Gesloopte schuilplaats voor bareelwachter te Sint Katarina Lombeek.

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Verwenen schuilplaats voor bareelwachter te Sint Katarina Lombeek. (Passieve luchtbescherming).

Stationsbuurt Sint Katarina Lombeek

Het betreft een kleine schuilplaats voor 1 persoon die terug te vinden was langs de Asbaan in Sint Katarina Lombeek. Het lag dichtbij de spoorwegovergang met de Meersstraat. Ooit stond hier allicht een bareelwachtershuisje dat wel reeds langere tijd zal gesloopt zijn.

De originele lokatie werd op bovenstaande luchtfoto met een rode stip aangeduid.

Het betreft hier een kleine structuur zoals er onder andere in de nabije buurt nog wel enkele terug te vinden zijn zoals bijvoorbeeld in de buurt van het station van Denderleeuw. Dit zijn allen structuurtjes die tijdens de Duitse bezetting van WO II gebouwd zijn als bescherming voor het tewerkgestelde spoorwegpersoneel (passieve luchtbescherming). Ze werden gebouwd ter bescherming van dit personeel bij eventuele luchtaanvallen op spoorwegstructuren die wel meermaals het doelwit waren van geallieerde bommenwerpers. Ze waren opgesteld vrij kort bij specifieke spoorweggebouwtjes. Bij seinhuisjes of bareelwachtershuisjes vond je vaak deze kleine eenmansstructuren zoals dit gevalletje. Op plaatsen waar meerdere mensen tegelijk waren tewerkgesteld vond men vaker de buisstructuren (stonden bekend als type Duffeleer) die geschikt waren voor meerdere personen te gelijk.

In 2009 werd deze lokatie aangepast voor onder andere een brugje en een fietspad, waardoor het kleinnood in de weg stond. U kunt hieronder nog enkele foto's zien zoals het heden nog te zien zijn "Google Streetview" en zoals het nog werd gefotografeerd na reeds uitgebroken te zijn, wachtend op afvoer naar een puinbreker.

Op bovenstaande foto is de schuilplaats tegen de achtergrond nog duidelijk te zien. De structuur steekt grotendeels (zeker 2/3) onder het maaiveld. Meestal werd dit nog voorafgegaan door een bijkomende bescherming van de toegang ertoe maar die structuren blijken allen op dit moment reeds afwezig. De toegang zat duidelijk naar deze kant van het terrein.
spoorwegschuilplaats bareelwachter Sint Katarina Lombeek
Bovenstaande foto toont hetzelfde structuurtje van de overkant van de spoorweg. Het zit rechts van de spoorwegpiloon.
Op deze foto mogen de merkwaardigheden van Google Streetview nogmaals worden aangetoond. Als men dezelfde lokatie probeert te bekijken vanaf de Meersstraat blijkt het structuurtje reeds uitgebroken en net voor de container voor de ophaling van oude kledij te liggen. Alle foto's dateren van rond mei 2009. Zo moet je toch vaak vaststellen dat je door van straat te wisselen op Google Streetview vaak reeds verschillen kunt te zien krijgen van gemakkelijk enkele maanden voor eenzelfde structuur.
De detailfoto's van het structuurtje zijn er allemaal reeds van de uitgebroken structuur. Achter de container voor oude kledij werd een tunneltje voorzien onder de sporen. Bijkomend werd er ook een fietspad of voetpad aangelegd tegen de spoorlijn. Het zal voor dit pad geweest zijn dat het structuurtje diende te verdwijnen.
Het structuurtje is bij de sloop gepoogd in zijn geheel te vewijderen. Allicht heeft men hierbij geprobeerd de structuur uit de grond te tillen door middel van een ijzeren structuur over het dak. Bij dit manoever is allicht het dak van het structuurtje afgebroken. Hierdoor komt de volledige metalen kooi zichtbaar die de structuur eigenlijk is. Het betreft dus een metalen kooi waarrond nog eens een betonnen omhulsel is gegoten.
De linker foto toont de bovenkant van de structuur. Hierop paste het stuk dat achteraan ligt. De rechter foto toont de onderkant.
Detail van de bovenkant van de structuur en de afgebroken kop.

Aan de binnenkant blijken de uitvoerders van de werken nog een gedeelte van overtollige beton gestort te hebben. Ik vermoed dat de slooppuinverwerker die deze structuur kreeg aangeboden er nog wel even zal mee zoet geweest zijn om dit op voorhand reeds te proberen verkleinen. De ganse binnenstructuur is een stalen kooi met platen van zeker 1 tot 1.5 cm dik. De buitenkant is allicht een volledig bijkomend gewapende buitenkooi.

Het blijft echter toch altijd weer te betreuren dat men opnieuw geen enkele poging heeft ondernomen om het kleine structuurtje op een of andere manier mee op te nemen in de wederopbouw van de omgeving. Opnieuw is een klein stukje WO II relict verdwenen voor de toekomst.

(Foto's die niet afkomstig zijn van Google Streetview of Gis-Vlaanderen, Collectie: Frans De Kegel)