Bunkernummer
A39
Oud Bunkernummer
AW20
Lokatie
Wetteren
Toegankelijkheid
Niet meer van toepassing. Bunker is afgebroken.
Aantal kamers
2 achteraan verbonden kamers en een sas
Aantal schietgaten
2
Type geschut
2 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuiden - Zuidwesten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • De hoeken waren afgewerkt met baksteen en mee gecementeerd met de rest van de bunker. Of er in deze cementering een baksteen of assestenenmotief was aangebracht, is niet duidelijk omdat ik er tot op de dag van vandaag nog geen enkele foto kon van terugvonden worden.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • De beide schietgaten zaten verborgen achter houten luiken, in 2 richtingen openend en elk 0.50m x 1.40m (BxH). Aan de buitenzijde waren hier bijkomend houten valse raamprofielen op bevestigd om het geheel toch zeer expliciet het uitzicht van ramen te geven.
 • De bunker had voor de rest geen andere valse ramen.
 • Het bunkertje had een schilddak (dak met 4 dakvlakken waarvan er twee de nok vormden) opgetrokken in hout en met als dakbedekking rode Boomse pannen.
 • Het toegangssas was uitgewerkt met een betonnen toegangstrapje. In dit sas was een sterfputje voorzien.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Het globale uitzicht moet gelijkaardig geweest zijn met de gebouwen van de provinciale hoeve er kort tegen. De referentiegebouwen zijn heden praktisch allen afgebroken en verdwenen (ook door de aanleg van de autosnelweg).
 • Structuur.
 • Twee achteraan verbonden kamers en een sas.
 • Beide kamers waren voorzien voor het plaatsen van een mitrailleur.
 • Het extra kamertje van 1,00 x 1,60 m achteraan de 2e mitrailleurkamer is zonder de plannen nog te wijzigen in oktober 1934 geseponeerd en nooit zo gebouwd geweest.
 • Opmerkingen.
 • Het was een voorliniebunker tussen Betsberg en de spoorlijn Oostende-Brussel tussen A38 (665 m) en A40 (425 m).
 • Het bunkertje was standaard voorzien voor de opstelling van Maximmitrailleurs. Daarnaast was hij ook uitgerust voor de opstelling van Hotchkiss- en Coltmitrailleurs.
 • Het bunkertje zijn aandeel in het bouwproject A bedroeg origineel 67.441,47 Bef. Met inbegrip van wat gemeenschappelijke kosten zoals onder andere de niet individueel verdeelde beplantingen moet deze prijs allicht opgetrokken worden tot 67.723,97 Bef. Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 68.023,97 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.
 • De bunker is afgebroken bij de aanleg van de afrit aan de E40 te Wetteren.
 • Hij heeft lange tijd in een wankel evenwicht uit de talud naast de oprit van de autosnelweg gestoken. Bij het opdrijven van het aantal rijstroken op de afrit is hij definitief verwijderd uit het landschap.
 • Om de bunker af te breken zou hij volgestoken geweest zijn met cokes. Deze heeft men daarna in brand gestoken zodat de bunker zeker een drietal dagen aan een stuk heeft staan branden. Het gevolg was dat het beton aan de binnenkant verpulverde en er praktisch enkel nog een skelet van wapeningsijzer en een massa kapotgesprongen beton overschoot.
 • Er is hier en daar sprake van dat er foto's zouden bestaan van het bunkertje dat nog half uit de berm stak voor de afbraak. Mogelijks zijn er toch ook foto's getrokken van een brandend bunkertje. Deze zijn zeker altijd welkom voor de aanvulling van de website. U mag mij altijd mailen op info@bunkergordel.be.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Dit is één van de meest moeilijke verdwenen bunkers om exact te proberen positioneren. Hij maakte origineel deel uit van de terreinen horende bij de ondertussen verdwenen hoeve "Koningshof" bij de huidige gebouwen van de school Mariagaard te Kwatrecht.
