Algemene beschrijving Hollandstellung

Knokke Heist - Westkapelle - Lapscheure - Moerkerke - Middelburg - Maldegem - Sint Laureins- Adegem - Eeklo - Lembeke - Oosteeklo - Ertvelde - Kluizen - Gent - Assenede - Sint Kruis Winkel - Mendonk - Zaffelare - Eksaarde - Moerbeke Waas - Sinaai - Kemzeke - Stekene - Sint Gillis Waas - Vrasene

Structuren WO II in directe omgeving Hollandstellung (Zweitestellung): Knokke Heist - Maldegem - Sint Laureins- Philippine (NL) - Sas Van Gent (NL) - Sluiskil (NL)

Wat voorafging aan de loop van de Hollandstelling is meer zuidelijk voor de voorlijn en de hoofdstelling te zoeken op grondgebied Ertvelde.

De Hollandstellung - Inventarisatie van deze bunkerlinie op grondgebied Assenede.

De regio Assenede licht noordelijker van de gekende hoofdstelling en zelfs de vooruitgeschoven linie. Toch zijn hier merkwaardig genoeg nog enkele kleine structuurtjes terug te vinden die onmiskenbaar te koppelen zijn aan de Hollandstellung. Deze voorlopig 2 teruggevonden structuren maken deel uit van de "Vorstellung". Dit betrof een nog meer naar voor geschoven linie op de Vorgeschobene linie (vooruitgeschoven linie op de hoofdstelling). Deze liep vanaf Maldegem-Strobrugge langs het Leopoldkanaal tot de zuidkant van Sint-Jan-in-Eremo, Boekhoute, Assenede en zo tot in Zelzate. Buiten de hierbijhorende 2 structuren op Assenede zijn er voor de rest geen andere structuren meer teruggevonden. Dit sluit wel niet uit dat ze er niet meer zijn. De kans is groot dat deze Vorstellung grotendeels zal hebben bestaan uit gegraven loopgraven en allicht meer geimproviseerde structuren en stellingen. De 2 structuren te Assenede vormen hier gebouwd met de typische bunkerstenen duidelijk een afwijking op. Deze Vorstellung was allicht ook niet meer dan een bijkomende observatielijn nog korter bij de Nederlandse grens.

Op grondgebied Assenede werd zowel in de telling van 1921 als in deze van 1935 melding gemaakt van 2 structuurtjes horende bij de Hollandstellung. Deze konden beiden nog worden teruggevonden anno 2015. Dit bevestigt in elk geval dat het structuren waren die ook voor WO II reeds bestonden (zelfs kort na WO I).

Daarnaast is er op Assenede nog een bijkomend verdacht structuurtje te vinden achteraan op een terrein langs de Trieststraat 73. Dit heeft echter niets met een bunker te maken maar betreffen de restanten van een betonnen kelder van 2 rijhuisjes die hier ooit tegen de straatkant stonden en werden gesloopt. De kelder uit 1 van die woningen werd in zijn geheel achtergelaten op de achterhoek van het terrein. Ook de bult rechts op ditzelfde terrein verbergt nog asfaltpuin van deze sloop.

Omdat de eigen telling uit het boek "De Hollandstelung" van Hans Sakkers zeker niet de volledige lijn onderzocht, is de telling die daar in terug te vinden is, ook zeer irrelevant om als referentie te gebruiken, wat dan ook niet is gebeurd. Wel zijn de vermelde locaties uit het boek mee opgenomen in de zoektocht die in dit geval wel in eerste instantie de volledige linie besloeg tussen Maldegem en Vrasene (grondgebied Oost-Vlaanderen).

Hieronder alvast de situatie van structuren door www.bunkergordel.be teruggevonden, Mocht u er meer info over kunnen geven over ontbrekende zaken, aarzel niet dit door te geven op info@bunkergordel.be. Weet dat aanvullende details over bunkers aangeduid met cirkeltjes omdat de 100% exacte locatie mij ontbreekt, zeker ook altijd welkom zijn.

Elk aangeduid bunkertje werd informatief van een eigen veronderstelde indeling voorzien omdat de oude reeds bestaande indelingen vrij onlogisch zijn en er blijkbaar types worden uitgevonden bij de vleet zonder dat ze soms nog van elkaar onderscheidbaar zijn. Er zullen later nog gedetailleerde bunkerfiches worden toegevoegd van de bunkertjes die tijdens de zoektocht ook in de mate van het mogelijke in detail gefotografeerd worden.

Alle onderstaande luchtfoto's zijn afkomstig van Google Earth.

De teruggevonden locaties werden om de deze telling iets visueler te maken van een aparte kleur voorzien. Deze kleuren werden toegepast op onderstaande foto's:

  • Nog bestaande Hollandstellung bunkers - Lichtblauw
  • Structuren die in dezelfde regio zijn opgetrokken maar geen deel uitmaken van de Hollandstellung - Geel. (Geel)
  • Gekende gesloopte structuren - Rood
  • Hollandstellung bunkers reeds vermeld op vorige foto's - Oranje.

Indien de locaties zo goed als correct gekend zijn, zullen de structuren aangeduid worden met een stip in bovengemelde kleur. Indien enkel ongeveer de locatie gekend is, zal dit gebeuren met een cirkeltje in de gemelde kleuren. Ook de grootte van de cirkel zal afhangen van de mate van onduidelijkheid van de te localiseren zone.

Om het intern wat overzichtelijk te maken werd een interne nummering toegepast die niets vandoen heeft met eerder gemaakte en bestaande tellingen van her en der uit het verleden. Het is gewoon een eigen vorm van telling per gemeente. Ga er dan vooral ook alvast niet meer achter zoeken.

De locatie van de 2 teruggevonden posten op Assenede ten opzichte van de vooruitgeschoven lijn zuidelijker in Ertvelde

Assenede - 2 kleine structuren noordelijke van Assenede centrum.

1. As L 02: Kleine ondergrondse manschappenbunker - Prins Boudewijnlaan 27, in tuin woning (beperkt zichtbaar vanaf de weg)
1. As L 01: Kleine observatiebunker - Groenendijkstraat naast de weg

Als uzelf nog aanvullingen of correcties weet ten opzichte van bovenstaande reeks structuren op grondgebied Assenede, gelieve dit dan door te geven, zodat toch eindelijk eens een volledige inventarisatie van wat nog van deze linie bestaat zou gekomen kunnen worden. Gelieve in dat geval te mailen op info@bunkergordel.be. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Wat verder aan de loop van de Hollandstelling nog meer zuidelijk terug te vinden is voor de voorlijn en de hoofdstelling is te zoeken op grondgebied Ertvelde.

Gebruikte externe bronnen:

  • Gebruikte externe bronnen: Boek: "De Hollandstellung - Hans Sakkers, Johan den Hollander en Ruud Murk".
  • De inventaris van de Dienst Erfgoed van de Hollandstellung.