Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links


Samenvatting van alle bunkers op Wetteren (19 bunkers)

Klik op de kleine fotootjes voor de detailfiches.

Als men ziet hoeveel bunkers op Wetteren en Melle tesamen gebouwd zijn vraagt men zich eigenlijk af waarom men niet spreekt van het steunpunt Wetteren. Er zijn door de grote wegen in de buurt wel vrij veel bunkers gesneuveld.

A-linie (8 bunkers)

 
a39
A39
a40
A40
a41
A41
a42
A42
 
 
a43
A43
a44
A44
a45
A45
a46
A46
 

AV-bunkers (3 bunkers)

 
av13
AV13
av15
AV15
av16
AV16
 

D-linie (4 bunkers)

 
d19
D19
d21
D21
d22
D22
d23
D23
 

Commandobunkers in de steunlinie (1 bunker)

 
c18
C18
 

S-bunkers (3 bunkers)

 
s5
S5
s6
S6
s8
S8
 

Lokaliseren van de verschillende bunkers op Wetteren op een luchtfoto

Door op de verschillende stipjes op de luchtfoto te klikken, kunt u direct op de bijhorende bunkerfiches terechtkomen.

De positionering van de bunkertjes is vrij correct indien u gebruik maakt van de standaard Internet Explorers en bv firefox. Google Chrome geeft in dit geval afwijkende positioneringen van de bunkers op de foto's. Hetzelfde zou zich ook kunnen voordoen met nog andere internetexplorers. Mijn excuses voor dit ongemak.

                                                                                                   
                                                                                               
                                                                                                 
                    B45   B46                     A44                                            
                  B44             D22       D23       Av16 A43                                      
                                  C18 D21                                                              
                                                  A42 Av15                                                  
                B42 B43                       A41 S8                                                    
                            D20             Av14                                                          
                                                  A45 A46                                        
                    D19                                                                
          B41                               Av13                                                  
      B40             C17               A40 S5 S6                                                
            D18               A39                                                            
B39             D17                                                                        
                        A38                                                                      

Van de 20 bunkers ooit op Wetters grondgebied gebouwd, zijn er jammer genoeg reeds 8 verdwenen. Toch zijn er nog wel heel wat fraaie exemplaren terug te vinden. Het is eigenlijk merkwaardig waarom men Wetteren niet is gaan beschouwen als een bijkomend steunpunt, want de bunkers bevinden zich hier al even kort op elkaar gebouwd en gepositioneerd, net zoals men kan terugvinden in Eke en Semmerzake. De structuur van opbouw is sterk vergelijkbaar met deze van de steunpunten Eke en Semmerzake. Om echter alle bunkers op Wetteren ooit gebouwd op 1 luchtfoto te krijgen, dient de foto zodanig klein te worden gekozen dat met eveneens ook nog heel wat randbunkers te zien krijgt.

Van de voorlijn zien we nog net A38 liggen als randbunker (Gijzenzele). Daarna krijgen we A39 (gesloopt juist naast de huidige oprit van de E40 in de richting van Gent. Aan de spoorwegbrug aan Mariagaard had je origineel 4 zeer dicht bij elkaar gepositioneerde bunkers. A40 (terrein Mariagaard zelf), Av13 (andere kant spoorwegtalud in weide) en onderaan de sporen, kijkend in de richting van het treinverkeer komende van Brussel S5 en S6 (beiden gesloopt in 2006). Aan het Bourgondisch Kruis lagen A45 (gesloopt) en A46. Deze laatste ligt nog altijd goed verborgen in een woonwijk met dezelfde naam dan het kruispunt. In feite hadden deze 2 laatste bunkers een bunkernummer van vooruitgeschoven bunkers moeten dragen. Het zijn vooruitgeschoven bunkers want de eigenlijke voorlijn loopt maar ter hoogte van het kerkhof van Kwatrecht. Tussen deze voorlijn en deze vooruitgeschoven bunkers lag ook nog de zware bunker S8 langs de steenweg (gesloopt). De voorlijn zette zich vanaf Mariagaard verder via bunker Av14 (deze bunker hoort niet bij de bunkers op Wetteren maar is op grondgebied Melle gelegen), A41 (achter kerkhof Kwatrecht), A42 en Av15 (beiden in industriezone, Av15 gesloopt), Av16 (rand spoorlijn juist naast fietspad), A43 (langs Kwatrecht Steenweg aan huidige Nearly New Car garage, gesloopt), A44 (verborgen langs zijkant gebouwen Spector, deels onder een woning).

