouwen te zien, ligt af te blokken... Meestal belooft dat enkel maar dat men liefst niet heeft dat er teveel van de site bekend wordt naar de buitenwereld toe, wat mij verontrust in combinatie met een beschermingsprocedure waar amper details bij omschreven zijn.
Vorige: KH M 27
Volgende: KH M 31