Detailkaart van gans Bruggenhoofd Gent (3 delig)

Het is een grote en zeer volledige kaart. Er staat heel gedetailleerd op aangeduid waar alle bunkers exact stonden of nu nog staan. De wegen en waterlopen die erop aangeduid staan moeten ongeveer van zeer kort na WOII dateren. De exacte oorsprong is mij onbekend maar waarschijnlijk werd de kaart zelf nog gebruikt door het Belgisch leger voor de bunkertjes na de oorlog nog te weten staan.

Er is één kleine opmerking. De bunkers A45 en A46 ontbreken erop.

De kaart is voor het gemak opgedeeld in drie grote stukken:

De bunkers waarbij de lokatie werd omcirkeld, zijn de bunkers die een koepel hadden.

Home Terug naar overzicht alle kaarten Detailkaart alle bunkers van Bruggenhoofd Gent op het grondgebied van Munte Gecorrigeerde versie van de bestaande Duitse kaart