De steunlijn begint eveneens op de foto met enkele randbunkers. D18 en C17 liggen beiden op grondgebied Melle. D19 ligt reeds op Wetteren (vlak naast spoorlijn Brussel Oostende). D20 ligt langs de Geerbosstraat maar ligt niet op grondgebied Wetteren maar op Melle. C18 ligt in lijn met D20 langs eenzelfde veldwegeltje. D21 is de bunker die werd gesloopt voor de woning van Dokter Francois te Wetteren. D22 zit ingewerkt in het spoorwegviaduct te Kwatrecht. D23 ligt in de tuin van de school MPI te Kwatrecht, vlak naast de Schelde.

Van de achterlijn liggen geen bunkers op Wetters grondgebied. Er staan er wel nog heel wat op de foto. Zo zien we nog B39 (langs boswegeltje te Gontrode), B40 (in weiland te Melle), B41 (bij boerderijtje te Melle), B42 - B43 - B44 (allen ingewerkt in spoorwegtaluds te Melle), B45 (gesloopt naast steenweg naar Gent), B46 (vrij schandalig gesloopt voor de aanleg van een toeristisch fietspad).

Merkwaardig Duits briefje, opgesteld door de toenmalige Wetterse oorlogsburgemeester, met de melding van de op Wetters grondgebied terug te vinden bunkers (briefje van 25/04/1944)

Het mag aan de hand van onderstaand briefje wel duidelijk zijn dat de Duitse bezettingsmacht in Belgie in april 1944 al sterk bevreesd was voor een komende geallieerde aanval en met hoogdringendheid alle bunkers op het grondgebied die mogelijks bij een geallieerde aanval nog tegen hen zouden kunnen gebruikt worden, aan het inventariseren was. Aan het Russische oorlogsfront leden ze massale verliezen en in het Westen vreesde men een landing, dewelke uiteindelijk een 5 tal weken later, zou plaatsvinden in Normandie.

Duits Briefje bunkers te Wetteren op 25-4-1944

Heel leuk aan dit briefje is dat dit wel degelijk is opgesteld door de Wetterse oorlogsburgemeester, gericht aan de veldpolitie te Lokeren. Heel leuk is ook dat men de bunkers niet vermeld met de gekende oude of nieuwe bunkernummers maar met de lokatie waar ze zijn gebouwd. Dit duidt er dus letterlijk op dat de personen die ze moesten aanduiden ook nauwelijks in detail wisten over wat er op het grondgebied bestond. Hieronder werd alvast gepoogd met merkwaardige briefje per nummertje te voorzien van welke bunker(s) zij zullen hebben bedoeld.

Bunkers uit WO I:

 1. Dit betreft de enige WO I bunker die Wetteren rijk was. Dit moet de bunker langs de Koedreef geweest zijn. Deze maakte deel uit van de Duitse structuren bij het fameuze Munitiepark te Kwatrecht. Jammer genoeg ontbreken hiervan alle foto's. Er werd zelfs niets van gefotografeerd toen hij in 2006 (juist voor opstart van de website) werd gesloopt voor de uitbreiding van het industrieterrein te Vantegem terwijl ook deze unieke structuur zeker binnen deze terreinenzone had bewaard kunnen blijven...)

