Schuilbunkers Gentse Haven
 

Belgische Schuilbunkers in de Gentse Haven

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Overzicht van de schuilbunkers ooit gebouwd in de Gentse haven:

Schuilbunker 15. Noordkant zuiddarsen - kaai 50 (gesloopt in 2010).

Onderstaande structuur heb ik tot op de dag van vandaag nooit meer zelf gezien. Bij een laatste zoektocht in 2011 moet hij vrij kort voordien gesloopt geweest zijn. Wel wist men er het bestaan van te bevestigen. De lokatie ligt dan ook wel degelijk vast.

Dit bunkertje stond op het terrein rechtover kaai 50 aan de Noordkant van Zuiddarsen. De bunker stond lange tijd centraal op een vrij groot leeg terrein. In 2010 diende hij te wijken voor de bouw van 10 extra grote branstofreservoirs. Hij stond namelijk midden op de terreinen van een brandstoffendepot.

Alle info of bijkomend fotomateriaal blijft over dit weinig gedocumentarieerde structuurtje zeker meer dan welkom op info@bunkergordel.be. Indien u over fotomateriaal beschikt zou een scan steeds leuk zijn. Wees gerust, ik hoef geen originelen.

Voorlopig blijft onderstaande foto het enige fotomateriaal dat ik op het moment ervan in mijn bezit heb (Foto: Collectie Erik Janssen)

De luchtfoto van Gis Vlaanderen hieronder dateert van vermoedelijk rond 2010 of 2011. De donkere plek op het kale stuk terrein, is de lokatie waar het structuurtje ooit stond.
De foto hieronder is afkomstig van Google Earth anno 2013. Het kale terrein is ondertussen gewijzigd in een lokatie met 10 nieuwe branstoftanks.