Bunkernummer
AV6
Oud Bunkernummer
FMO5
Lokatie
Moortsele
Toegankelijkheid
Niet meer van toepassing, bunker is afgebroken
Aantal kamers
1 kamer en een sas
Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuidoosten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Het geheel was ommuurd met baksteen.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • Het schietgat was afgesloten met 2 gegalvaniseerde plaatijzeren luiken, openend in 2 richtingen, elk 0.50m x 1.40m (BxH). Op dit plaatijzer waren dan houten raamprofielen gekleefd om het geheel nog meer het uitzicht van echte ramen te geven.
 • Volgens het bestek had deze bunker in totaal nog 2 valse ramen. Er was er echter maar 1 terug te vinden op de linker zijkant. Dit was identiek uitgewerkt maar op een gefixeerde gegalvaniseerde plaat van 1.00m x 1.40m (BxH).
 • De dakstructuur was uitgewerkt in hout als een zadeldak en de dakbedekking bestond uit rode Boomse pannen.
 • De bunker had eigenlijk een vrij groot sas. Dit was aan de buitenzijde voorzien van een deur 1.00m x 1.80m (BxH). Deze had als basis een plaat in Rode Noorse den die aan de buitenzijde verder was uitgewerkt als een buitendeur.
 • De toegangsput voor het eigenlijke toegangssas was afgesloten met een metalen valluik van 0.90m x 0.80m.
 • Voor men het eigenlijke toegangssas kon betreden diende men nog met stijgijzers (geen trap zoals in het bestek beschreven) 70 cm te dalen tot het niveau van de bunker.
 • In het toegangssas zat een sterfputje.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Het bunkertje was vrij identiek met het eveneens afgebroken bunkertje A28.
 • Het bunkertje moest gecamoufleerd worden zoals het bijgebouwtje bij dezelfde boerderij, een dertigtal meter verder.
 • Deze camouflagevoorbeelden zijn net zoals de bunker allen gesloopt, gelukkig zijn er wel nog foto's van, zie verderop de reportage.
 • Structuur.
 • Een kamer en een sas.
 • Bunkertje was voorzien voor het opstellen van een mitrailleur.
 • Opmerkingen.
 • Het was een vooruitgeschoven bunker op de voorlinie tussen Muntekouter en Betsberg tussen A27 (170 m) en A28 (582 m).
 • Er zijn in deze buurt nog enkele vooruitgeschoven bunkers op het grondgebied van Scheldewindeke gebouwd. Deze staan op een meer dan ruime afstand van de eigenlijke voorliniebunkers, zo ligt AV7 namelijk 1005 meter meer naar voor in zuidelijke richting.
 • De bunker was standaard voorzien voor de opstelling van een Maximmitrailleur. Daarnaast was hij eveneens voorzien om een Hotchkiss- of Coltmitrailleur te kunnen opstellen.
 • De bunker AV6 had een groot schootsveld en kon gemakkelijk tot 1000 meter ver voor zich het veld aanschouwen.
 • Het bunkertje stond aan de achterkant van een boerderij waarvan het bunkertje als camouflage een bijgebouwtje van was. Deze boerderij stond in 2006 reeds totaal in verval. De boerderij is ondertussen afgebroken, net zoals het stalletje dat als camouflagevoorbeeld moest dienen (was een origineel bijgebouwtje van deze boerderij). Het leek reeds voorspelbaar dat het lot van het bunkertje ook bezegeld was met de afbraak van de boerderij. Eerst gaf het echter alle schijn dat alles van de boerderij ging verdwijnen behalve het bunkertje. Op het einde was de bouwplek volledig vrij op het kleine bunkertje na. Dit bleef verweesd achter met op het dak een ganse stapel wanordelijk gestapeld hout afkomstig van de dakkappen van de oude boerderij en stallingen. Men was reeds een gans eind opgeschoten met de bouw van de nieuwbouw toen ik in maart 2008 tot mijn spijt moest constateren dat er uiteindelijk toch weer een bunkertje van bruggenhoofd Gent het hoofd had moeten bieden aan de vooruitgang en voorgoed uit ons historisch erfgoed verdween.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject F terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 40.997,59 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 41.247,59 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Komende van de Tramstraat komt men op een T met de Rollebaan.
 • Draai op deze T links af.
 • Nog voor u rechts de Vijverstraat kruist was er origineel op de linker kant een sterk vervallen hoeve. De bunker stond achteraan rechts van deze hoeve. Het gebouwtje dat als camouflagevoorbeeld moest dienen stond achteraan links van deze boerderij. Zowel de hoeve als het bunkertje hebben ondertussen moeten wijken voor een grote witte nieuwbouwwoning met een plat dak (eigenlijk opnieuw een veel grotere bunker).
