Schuilbunkers Gentse Haven
 

Belgische Schuilbunkers in de Gentse Haven

Vestingsbouw directe omgeving Gent.

Overzicht van de schuilbunkers ooit gebouwd in de Gentse haven:

Schuilbunker 18. Noordkaai Middendarsen - kaai 61 (Zo goed als zeker gesloopt, geen info gekend).

Onderstaande structuur heb ik tot op de dag van vandaag niet kunnen terugvinden, noch enige bijkomende info over teruggevonden over de exacte lokatie.

Dit bunkertje stond op de Noordkaai van Middendarsen op kaai 61. Op deze luchtfoto van Google Earth uit 2013 zie je op de rechter kop van de kaai, dezelfde stapel metaalschroot die ook meteen in de buurt ligt van bunkertje 17 langse de Henri Farmantlaan.

Alle info of bijkomend fotomateriaal blijft over dit onbekende gevalletje steeds welkom op info@bunkergordel.be. Indien u over fotomateriaal beschikt zou een scan steeds leuk zijn. Wees gerust, ik hoef geen originelen.