Schuilbunkers Gentse Haven
 

Belgische Schuilbunkers in de Gentse Haven

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Overzicht van de schuilbunkers ooit gebouwd in de Gentse haven:

Schuilbunker 13. Rigakaai - kaai 41 (gesloopt in 1988 - geen info over gekend).

Onderstaande structuur heb ik tot op de dag van vandaag niet kunnen terugvinden, noch enige bijkomende info over teruggevonden over de exacte lokatie.

Dit bunkertje stond op de Rigakaai in de buurt van de spits die de Rigakaai maakt met het zuiddok (Zuiddarsen). Deze terreinen zijn heden ten dage eigendom van de zandleverancier Kesteleyn te Gent.

Alle info of bijkomend fotomateriaal blijft over dit onbekende gevalletje steeds welkom op info@bunkergordel.be. Indien u over fotomateriaal beschikt zou een scan steeds leuk zijn. Wees gerust, ik hoef geen originelen.