Bunkernummer
A27
Oud Bunkernummer
FMO4
Lokatie
Moortsele
Toegankelijkheid
Schietgaten vrij, toegang zeer beperkt geopend.
Aantal kamers
2 achteraan verbonden kamers en een sas
Aantal schietgaten
2
Type geschut
2 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuiden - Zuidwesten
Origineel kadastraal perceel waarop de bunker werd gebouwd:
 • Moortsele, Unieke Sectie, kadastraal perceel 462 (deels).
Meer details over de originele eigenaars en de aktes behorende bij deze bunker:
 • Voor de bouw van de bunker werd een stuk onteigend van 1 are 43 ca groot van het perceel Moortsele, unieke sectie, 462. Dit perceeltje lag eigenlijk vrij centraal in het perceel landbouwgrond van in totaal 1 hectare 8 are en 60 ca en was dus zeker niet rechtstreeks via openbare weg te bereiken.
 • Om het onteigende perceel voor de bunker ten allen tijde te kunnen bereiken, was er een strook voorzien van 2 meter breed tussen het onteigende perceel en de openbare weg noordwestelijk van het perceeltje, Rattepas genaamd.
 • Gezien de onteigening vrij centraal in het perceel gebeurde, liep ook deze strook vanaf Rattepas, dwars over het veld tot aan het onteigende perceeltje over een lengte van gemiddeld 25,70 meter.
 • Om de bouw van de bunker mogelijk te maken werd voor een periode van 8 maanden vanaf het ogenblik dat de werken officieel zouden starten, een strook voorzien met een breedte van 5 meter tot aan het te bebouwen perceel. In dit geval is dat gebeurd door de eerder vermelde strook van 2 meter nog eens 3 meter breder te maken aan de noordoostelijke zijde van de eerder al voorziene strook van 2 meter breed. De gemiddelde lengte van deze extra 3 meter brede strook was 28.50 meter.
 • Het perceel voor de onteigening en de bijhorende erfdienstbaarheden, was eigendom van Madame Bertha de Moerman d' Harelbeke, weduwe van Werner, Baron van Pottelberghe de Potterie, woonachtig te Parijs.
 • Deze onteigeningen en erfdienstbaarheden maakten deel uit van een grotere gezamenlijke onteigening die ook nog onteigeningen en erfdienstbaarheden omvatte voor de bunkers B29, B30 en B31 (de 3 enige bunkers gebouwd op Bottelare).
 • Deze gezamenlijke akte werd verleden op 23 juli 1935 voor de prijs van 9600 BEF.
 • Er was in de akte geen clausule voorzien voor het uitbetalen van jaarlijkse intresten op dit verkoopbedrag.
 • Op 6 Juli 1937 werd nog aan dezelfde eigenares een tweede akte opgemaakt voor het plaatsen van een drainage over hetzelfde perceel 462 omdat de bunker problemen had met grondwater. De afwatering verliep in dit geval over een zeer beperkte strook van 1 meter breed en 40 meter lang, allicht in zuidelijke of zuidwestelijke richting (is onduidelijk). Mogelijk doet ze nog altijd goed dienst want deze bunker kent heden geen waterproblemen.
 • Dit gebeurde door het plaatsen van gresbuizen van 10 cm buitendiameter. Op die manier kon men allicht draineren in een daar lopende gracht. Deze bijkomende akte werd verleden voor de prijs van 24 BEF.
Huidige kadastrale perceelnummers van deze bunker:
 • Het perceel 462 bestaat heden nog altijd maar is opgedeeld in ondertussen het perceel A436c dat de bunker omvat op zijn betonnen grenzen en het origineel resterend perceel A462c.
 • Er is zeker ondertussen dus geen perceel meer afgescheiden zoals het ooit is onteigend geweest voor de bunker.
 • De bunker stond op basis van de uit in 1961 opgestelde lijst toen al niet meer te koop, wat er allicht op wijst dat deze toen al opnieuw zal teruggekocht zijn door de vroegere eigenaar.
 • Wel bestaat de mogelijkheid dat wel het ooit bij de bunker horende terrein opnieuw is overgekocht geweest zonder de bunker op zich, perceeltje A462c, opnieuw terug te kopen.

1e Ruime voorstudie van het terrein voor deze bunker

Heel merkwaardig is dus dat een eerste voorstudie van deze bunker, deze bunker niet plaatst waar hij heden is gebouwd. Hij zou namelijk ingepland worden aan de noordkant van Rattepas. De bunker staat in dit geval zuiver gelinkt met de bunker Av6 (reeds gesloopt) die ongeveer rechtover de T stond waar Vijverhoek uitkomt op Rollebaan. Die Av6 zou in die combinatie zuidoostelijk vuren zodat beiden wel een zeer grote overlappende vuursector hadden.

