b11
 
Bunkernummer
B11
Oud Bunkernummer
BE17
Lokatie
Eke
Toegankelijkheid
Bunker is volledig vrij
Aantal kamers
1 kamer en sas
Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x MI
Bijhorende vuurrichting

Zuidoosten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • De hoeken waren afgewerkt met baksteen en het geheel werd gecementeerd met het motief van assestenen.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • Vooraan was er een schietgat verborgen als een soort raam.
 • Dit zou verborgen worden achter houten luiken in Noors rood dennenhout, openend in 2 richtingen, elk 0.50m x 1,40m (BxH). Op deze houten luiken zouden dan bijkomend nog eens valse houten raamprofielen bevestigd worden om het geheel nog explicieter het uitzicht van echte ramen te geven. Toch heeft de ondergrond van dit nepraam rond het schietgat bij deze bunker geen randen, zit dit ook niet dieper uitgewerkt en is er geen dorpel. Het mysterie van deze merkwaardige camouflage is allicht te zoeken in de Franstalige prijsbestek van bouwfirma B die alle luiken voor de gecementeerde bunkers letterlijk heeft uitgevoerd in plaatstaal, allicht zonder enig houtwerk. De ramen zullen in dit geval dan ook geschilderd geweest zijn op deze staalplaten. Gezien deze platen beperkt waren van dikte, diende er ook geen extra diepte voor gespaard te worden om ze niet te ver naar voor te laten uitsteken op de voorgevel als camouflage van de betrokken schietgaten.
 • Er waren geen extra valse ramen aangebracht.
 • De dakstructuur was opgetrokken in hout en het zadeldak was bedekt met rode mechanische pannen.
 • Het toegangscomplex had enkele betonnen trappen en een sterfputje.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Het geheel was aan het zicht onttrokken door een haag.
 • Het globale uitzicht was dit van een assestenen koeienstalletje.
 • Structuur.
 • Hij bevat 1 kamertje voor een mitrailleur en een sas.
 • Opmerkingen.
 • Het is één van twee kort bij elkaar opgesteld achterliniebunkertjes tussen de steunpunten Astene en Eke. Ze stonden tussen B9, B10 (185 m) en B12 (535 m).
 • De bunker was standaard voorzien voor de opstelling van een Maximmitrailleur. Daarnaast was hij eveneens voorzien om een Hotchkiss- of Coltmitrailleur te kunnen opstellen.
 • Het bunkertje is volledig vrij en ligt nogal centraal in een kouter.
 • Het bunkertje zijn aandeel in het bouwproject B bedroeg origineel 39.583,49 Bef. Met inbegrip van wat gemeenschappelijke kosten zoals onder andere de niet individueel verdeelde beplantingen moet deze prijs allicht opgetrokken worden tot 39.691,49 Bef. Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 39.841,49 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Het bunkertje ligt op de rechter kant in het veld van de Bosstraat, komende van de Stationsstraat, na het kruisen van de Zagmanstraat.
Bijhorende foto's
Terreinschets horende bij dit bunkertje.
Grondplannetje van dit eenkamersbunkertje. Globaal was het geheel gecementeerd.
Langsdoorsnede AB bij bovenstaand grondplan.
Dwarsdoorsnede CD bij hetzelfde grondplannetje. Let er ook even op dat men aan de bovenkant van het camouflagesas, wel degelijk een plafond had voorzien (wel beperkt met planken), om toch te verhinderen dat neerstortend puin meteen tot beneden op de grond zou kunnen vallen en eventueel gewonden maken..
Zicht op het bunkertje in het midden van een weiland, anno 1995. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Vooraanzicht uit dezelfde periode. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Zicht op het bunkertje anno 2006. Het weiland is ondertussen veranderd in een open kouter. Zicht zoals het bunkertje te zien is vanaf de Bosstraat.
b11
Linker zijkant van het bunkertje met het motief van assestenen.
b11
Voorkant van het bunkertje. U ziet opnieuw heel weinig afwerking rondom het raam. Hoe het raam origineel afgewerkt was, blijft nog wat onduidelijk.
b11
Rechter zijkant van het bunkertje. Links ziet u de uitstekende neus, rechts het sas.
b11
Zicht op het vrijgemaakte maar door een struik versperde toegang van het bunkertje.
Binnenzicht van het bunkertje.