Het Duitse WO I Munitiepark te kwatrecht - Duitse bunker Koedreef

Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Schuilplaatsen voor havenarbeiders Gentse kanaalzone uit de koude oorlog

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Toestand Belgisch leger ten tijde van augustus 1914

Toestand Belgisch leger ten tijde van mei 1940

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links

Duitse WO I Munitiepark te Kwatrecht - Bunker in de Koedreef

Zoals in de algemene geschiedenis van het munitiepark gemeld, bevond het hoofdkwartier van het munitiepark zich bij een hoeve op de Koedreef te Wetteren. Zowel de hoeve als de bunker, dienden in 2006 plaats te maken voor een uitbreiding van het industrieterrein Neerhondert. Beiden werden gesloopt.

De hoeve waar de bunker op de Koedreef werd bijgebouwd, is vrij vlot terugvindbaar zuidelijk vanaf de wegel die met een passerelle over de spoorweg liep. Toen liep de Koedreef wel degelijk door tot op de Kwatrechtsteenweg.

De hoeve in de Koedreef werd door de Duitsers volledig opgeëist. In elk geval verliet de famielie (onduidelijk of het spontaan was of of ze hier toe verplicht werden op 15 maart 1917).

Rond deze periode zou een Duitse bunker gebouwd worden en op een weide vlak naast de landbouwerswoning werd een schuilkelder gemaakt.

(Luchtfoto anno 19-8-1918: Replica)

Op bovenstaande luchtfoto uit 1918, werd de hoeve met bunker aangeduid binnen het toenmalige munitiepark met een rode stip.

(Luchtfoto anno 19-8-1918 - uitvergroting ter hoogte van de Hoeve)

Hierboven een uitvergroting van vorige foto ter hoogte van de hoeve. Het is interessant de gelijkenissen proberen te vinden tussen deze wazige foto en de Google Earth foto hieronder daterend van rond 2006. De foto van Google Earth moet van vrij kort voor de sloop van de hoeve dateren. De structuur is eigenlijk nog sterk gelijkend op het wazige fotodetail van hierboven.

De bunker bevond zich rechts van het toegangshek van de hoeve (kijkend op de Koedreef komende van de Zuidlaan). Hij zat op het einde van zijn dagen steeds sterk overgroeid, verborgen in het bosje rechts van de hoeve.

Wat merkwaardig genoeg niet echt terugvindbaar is op de wazige foto, is de schuilkelder die ook nog zou moeten hebben bestaan in een weiland zeer kortbij de hoeve. Alle verdere info hierover blijft zeker welkom.

Ongelukkig is zowel de hoeven als de WO I bunker in 2006 gesloopt zonder deze degelijk te documentariëren. Ik heb dan ook tot op heden nog geen enkele degelijke foto van de verdwenen Duitse WO I bunker kunnen terugvinden. De enige foto waar hij letterlijk op zichtbaar is, is onderstaande luchtfoto genomen van de hoeve. (Foto: privébezit originele eigenaars van de hoeve)

Op de luchtfoto is de bunker te zien als de structuur rechts van de toegang met op het dak van de structuur een rode tank. Op basis van de zeer beperkte info die er nog van terug te vinden was, kreeg ik ongeveer onderstaande structuur getekend.

Dit plannetje is zeer sterk onder voorbehoud en vrij summier. Zo zou de structuur één grote ruimte hebben gehand, geen verdere indelingen behalve een toegangssas op de linker kant van de structuur.

De muren moeten ongeveer 1 meter dik geweest zijn. Merkwaardig genoeg had hij ook een schietgat. Dit zou uitgekeken hebben op de Koedreef, komende van de Zuidlaan.

Bovenstaande foto is de enige foto in mijn bezit waar de bunker als een donkere vlek links van de toegang van de hoeve te zien moet zijn. Men ziet jammer genoeg geen enkel detail. (Foto: Stedebouw Wetteren)

Zeker nog het vermelden waard is de hiernaast afgebeelde puntgevel die op de luchtfoto van de hoeve ook nog te zien is. Men ziet deze gevel met rode tank ervoor, nog duidelijk achteraan de hoeve.

Hoe kwam deze hoeve aan deze merkwaardige vakwerkgevel?

De origineel in de hoeve wonende boer moet namelijk tijdens de bezetting toch gezien hebben dat men de gevel van de stal aan die kant had beschadigd en voorzien van een extra doorgang, mogelijks om sneller van de andere kant van de hoeve de bunker te kunnen bereiken.

Hij moet hierover zijn ongenoegen hebben geuit tegen de hoeve bezettende Duitsers. Merkwaardig genoeg hebben deze de ganse gevel met een zeer typisch Duitse

vakwerk heropgetrokken. Dat voor een dergelijke unieke structuur bij het uitbreiden van de industriezone, niet meer rekening is gehouden is toch weer schrijnend. Zowel waar de hoeve en de bunker stonden, is heden nog altijd een kale plek op het industrieterrein. het is zelfs tot op heden totaal onduidelijk of het ooit de bedoeling is dit gedeelte voor bijkomende industrie te gebruiken. Waarom dan ook deze unieke structuren dienden te verdwijnen is opnieuw een spijtig raadsel. (Foto: Collectie Rolande Van Heden)

Over of de bunker nog effectief is gebruikt geweest na WO I, kan men heel kort zijn. De structuur was aan de binnenkant een donker iets met enkel wat lichtinval via het enige aanwezige schietgat. Indien de structuur ook nog wat overgroeid geweest is, moet dit een zeer donkere structuur geweest zijn.

Ik kreeg enkel nog te horen dat de structuur op bepaalde momenten tijdens WO II wel nog zou gebruikt zijn als schuilplaats. Er zouden op bepaalde momenten in die periode, wanneer er werd gevreesd voor bombardementen, tot 40 mensen te gelijk in geslapen hebben.

Rode draad voor het vertelde verhaal:

  • Het Munitiepark in Kwatrecht - Rolande Van Heden / Jeroen Trio - Erfgoedpublicatie dienst Archief Wetteren - 2011.