Bunkers uit WO II (Bruggenhoofd Gent)

 1. Dit moet B46 geweest zijn. Alleen stond die bunker wel degelijk op grondgebied Melle.
 2. Dit moet bijna zeker bunker A43 zijn. De kans dat het A44 of zelfs D23 geweest is, is klein omdat deze beiden niet echt denderend zichtbaar waren en zijn vanaf de Kwatrecht steenweg zelf.
 3. Dit zal de bunker Av16 zijn, achterin de groenzone van het chemisch bedrijf Superfoss.
 4. Dit moet de op Industriezone Neerhonderd verdwenen Av15 zijn.
 5. Dit zal allicht de verdwenen zware bunker S8 langs de steenweg geweest zijn. Deze zal in elk geval meer in het oog hebben gesprongen dan de meer verborgen op de huidige industriezone staande bunker A42, die dan wel degelijk werd vergeten.
 6. Dit moet de bunker Av14 achteraan de wegel langs het kerkhof te Kwatrecht geweest zijn, gezien de bunker achter het kerkhof zelf onder nr 11 vermeld staat.
 7. Dit zal de bunker A40 op het toenmalige Duitse Ehrenfriedhof in de voortuin van Mariagaard geweest zijn.
 8. Allicht de zware bunker Av13, ongeveer de overkant van de spoorlijn van de bunker A40.
 9. Verdwenen spoorwegbunkertje S5.
 10. Verdwenen spoorwegbunkertje S6.
 11. Dit moet de bunker A41 zijn, heden juist achter het kerkhof te Kwatrecht.
 12. Dit is de fameuze Wetterse gesloopte bunker D21 in de voortuin van de woning van Dokter Francois te Wetteren.
 13. Dit zal de bunker C18 zijn. Heden loopt er trouwens nog altijd een wegeltje vanaf de steenweg naar deze boerderij.
 14. Bunker D22, ingewerkt in spoorwegviaduct te Kwatrecht.

Dus kunnen we alleen maar besluiten dat ook de Duitse bezettingsmacht alsook allicht de toenmalige burgemeester, niet alle bunkers op zijn grondgebied Wetteren wist staan.

Volgende bunkers werden dus allen vergeten en stonden toch op Wetters grondgebied.

A39, A42, A44, A45, A46, D19 en D23.

Statistiek horende bij de bunkers op het grondgebied van Wetteren

1. Nog bestaande bunkers:

11
19

Dit wil zeggen dat 58% van alle origineel gebouwde bunkers heden nog bestaat.

2. Bunkers opgedeeld volgens type bunker.

Type Bunker
Aantal
%
 
1 kamer mitrailleurbunker
4
21.1%
2 kamers mitrailleurbunker
9
47.4%
speciale types
4
21.1%
mitrailleur-kanonbunker
1
5.3%
bunker tegen directe doorbraak
1
5.3%
 
Totaal
19
100%

3. Bunkers opgedeeld volgens de aard van camouflage.

Soort camouflage
Aantal
%
 
Tyrolien Mamelonné
2
10.5%
Gecementeerde huisjes of stalletjes
11
57.9%
huisjes of stalletjes ommuurd met baksteen
5
26.3%
ingewerkt in andere structuur
1
5.3%
 
Totaal
19
100%

4. Statistiek van de bewapening van de bunkers.

Voorziene bewapening
Aantal
 
Mitrailleur (MI) of (FM)
32
mobiel 47mm kanon
1
vast opgesteld 47mm kanon
1
 
Totaal gekende schietgatbezettingen
34

5. Statistiek van de vuurrichtingen van de respectievelijke schietgaten.

Vuurrichting
Aantal
%
 
ZW
1
2.9%
Z-ZW
6
17.6%
Z
3
8.8%
Z-ZO
4
11.8%
ZO
9
26.5%
O
2
5.9%
O-NO
10
29.4%
 
Totaal
34
100%

6. Statistische weetjes.

2 verdiepsbunkers
1
bunkers met een koepel
2
bunkers voor opstellen mob 47mm kanon
1
bunkers voor opstellen vast 47 mm kanon
1
bunkers tegen directe doorbraak
1
bunkers met een schijnwerper
1
bunkers met een ventilator
1