 • De bunker moet op de rechter kant van de snelweg E40 gestaan hebben, in de huidige groenzone tussen de oprit richting Gent, juist voorbij de zwevende rotonde te Wetteren.
Bijhorende foto's
Origineel grondplan van deze bunker. Merk op dat het kamertje achter de tweede mitrailleurkamer allicht ook hier nooit gebouwd zal zijn.
a39
Doorsnede AB horende bij bovenstaand grondplan. Het bunkertje had een vrij vierkant uitzicht waardoor het perfect op het huisje geleek. Enkel de terugkerende uitstekende neus is typisch voor de bunkertjes.
Doorsnede CD bij hetzelfde grondplan. Dit bunkertje had dus wel degelijk een schilddak. Geen puntgevels maar een dak met vier dakvlakken, uitkomend op een centrale punt. Dit vindt men bij weinig bunkertjes op de linie terug.
Situatieplan van de reeds lang verdwenen bunker. Hierop is wel al meteen duidelijk de Zuid-Zuidwestelijke vuurrichting zichtbaar. De zwarte objecten zijn de gebouwen van de toenmalige Koningshoeve die deel uitmaakte van de site van het scholencomplex Mariagaard. Merkwaardig is dat rond het originele boerderijcomplex een soort van gracht was aangebracht. Het is ook vrij moeilijk aan de hand van deze schets de bunker proberen duidelijk op een recente luchtfoto aan te duiden. Er is ontzettend veel veranderd ten opzichte van een recente luchtfoto van dit terrein. Hier is nog totaal geen sprake van de E40 die het landschap en het wegennet hier wel drastisch wijzigde. De op de tekening aangebrachte gebouwen zijn praktisch allen verdwenen of zodanig gewijzigd dat ze nog nauwelijks onderling vergelijkbaar zijn.
De schets hiernaast dateert niet uit dezelfde periode maar is wel uiterst interessant als aanvulling. Het is een schets uit de onteingeningen uitgevoerd voor de aanleg van de E40 in de jaren '50. De bunker wordt er duidelijk ongeveer halverwege het grachtencomplex bij de Koningshoeve. gesitueerd. Wel is hierop verbazend en tegenstrijdig met wat eerder ook op deze website werd aangenomen, de bunker te situeren aan de kant van het scholencomplex Mariagaard. De snelweg zou volgens deze plannen namelijk zuidelijk langs de bunker voorbijkomen.
Hiernaast ziet u een klein gedeelte van een stafkaart uit 1948. Er is nog een vrij correct beeld van het geheel van het scholencomplex op de site van Mariagaard als ook het Koningshof met de bijhorende grachten. De bunker A39 zou dus qua hoogte ongeveer op 1/3 (van zuidkant beginnend) van de linker gracht rond deze hoeve moeten gelegen hebben. Dit zal ongeveer overeengekomen hebben met het tweede stipje links van de gracht (van onderkant te beginnen)

Op deze luchtfoto van Google Earth (anno 2014) werden de wegels die op de stafkaart zichtbaar zijn en ook nog herkenbaar zijn op de luchtfoto in het blauw aangebracht. Op die wijze kan men ook vrij correct proberen de grachten rondom de ondertussen eveneens verdwenen Koningshoeve situeren (rode lijnen).

Op die wijze kan men de lokatie waar de bunker ooit moet hebben gestaan terugvinden (gele stip).

Zicht op het oprittencomplex E40 te Wetteren. De locatie van de verdwenen A39 dient gesitueerd te worden in de lagerliggende groenzone links in beeld tussen oprit en E40 zelf.

Deze foto toont dezelfde groenzone vanaf de zwevende rotonde (kijkend richting Gent). Hij moet ooit gestaan hebben waar je heden het talud ziet met de bomen erop.

Hier moet hij ooit bij aanleg van de snelweg nog een ganse tijd half uit het talud gestoken hebben.

 
Vorige (A38)
Volgende (A40)
Volgende (A40)