b7
 
Bunkernummer
B7
Oud Bunkernummer
CN5
Lokatie
Nazareth
Toegankelijkheid
Bunker is volledig vrij maar staat op een afgesloten militair domein
Aantal kamers
1 kamer en sas
Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x MI
Bijhorende vuurrichting

Zuid-Zuidoosten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige structuur.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • Rondom het beton van de bunker werd een houten kader opgetrokkent.
 • Hierop werden op de verticale wanden schutplanken in dennenhout van 2.5 a 3.5 cm dik bevestigd. Al deze planken dienden eerst behandeld te worden met carboline.
 • Voor het schietgat bevond zich een neerklappend luikje gemaakt van schutplanken op een houten raam van 1.00m x 0.45m (BxH).
 • Om het bunkertje te betreden was het toegangssas voorzien van enkele in beton gegoten treden. Beneden in dit sas was een sterfputje voorzien.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Origineel gecamoufleerd als een kleine boshut, een boswachtershuisje.
 • De bunker is van het type schaapstalbunker met het typische vrij platte gelaagde dak in beton.
 • Structuur.
 • De bunker heeft één kamer en een sas.
 • Opmerkingen.
 • Het is de meest oostelijke achterliniebunker van een groepje van drie kort bij elkaar opgestelde bunkers tussen de steunpunten Astene en Eke. De andere twee bunkers zijn B5 (315 m) en B6 (205 m). Ze zijn allen gelegen tussen B4 en B8 (1155 m). De steunlijn lag op 630 meter met C4.
 • Naast de standaard voorziene Maximmitrailleur was het bunkertje eveneens voorzien voor de opstelling van een Hotchkiss- of Coltmitrailleur.
 • Er zijn geen directe sporen van strijd.
 • Het bunkertje is volledig vrij maar staat op een voor het publiek afgesloten militair domein. Men kan het wel vrij eenvoudig zien staan vanaf de straatkant.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject C terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 36.802,41 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 37.052,41 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.
 • Bij deze dank aan het militair personeel van Semmerzake en Nazareth om mij de foto's van dit kleine bunkertje te bezorgen.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Volg de Klapstraat komende vanuit Eke. Waar de hoofdweg naar links wegdraait en tevens de bunker B6 staat gaat u rechtsaf in de richting van de brug over de E17. Het bunkertje staat links op een stuk militair domein dat heden nog altijd een brandstofdepot is van het Belgisch leger.
 • Het bunkertje staat volledig op een afgesloten militair domein. Gelieve dan ook geen domme dingen te doen om dit bunkertje te proberen bereiken. Indien gewenst kunt u gerust via mij de foto's van dit bunkertje bekomen.
Bijhorende foto's
Terreinschets horende bij dit eenkamersbunkertje. Merk op dat het bijhorend terrein eigenlijk toch vrij groot is voor een dergelijk klein bunkertje. Voor het bunkertje liep een gracht die heden nog altijd bestaat.
Origineel grondplannetje van bunkertje gecamoufleerd als een houten stalletje, een boswachtershut.
b7
Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan toont mooi het bunkertje als een boshut.
Doorsnede CD bij hetzelfde grondplan.
Vooraanzicht van dit bunkertje anno 1995. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Achteraanzicht met zicht op de toegang. Het bunkertje is nog voorzien van een poortje. Het bunkertje was toen nog afgesloten met een poortje. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Zicht zoals u anno 2006 vanaf de weg naar de brug van de E17, het bunkertje kunt zien liggen op uw linker kant op een stuk militair domein. De gracht tussen omheining en bunker is dus wel degelijk al aanwezig sinds de aanleg van de bunker.
b7
Vooraanzicht van het bunkertje op het militair domein te Nazareth.
b7
Vooraanzicht anno 2010 (Collectie M. Demoor)
Detail schietgat. (Foto: D. Dickx)
Vooraanzicht en linker zijaanzicht uit dezelfde periode (Collectie M. Demoor)
Achterkant van de bunker. Hier werd de achterkant van het toegangssas wel enorm afgerond uitgevoerd. (Foto: D. Dickx)

Rechter zijkant van het bunkertje. Ook hier zijn alle hoeken sterk afgerond. het deurtje van in de periode 1995 is ook reeds opnieuw verdwenen. (Foto: D. Dickx)

Detail van de binnenkant van de toegang. Men ziet nog duidelijk de later opnieuw aangebrachte deurrand waarin het fameuze hekje moet gehangen hebben, nog zichtbaar op de foto van 1995. Dit was dus zeker geen origineel hekje. (Foto: D. Dickx)
Achterkant van de mitrailleurkamer met het toegangssas. (Foto: D. Dickx)
Binnenzicht van de mitrailleurkamer. Het bunkertje was buiten de standaard Maximmitrailleur ook voorzien voor de Hotchkiss- of Coltmitrailleur. aan de binnenzijde is het bunkertje grotendeels ontmanteld. (Foto: D. Dickx)
 
Vorige (B6)
Vorige (B6)
Volgende (B8)
Volgende (B8)