b5
 
Bunkernummer
B5
Oud Bunkernummer
CN3
Lokatie
Nazareth
Toegankelijkheid
Bunker is volledig vrij maar op privéterrein gelegen
Aantal kamers
1 kamer en sas
Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Westen - Zuidwesten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • De hoeken waren afgewerkt met baksteen en het geheel werd gecementeerd met het motief van assestenen. Het bunkertje was waarschijnlijk roze-rood geverfd daar er nog verfresten te vinden zijn naast het schietgat.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • Het schietgat was gecamoufleerd als een houten deurtje. Op basis van wat in de bestekken terug te vinden is, was dit origineel voorzien als een vals raam gezien er 2 houten luiken, openend in 2 richtingen, elk 0.50m x 1.40m (BxH) waren voorzien. Dit zal dus gezien wat ten velde kan teruggevonden worden gewijzigd zijn in een houten camouflagedeur, openend in 1 richting van 1,00m x 1.90m.
 • Het bunkertje heeft nog twee grote samengevoegde valse ramen op de rechter zijkant die niet op het originele plannetje vermeld zijn. Voor de rest zijn er geen valse ramen.
 • Mogelijks hadden de twee grote ramen niet echt de functie van ramen maar was dit ruimte die voorzien was voor de bevestiging van reclame. Dit waren mogelijks nep reclamepanelen.
 • Het gebouwtje had een zwak hellend in hout opgetrokken zadeldak met als dakbedekking grijze asbestleien van 40x40 cm.
 • Om het bunkertje te betreden was het toegangssas voorzien van enkele in beton gegoten treden. Beneden in dit sas was een sterfputje voorzien.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • De haag voor de bunker, tussen straat en bunker, moest zeker bewaard blijven.
 • Het geheel had het uitzicht van een zeer klein assestenen werkhuisje of stalletje.
 • Structuur.
 • Hij bevat 1 kamertje voor een mitrailleur en een sas.
 • Opmerkingen.
 • Het is het meest linkse bunkertje van drie kort bij elkaar opgestelde bunkertjes in de achterlinie. Het betreft hier de bunkertjes B6 (195 m) en B7 (315 m). Ze zijn allen gelegen tussen de steunpunten Astene en Eke, tussen B4 (965 m) en B8. De steunlijn lag op 700 meter met het bunkertje C4.
 • De bunker was standaard voorzien voor de opstelling van een Maximmitrailleur. Daarnaast was hij eveneens voorzien om een Hotchkiss- of Coltmitrailleur te kunnen opstellen.
 • Het is één van de bunkertjes met kleine betonnen muurtjes (25 cm) naast het schietgat.
 • Het bunkertje is volledig vrij maar ligt volledig op privéterrein.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject C terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 39.143,87 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 39.393,87 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Nazareth, achterliniebunker.
 • Het bunkertje ligt volledig op privéterrein. U kunt in de winter de voorkant zien liggen achter een haag. Respecteer de privacy aub.
Bijhorende foto's
Originele terreinschets horende bij dit kleine eenkamersbunkertje.
Origineel grondplannetje. Op het plannetje zijn geen sporen van de twee grote valse ramen op de rechter zijkant.
Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan. Dit plannetje is ook afwijkend met de werkelijkheid. Hier heeft men duidelijk het schietgat gecamoufleerd achter een vals raam. In realiteit is het schietgat achter een nepdeurgat verstopt.
Dwarsdoorsnede CD bij hetzelfde grondplannetje.

Dit is één van de weinige bunkertjes waar nog een origineel Stukbulletin kan van worden teruggevonden. De erop aangeduide bijzonderheden waren:

 • 1. Deel van de gracht in de richting van een molen op 250 meter (op 265°L.
 • 2.Gracht deel van 't terrein en uitgang van een hoeve op 100°L.
 • 3. Deel van de gracht en terrein op 0° (op de as)
 • 4. Deel van de gracht en terrein op 100°R van de as.
 • 5.Deel van de gracht en terrein in de richting van een kleine hoeve op 250°R van de as.
Op nevenstaande luchtfoto werd rechts met een rode stip het bunkertje aangeduid. Heden ten dage vindt men nog de eerder vermelde zaken 2, 3, 4 en 5 terug. De eerder genoemde gracht in de richting van een molen moet ongeveer hebben samengelopen met de heden zichtbare weg. De molen zelf was de laatste van 5 houten molens die Nazareth telde. Deze molen verdween uit het landschap na een brand als gevolg van een blikseminslag tijdens de bezettingsjaren van WO II. De grote centrale hoeve (rode rechthoek) stond bekend als "Het goed ter Biezen" of "Het Groot Biezenhof". Dit is een oude hoeve die reeds in oude geschriften wordt vermeld die dateren uit 1400.
Ook werd er op het stukbulletin nog gemeld dat het veldenzicht sterk werd beperkt door bestaande hagen op de achtergrond. Bestaande insnijdingen in die hagen maakten het mogelijk het schootsveld te vergroten van 200 tot 400 meter. Door de hagen was het wel moeilijker andere objecten in het schootsveld perfect te gaan beduiden met coördinaten.
Zicht op het bunkertje vlak achter een haag langs de weg.
b5
Vooraanzicht met het schietgat verborgen als een deurgat. U ziet nog een weinig originele resten aan de bovenkant van het nepdeurgat.
B4 achterliniebunker bruggenhoofd gent abri onderstand
Achterkant van het bunkertje. U ziet op de rechter zijkant reeds de grote valse ramen.
b5
Detail van de grote valse ramen op de rechter zijkant. Mogelijks hadden deze laatste meer de functie van reclame-panelen gericht op de weg in plaats van ramen..
b5
Achteraanzicht met zicht op de toegang van de bunker.
Binnenzicht in het bunkertje. Let op de lage betonnen muurtjes naast het schietgat, amper 25 cm in plaats van de courante 55 cm. Op de ganse linie waren amper 50 schietgaten zo uitgerust.
 
Vorige (B4)
Vorige (C5)
Volgende (B6)
Volgende (B6)