1e Detail bij de voorstudie van deze bunker

Op deze voorstudie zie je de bunker aangeduid op de kouter juist noordelijk van Rattepas, net voorbij de heden nog altijd laatste woning op deze zone. De vuursector was dus tot juist naast deze hoeve.

Foto van deze locatie horende bij eerste voorstudie

Op deze foto van Google Streetview zie je de exacte locatie. De bunker zou in dit geval links in dit maisveld gelegen hebben, juist naast de weg Rattepas. Zijn vuursector zou dan tot juist naast de woning rechts gelegen hebben en over Rattepas gevuurd hebben. De bunker Av6 stond waar je heden de witte woning kan zien op de achtergrond. Deze zou dan letterlijk op de zone achter opnieuw de hoeve rechts op de foto gevuurd hebben zodat ze onderling kruisvuur zouden hebben afgeleverd.

De bij deze situatie horende vuursectoren

Volgens dit originele concept zie je deze 4 met elkaar koppelbare bunkers qua vuursectoren. Enerzijds is er de op dat moment solitaire A25 vanuit het bos te Rattepas en de 3 sterk onderling in verband opgestelde bunkers A27 (noordelijk van de weg Rattepas), Av6 en A29 (tegen toenmalige tramstation). De laatste 3 sectoren overlappen heel sterk.

Ruime voorstudie van het terrein voor deze bunker bij de herziening

Op 13 december 1934 werd beslist de bunkersituatie te Moortsele toch nog aan te passen. Bij deze herziening heeft men de bunker A27 verplaatst van noordelijk van Rattepas naar meer zuidelijk in het veld, waar hij heden ook effectief is gebouwd. De vuursector is ook gewijzigd van Oost-Zuidoostelijk in Zuid-Zuidwestelijk.

Detail bij deze herziene voorstudie

Het gewijzigde detail bij deze herziene voorstudie. Dit komt vrij sterk overeen met wat uiteindelijk is uitgevoerd.

De bij deze herziening gewijzigde vuursectoren

Volgens deze herziening krijgt men 2 clusters van telkens 2 bunkers met gekruiste vuurrichtingen. Enerzijds is er de A25 vanuit het bos te Rattepas en de verplaatste en heroriënteerde bunker A27 (zuidelijk van de weg Rattepas) en anderzijds de Av6 en A29 (tegen toenmalige tramstation).

De ruime onteigeningsschets zoals terug te vinden bij de akte.

Deze komt volledig overeen met wat hierboven op de laatste herziening wordt beschreven.

Detail met de erfdienstbaarheden bij deze bunker.

Zoals hier te zien verliepen deze zeer rechttoe rechtaan voor deze bunker vanaf Rattepas tot het onteingende perceeltje.

Actuele Ruime situatie op het kadaster anno 2020

Je ziet heel duidelijk de bunker vrij centraal in een grotere kouter liggen.

Detail van deze bunker op het huidige kadaster anno 2020

Je ziet dat het perceel van de bunker op zijn betonnen grenzen nog altijd een gescheiden kadasternummer heeft, namelijk perceel A462c. De rest van het originele perceel werd ondertussen A462d.

Het feit dat de indexen reeds aan "c" en "d" toezijn wijst er toch op dat er in de jaren voorheen ook al andere wijzigingen aan gebeurd zijn.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden:
 • Volg Rattepas komende van de Rollebaan. U ziet A27 liggen op uw linker kant in het veld.
Localisatie van de bunker op de bunkerlinie:
 • Het is een voorliniebunker tussen Muntekouter en Betsberg tussen A26 (220 m), A25 (650 m) en AV6 (170 m).
 • Door het gewijzigde concept zoals hierboven al beschreven is de bunker dus in hoek opgesteld met de bunker A25 in het bos langs Rattepas.
 • De voorliniebunker A25 staat zowel in hoek opgesteld met de bunkers A26 maar vooral met de hogerop Rattepas gelegen bunker A27 zodat ze samen een groter schootsveld verkrijgen. De bunker A25 ligt vrij hoog in het terrein en neemt daarbij het ganse lager gelegen bos mee onder vuur alsook het kruispunt van Rattepas met de Kasteelstraat.
 • De bunker A27 neemt dan vooral de zuidelijke velden onder vuur alsook Drooghout dat overgaat in Rattepas vanaf de Kasteelstraat.

Actuele luchtfoto anno 2020

Op deze luchtfoto kan men de bunker A27 in het veld volledig rechtsboven zien liggen.