Bijhorende foto's
Originele terreinschets bij bovenstaand bunkertje. Zoals te zien was het originele terrein zeer beperkt op de achterkant van het desbetreffende perceel. Het bunkertje had een zeer ruim zicht op de lager gelegen terreinen ten zuidoosten van het bunkertje.
Origineel plannetje van dit ondertussen jammerlijk opnieuw voor niets afgebroken bunkertje. Bij dit bunkertje was het vaak zo herkenbare uitzicht minder omdat het geen oreillon naast het schietgat had en daarnaast ook nog eens het geheel een praktisch rechthoekig uitzicht heeft gekregen waardoor het schietgat zelfs niet centraal vooraan in de bunker zat.
av6
Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan. Het bunkertje had een vrij stijl zadeldak, net zoals zijn camouflagevoorbeeld, het stalletje dat origineel iets meer in oostelijke richting stond bij dezelfde boerderij.
Doorsnede CD bij bovenstaand grondplan.
Zicht op het bijgebouwtje bij de ondertussen in verval geraakte boerderij. Dit bijgebouwtje bij de originele boerderij stond model voor de camouflage van dit bunkertje. Ondertussen is zowel de boerderij, het bijgebouwtje en als laatste ook het bunkertje afgebroken. De foto dateert ongeveer van 2007.
av6
Anno 1995 stond het bunkertje in vrij belabberde toestand achteraan de toen nog als boerderij gebruikte gebouwen. Bovenop de bunker stond een mazouttank. Op de linker kant naast het bunkertje stond nog een grotere hooiloods. Deze was anno 2006 al verdwenen. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
De achterkant lag verborgen onder heel wat rommel en steenpuin. De toegang was toendertijd volledig versperd. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
In 2006 was het terrein met achteraan het bunkertje erop reeds serieus veranderd. De boerderij was toen reeds volledig in verval en stond leeg. Bepaalde gedeeltes van stallen waren reeds ingestort. De grote hooistal (die op de foto rechts zou moeten staan) was eveneens reeds volledig verdwenen.
av6
Achterkant en linker zijkant van dit bunkertje. Tevens is er nog een fraai vals raam aanwezig. Ondanks de belabberde toestand waarin het bunkertje heeft moeten bestaan, was de toestand van de camouflage op sommige plaatsen nog vrij intakt.
av6
Voorzijde van het vooraan sterk overgroeide bunkertje.
vooruitgeschoven bunker av6 tete de pont de gand
Zicht op het overwoekerde kleine bunkertje met op de achtergrond de vervallen witkleurige boerderij.
vooraanzicht verdwenen bunkertje AV6
Binnenzicht in het mitrailleurkamertje.
Eind 2007 ging de hoeve met alle bijgebouwen onder de sloophamer. Het bunkertje werd toen gebruikt voor het stapelen van hout afkomstig van de dakkappen van de boerderij. Ondanks de afbraak van de boerderij, leek het erop dat het bunkertje zelf gespaard ging blijven van de afbraak.
av6
Vrij kort nadien werd er allerhande materiaal van de bouw van de nieuwbouwwoning rondom het bunkertje gestapeld. (Foto: Anne Dubois)
Vooraanzicht uit dezelfde periode. Op de achterkant zie je de gestapelde materialen voor de bouw van de woning. (Foto: Anne Dubois)
Maart 2008 moest ik echter tot mijn grote verbazing vaststellen dat het bunkertje uiteindelijk toch was afgebroken. Deze foto is praktisch getrokken vanop dezelfde plek als de eerste foto in deze reeks getrokken in 2006. Ook dit bunkertje heeft dan toch na meer dan 73 jaar het onderspit moeten delven voor de vooruitgang.
zicht op lokatie afgebroken bunker
zicht op de lokatie waar het bunkertje ooit stond.
zicht op lokatie afgebroken bunker

Anno 2010 moet men vaststellen dat het bunkertje uiteindelijk is moeten verdwijnen voor een stapel brandhout. Had het bunkertje er nog gestaan, had het hout ten minste nog droog kunnen bewaard worden in het bunkertje, maar ja... Het is toch opnieuw triestig te moeten vaststellen dat een stukje erfgoed opnieuw zonder veel degelijke reden is moeten wijken voor een prestigeproject. Het stond dus opnieuw zeker niet in de weg voor de eigenlijke te bouwen woning. Oosterzele blijkt dus nauwelijks beter om te gaan met zijn erfgoed dan de meeste andere gemeenten. De ene bunker moet dus opnieuw plaats ruimen voor een veel grotere.

 
Vorige (AV5)
Vorige (AV5)
Volgende (AV7)
Volgende (D15)