Bunkernummer
B10
Oud Bunkernummer
GN3
Lokatie
Nazareth
Toegankelijkheid
Niet meer van toepassing, bunker is afgebroken.
Aantal kamers
1 kamer en sas
Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x MI
Bijhorende vuurrichting

Zuidwesten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • De hoeken waren origineel afgewerkt in baksteen.
 • Daarna was het geheel gecementeerd met het motief van assestenen.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • Het schietgat was gecamoufleerd als een vals raam dat verborgen zat achter 2 houten luiken, openend in 2 richtingen, elk 0.50m x 1.40m (BxH). Aan de buitenzijde waren op deze ramen nog eens bijkomend houten raamprofielen aangebracht om het geheel nog specifieker het beeld van een echt raam te geven.
 • Op de rechter zijkant zat nog een vals raam.
 • Dit was uitgewerkt op een gegalvaniseerde plaatijzeren plaat van 0.80m x 1.50m (BxH) waarop houten raamprofielen waren gekleefd.
 • De dakstructuur werd uitgewerkt in hout dat vooraf was behandeld tegen rotten met carboline. Het bunkertje had een niet zo stijl zadeldak van asbestgolfplaten.
 • De toegangskuil voor de eigenlijke ingang, werd uitgemetst in baksteen, de bodem werd gebetoneerd en voorzien van een sterfput.
 • Deze kuil was in dit geval ook nog eens afgedekt met een metalen valluik.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Het geheel had het uitzicht van een stalletje op de rand van wat toen een weiland was.
 • Structuur.
 • Hij bevatte één kamertje voor een mitrailleur en een sas.
 • Opmerkingen.
 • Het was één van twee kort bij elkaar opgestelde achterliniebunkers tussen de steunpunten Astene en Eke, tussen B9 (829 m) en B11 (185 m).
 • Naast de standaard voorziene Maximmitrailleur was het bunkertje ook voorzien voor de opstelling van een Hotchkiss- of Coltmitrailleur.
 • Het bunkertje is afgebroken voordat twee huizen gebouwd werden op een verkaveld stuk grond. De huidige eigenaars van de huizen hebben het bunkertje nooit weten staan of weten afbreken. De sloop moet dus reeds voorafgaandelijk aan het verkavelen zijn gebeurd.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject G Lot I terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 46.165,21 Bef gekost hebben. Een prijs die zeker vrij hoog ligt vergeleken bij de kostprijs van gelijkaardige bunkertjes bij andere bouwfirma's.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 46.415,21 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Het bunkertje stond op de linker kant van de Bosstraat, komende van de Stationsstraat, na het kruisen van de Zagmanstraat. Hij stond in het verlengde van een flauwe bocht naar recht zodanig dat hij de aankomende straat (Bosstraat) onder schot hield.
Bijhorende foto's
Origineel liggingsplan van dit verdwenen bunkertje zoals terug te vinden in het militair archief. De in het zwart getekende hoeve bestaat heden nog altijd.
situatieschets van terrein verdwenen bunker
Op bovenstaand plan met de vuursectoren van B10 en B11 blijkt zeer duidelijk de vuurrichting van het bunkertje B10. Let wel op, Noordkant is niet echt de noordkant bij deze schets. Deze schets hoort bij een vraag tot de bouw van een object in de directe omgeving van het bruggenhoofd. In die gevallen diende omwille van de aanwezigheid van de bunkerlinie een positief advies afgewacht te worden van de militaire leiding.
Originele terreinschets bij de bouwplannen..
Origineel plannetje van dit afgebroken bunkertje.
b10
Doorsnede AB horende bij bovenstaand grondplan. Het bunkertje had een niet zo stijl zadeldak van golfplaten.
Doorsnede CD van hetzelfde grondplan.
Vooraanzicht van dit afgebroken bunkertje anno 1995. De ganse hoek vooraan was gewoon met een nep camouflagemuur verstopt zodat het geheel toch een vrij rechthoekig uitzicht kreeg. Ook zat het schietgat hierdoor niet zo centraal in het gebouwtje. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Achteraanzicht van dit kleine bunkertje dat allicht rond het jaar 2000 werd afgebroken. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Luchtfoto met de lokatie van het verdwenen bunkertje. Hij stond een tiental meter verwijderd van de straat, ongeveer op de scheidingslijn tussen twee nieuwbouwwoningen.
Zicht op de strook tussen de twee huizen waar het bunkertje ongeveer een tiental meter verwijderd van de weg, ooit lag. Foto anno 2006.
b10
Een meer actuele foto van dezelfde lokatie anno 2009.