Deze is in hoek opgesteld met de bunker A25 die te situeren valt in de linker binnenhoek van het bos op Rattepas met het noordelijk uitstekende bosje.

Op deze foto kan je trouwens ook nog de locatie van de bunker A26 zien die op de kop ligt van het bosje waar Rattepas zuidelijk wegdraait.

Structuur van het bunkertje:
 • Twee achteraan verbonden kamers en een sas.
 • Elke kamer is voorzien voor het opstellen van een mitrailleur.
 • Het sas komt in het midden van de achterkant van de bunker uit. Het kijkt volledig op de scheidingsmuur tussen de twee kamers.
Welke type wapens waren in de bunker opstelbaar:
 • Naast de standaard voorziene opstelling voor Maximmitrailleurs was deze bunker ook voorzien voor de opstelling van Hotchkiss- en Coltmitrailleurs.

Omschrijving van het gecamoufleerde bunkertje:

 • De hoeken zijn afgewerkt met baksteen en het geheel is gecementeerd.
 • Hij was waarschijnlijk volledig geelbruin geverfd geweest.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • De beide schietgaten waren afgesloten met elk 2 luiken openend in 2 richtingen, elk 0.50m x 1.40m (BxH) in gegalvaniseerd plaatijzer. Op dit plaatijzer waren houten raamprofielen gekleefd om het geheel nog meer expliciet het uitzicht van echte ramen te geven.
 • De bunker had in totaal volgens bestek en plan nog 3 valse ramen. Deze waren identiek uitgewerkt maar dit maal op gefixeerde gegalvaniseerde platen van 1.00m x 1.40m (BxH).
 • Het eigenlijke toegangssas tot de bunker zat verborgen achter een heden verdwenen portaal.
 • Aan de toegang van dit portaal was een houten deur van 1.00m x 2.00m (BxH).
 • Op de achterwand was nog een rond raampje (ossenoog) uitgewerkt.
 • De dakstructuur werd uitgewerkt in hout en het betrof een zadeldak waarbij ook het sas als 1 geheel mee inbegrepen zat en als dakbedekking rode Boomse pannen.
 • Voor men het eigenlijke toegangssas kon betreden diende men nog met stijgijzers (geen trap zoals in het bestek beschreven) 60 cm te dalen tot het niveau van de bunker.
 • In het toegangssas werd een sterfputje voorzien.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Het moest gecamoufleerd worden zoals het boerderijtje dat er niet ver afstond op de hoek van Rattepas met de Rollebaan (bestaat heden nog maar zal zeker ondertussen al gerenoveerd en aangepast zijn).
 • Opvallend bij deze bunker was dat de buitencamouflage de originele betonnen bunker niet volgde. De gecamoufleerde bunker had op het oreillon na, een zo goed als vierkant uitzicht.
 • Het geheel heeft dan ook het uitzicht van een huisje in het veld. Het camouflagevoorbeeld was de hoeve die heden nog bestaat op het uiteinde van Rollebaan met Rattepas.

Terreinschets horende bij deze bunker. Het bunkerterrein is zeker niet groot te noemen. Het terrein is wel nooit apart afgespannen geweest met draad zodat het één leek met de rest van de bijhorende kouter. Allicht was dit om niet het idee te verwekken dat dit een zeer klein domein was met een bunker.

Origineel grondplan van deze bunker. Merk vooral op hoe de achterkant van de bunker volledig rechtlijnig werd uitgewerkt om het geheel het uitzicht van een zo goed als vierkant huis te geven.

Dit grondplan spreekt ook van heel wat valse ramen. Zo zouden er 2 valse ramen op de rechter zijkant zijn geweest en nog eens 1 op de linker zijkant.

Achteraan is er nog sprake van een zeer klein raampje achteraan. Dit was het nog altijd zichtbare ossenoog.

