b12
 
Bunkernummer
B12
Oud Bunkernummer
BE18
Lokatie
Eke
Toegankelijkheid
Bunker is volledig vrij maar ligt op privéterrein
Aantal kamers
2 achteraan verbonden kamers en een sas
Aantal schietgaten
2
Type geschut
2 x MI
Bijhorende vuurrichting

westen - zuid westen en zuid - zuid oosten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • De camouflage van dit bunkertje was zeker vrij uniek op de linie. Enkel de bunkers A7 te Nazareth en de bunker C6 te Eke waren qua uitzicht deels identiek.
 • Globaal was de bunker gecementeerd en had hij hierdoor een zeer glad uiterlijk.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • Rond de schietgaten zijn er merkwaardig genoeg zelfs geen haken aanwezig voor de bevestiging van luiken. Hoe deze uiteindelijk afgedicht waren blijft nog altijd deels een raadsel. Wel vindt men in het originele bestek dat er twee metalen luiken waren voorzien voor deze bunker. Beiden hadden verschillende afmetingen.
 • Er was 1 luik van 0.93m x 0.45 m (BxH) en 1 van 0.74m x 0.45m (BxH).
 • De muur die uitloopt op een oreillon, was bovenaan voorzien van een loodrecht doorlopende muur. Deze muur was dan de nok van een in één richting aflopend, een niet al te stijl dak in asbestgolfplaten.
 • De achterkant de bunker (met het toegangssas) was eveneens gelijkaardig uitgewerkt. Hierbij was de zijmuur, zichtbaar vanaf het schietgat met het oreillon eveneens op het dak voorzien van een loodrechte muur die op zijn beurt afliep naar de achterkant van de bunker (achterkant is achterkant van het schietgat met het oreillon).
 • De dakstructuur was opgetrokken in hout en bedekt met asbest golfplaten. De voorstudie spreekt nog over een structuurtje met een dak in rode Boomse pannen.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Het terrein waar de bunker opstaat was onder andere afgescheiden van de rest van de omliggende terreinen door een haag met daarin een toegangshekje om het terrein te betreden.
 • In december 1934 zou er op project B nog een correctie volgen op heel wat van de bestaande plannen. Zo zal worden gevraagd het dakniveau met 30 cm te verlagen en de bunker op die wijze 30 cm dieper in de grond te steken. Hiervoor dienden bijkomend alle ventillatiedoorgangen en granaatwerpgaten gecorrigeerd te worden binnen het op te richten gebouw. Om dit nieuwe niveauverschil te corrigeren diende bijkomend in het sas een betonnen trap voorzien te worden met 2 treden en een bijkomende sterfput.
 • Globaal had hij het uitzicht van een glad gecementeerd tuinhuis met een vrij plat dak in asbestgolfplaten.
 • Structuur.
 • Twee achteraan verbonden kamers en een sas.
 • Elke kamer voorzien voor het opstellen van een mitrailleur.
 • De beide schietgaten kijken echter niet in dezelfde richting. Ze maken onderling een hoek van ongeveer 75 graden.
 • Opmerkingen.
 • Het is een solitair opgestelde achterliniebunker gelegen achter het steunpunt Eke tussen B11(535 m) en B13 (370 m).
 • Naast de standaard voorziene Maximmitrailleurs was de bunker ook voorzien voor de opstelling van Hotchkiss- en Coltmitrailleurs.
 • De bunker is volledig vrijgemaakt maar staat in de winterperiode serieus onder water. Ik spreek in dit geval over 30 a 40 cm water.
 • Hij is zichtbaar vanaf de Oude Steenweg op Eke maar ligt volledig op privéterrein.
 • Het bunkertje zijn aandeel in het bouwproject B bedroeg origineel 57.906,83 Bef. Met inbegrip van wat gemeenschappelijke kosten zoals onder andere de niet individueel verdeelde beplantingen moet deze prijs allicht opgetrokken worden tot 58.115,83 Bef. Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 58.415,83 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • De bunker ligt langs de Oude originele Steenweg die parallel loopt met de nieuwe N60. U kunt hem het gemakkelijkst vinden door de N60 te volgen komende uit de richting van Gent.
 • Op de rotonde waar u de Oude Steenweg naar het centrum van Eke kruist draait u naar rechts af. Daar ligt een honderdtal meter verder op de rechter kant dit bunkertje op de achterkant van een kleine paardeweide. Er is trouwens een paardenstal tegenaangebouwd.
 • Bekijk de bunker vanaf de straat. Hij ligt trouwens volledig op privéterrein. Respecteer de privacy aub.
Bijhorende foto's
Originele terreinschets bij deze bunker. De hoofdweg is de Oude Steenweg. .
Een bijhorend voorontwerp van deze bunker. Het grondplan klopt maar er is nergens uitleg over de camouflage. Ook zijn de schietgaten nog niet in detail getekend.
b12
Terreinschets zoals terug te vinden bij het originele grondplan. Het meest zuidelijke schietgat nam de steenweg en het gebied ten zuiden van de steenweg onder schot. Het meer noordelijk gerichte schietgat keek uit op het noordelijke gedeelte boven de steenweg.
Grondplan zoals de bunker uiteindelijk werd uitgevoerd. De hoeken werden zoals bij de meeste gecementeerde bunkers uitgemetst met baksteen. Het geheel werd gecementeerd. Op de tekening ziet u wel degelijk luiken ondanks dat er in realiteit nergens haken te vinden zijn waar deze zouden aan bevestigd geweest zijn.

Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan. We kijken hier rechtstreeks alsof we recht voor het schietgat staan met rechts het oreillon. De zijmuur rechts (met het oreillon in het verlengde), was dus bovenaan opgemetst met een rechte muur. Dit vormde de kopmuur vanwaar een vlak dak in asbestgolfplaten afliep. Rechts heeft u nog beperkt zicht op het tweede schietgat, deels in hoek opgesteld met de rechter zijmuur. Dit gedeelte van het dak liep opnieuw af naar beneden en volgde de tweede dakhelling.

Een tweede doorsnede CDEF horende bij hetzelfde grondplan is eveneens niet zo eenvoudig om volledig correct te interpreteren. Links ziet u het schietgat met het oreillon. Het oreillon is zelf op de doorsnede niet zichtbaar (zit vooraan). We zien hier de tweede kopmuur die gelijk meeloopt met de linker zijkant van de tweede mitrailleur-kamer (van vooraf gezien).
Dakplan zoals in de plannen van de bunker terug is te vinden.
Dakplan bij bunker B12
Omdat dit allicht op de linie de bunker is met het meest complexe dak om te snappen, werden op hetzelfde plannetje de kopmuren getekend en ook de richtingen waarin het dak origineel afliep.
Dakplan + nokken en aflooprichting
Zicht op het bunkertje uit de richting dat men hem ook kan zien liggen vanaf de weg anno 1995. Achteraan is een stalletje tegen de bunker aangebouwd. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Zicht op één van de twee schietgaten. De gehele bunker heeft heden een heel kaal uitzicht. De muur met het oreillon was in het verlengde bovenaan uitgemets met een bakstenen muur. Het asbestgolfplaten dak liep af in de richting van de gebogen betonnen bovenrand zichtbaar op de foto. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)

Zicht op de bunker vanaf de Oude Steenweg naar het centrum van Eke anno 2006. Er zit een schietgat op de kant links waar u trouwens ook een uitstekende neus kan zien van de bunker. Het tweede schietgat zit achter de neus links.

b12
Zicht op het schietgat verscholen achter het oreillon.
b12
Op deze foto ziet u de twee schietgaten. Er is geen enkele vorm van camouflage te zien rond de schietgaten. Er zijn zelfs geen haken aanwezig voor bevestiging van eventuele luiken.
b12
Achterkant van het bunkertje met het toegangssas. Links de aanbouw van een paardenstal. Het tweede gedeelte van het dak zal afgelopen hebben in de richting van de aangebouwde stal (opnieuw zichtbaar aan de afgeronde betonrand bovenaan). Rechts zal opnieuw een opgemetste muur gestaan hebben die als nok van dit stuk van dak zal gediend hebben.
b12
Mocht u er toch over denken het bunkertje eens te betreden, breng dan laarzen mee... Dit is een blik door het schietgat met het oreillon.
Een blik naar binnen door het tweede schietgat zonder oreillon. Links op de foto het toegangssas van de bunker.