a27
Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan. De snede gaat door de beide mitrailleurkamers. De kruisjes zijn de centers van schietgaten. De bunker had zoals u kunt zien, vrij grote puntgevels en een vrij stijl dak.
Doorsnede CD bij bovenstaand grondplan toont een doorsnede doorheen enerzijds het extra baksteen sas achter de eigenlijke toegangssas en de rechter mitrailleurkamer.
Op de hoek van Rollebaan met Rattepas staat heden nog altijd deze hoeve. Deze hoeve wordt vermeld als camouflagevoorbeeld voor deze bunker. Ze onderging allicht wle al ondertussen heel wat renovaties maar geeft toch een idee van hoe de bunker er ooit zou moeten uitgezien hebben.
Actuele toestand van deze bunker:
 • De bunker is vrij aan zijn schietgaten maar nog grotendeels aan zijn toegangsdeur afgesloten.
 • Aan de binnenzijde is de bunker gedeeltelijk ontmanteld.
 • Hij steekt echter vol rommel die er langs alle kanten ingeworpen is. Dit verstoppen van rommel in bunkers is de kanten van Rattenpas wel een nationale hobby lijkt het. Bunker A26 verkeerde tot een door de nieuwe eigenaar in 2020 opgeruimd is, in net dezelfde staat.
 • Let op bij het proberen betreden van deze bunker want het is zo een typisch voorbeeld van een bunker die vlot toegankelijk lijkt maar alles behalve daarna nog vlot kan verlaten worden.
Draagt de bunker nog sporen van de meidagen 40:
 • Voorlopig konden op deze bunker geen sporen van de strijd worden teruggevonden ondanks dat hij wel op een randzone op de bunkerlijn stond die wel schermutselingen heeft gekend tijdens de veldtocht.
Anekdotes, leuke weetjes en verhalen direct koppelbaar aan dit bunkertje:
 • Geen specifieke gekend.
Kostprijsschatting van het toenmalige bunkertje:
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject F terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 66.426,27 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 66.926,27 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Foto's van deze bunker

Eerste oudere foto's van dit bunkertje anno 1990 - 1995 - Collectie Guido De Jong (Simon Stevin Stichting)

Zicht op de bunker zoals hij er al in 1995 uitzag. Het is ook zo een van die bunkertjes dat in de laatste tientallen jaren nog nauwelijks is gewijzigd van uitzicht. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)

Achterzijde van het bunkertje met het zeer beperkt geopende toegangssas. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)

Eigen prospecties 2007 tot heden

De wijze waarop het bunkertje in het zicht komt op het moment dat de mais geen 3 meter hoog staat, langs Rattepas, komende van de Rollebaan. Je merkt wel het schootsveld van deze bunker dat perfect ook is wat je hier ziet.

Zicht vanaf Rattepas

Zicht vanaf Rattepas

Achterzijde van het bunkertje. In dit geval volgde de camouflage achterwand niet effectief de betonnen randen van de bunker maar liep aan beide zijdes door zodat het geheel op het oreillon na, een meer vierkant uitzicht kreeg.

Achterzijde en rechter zijkant. De bunker heeft nog altijd een bijkomend rond raampje gecementeerd op de achterzijde van het sas. Ook op de verdwenen origineel uitgemetste hoek stond nog een valst raam maar dit is ondertussen dus met de hoek mee verdwenen.

Voorzijde en rechter zijkant met oreillon.

Voorzijde met twee schietgaten gecamoufleerd als valse ramen.

Voorzijde

Linker zijkant en voorzijde

Detail van het rechter schietgat.

Zicht doorheen het rechter schietgat. Het bunkertje is zeker niet vlot toegankelijk maar in feite doordat de schietgaten beiden vlot bereikbaar zijn en het toegangssas centraal in de bunker uitkomt, vrij vlot zonder hem te betreden te fotograferen vanaf de buitenzijde. Mag de rommel aan de binnenzijde een schande zijn, wetende dat de bunker dus zeker niet vlot toegankelijk is...

Zicht op de locatie waar ooit de tablet stond voor een kogelpers, horende bij de Maximmitrailleur.

Merkwaardig is dus bij deze bunker dat het toegangssas letterlijk uitkomt op de tussenmuur tussen beide mitrailleurkamers.

Blik op het toegangssas. Merk op hoe hoog dit deurgat vanaf de binnenzijde nog is dichtgemetst. Dit is zeker niet evident om via deze weg nog opnieuw uit deze bunker te geraken. Opletten dus en zeker geen domme dingen te doen door hem dus via die weg te proberen betreden.

Op de linker zijkant nog het merkteken voor het perfect opstellen van de Maximmitrailleur. De letter R is nog heel lichtjes te zien.

Detail op het linker schietgat. Merk op dat ook de binnenzijde van dit schietgat dit bleekbruine uitzicht heeft wat er allicht op wijst dat dit ook de kleur was die de bunker origineel had aan de buitenzijde.

Blik naar binnen door dit linker schietgat.

Achterwand van deze mitrailleurkamer.

Blik op het toegangssas vanaf dit schietgat.

Linker zijkant van de bunker met links het nog grotendeels afgesloten toegangssas.

Detail van de toegang.

Bodem van het toegangssas.

De rechter (van voorzijde gezien) mitrailleurkamer vanuit het toegangssas.

Op dezelfde wijze een blik op de linker mitrailleurkamer.

 
Vorige (A26)
Vorige (A26)
Volgende (A28)
Volgende (A28)