b19
 
Bunkernummer
B19
Oud Bunkernummer
GM1
Lokatie
Melsen
Toegankelijkheid
Bunker is beperkt vrijgemaakt. Het schietgat is vrij, het deurgat zeer beperkt.
Aantal kamers

1 kamer met achteraan een sas

Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuidoosten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Het geheel was ommuurd met baksteen.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • Het schietgat was gecamoufleerd als een vals raam.
 • Dit was afgesloten met 2 luiken in gegalvaniseerd plaatijzer, openend in verschillende richting, elk 0.50m x 1.40m (BxH). Hierop waren aan de buitenzijde houten raamprofielen gekleefd om het geheel nog explicieter het uitzicht van een echt raam te geven.
 • Het had nog een vals raam op de beide zijkanten.
 • Deze waren identiek uitgewerkt behalve dat deze gefixeerd waren op gegalvaniseerde platen van 1.00m x 1.50m (BxH).
 • De dakstructuur werd uitgewerkt in hout dat vooraf was behandeld tegen rotten met carboline. Hij had een zadeldak in rode Boomse pannen.
 • De toegangskuil voor de eigenlijke ingang, werd uitgemetst in baksteen, de bodem werd gebetoneerd en voorzien van een sterfput.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • Om het toegangshekje aan het toegangssas aan het zicht te onttrekken was er een houten camouflagedeur van 0.90m x 2.00m (BxH) voorzien.
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Het bunkertje was gecamoufleerd als een bakstenen stalletje voor het opbergen van landbouwgereedschap.
 • Structuur.
 • Eén kamer en een sas.
 • Bunkertje was voorzien voor het opstellen van een mitrailleur.
 • Opmerkingen.
 • Het is een achterliniebunker tussen de Schelde en Muntekouter tussen B18 (855 m) en B20 (225 m). Het staat in hoek opgesteld met B20 om zo het gezichtsveld en het schietbereik te vergroten.
 • De bunker was standaard voorzien voor de opstelling van een Maximmitrailleur. Daarnaast was hij eveneens voorzien om een Hotchkiss- of Coltmitrailleur te kunnen opstellen.
 • Het is één van drie zo goed als identiek gebouwde bunkertjes op het grondgebied Melsen. Bijna identiek in de directe omgeving zijn de bunkertjes B21 en B22.
 • Het bunkertje staat juist naast de weg en schiet dwars over deze weg.
 • Er zijn nog wat baksteenrestanten aanwezig zodat men zich een beeld kan vormen hoe hij er origineel uitzag.
 • Leuk om te vermelden is ook dat ten tijde van de bouw van de bunkers op Melsen deze bunker toen bekend stond onder de bijnaam "de Kapelle".
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject G Lot II terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 45.735,80 Bef gekost hebben. Een prijs die zeker vrij hoog ligt vergeleken bij de kostprijs van gelijkaardige bunkertjes bij andere bouwfirma's.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 45.985,80 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Het bunkertje ligt op de linker kant van de Steenakkerstraat, komende van de Van Der Grachtdreef. Het staat juist naast de weg.
Bijhorende foto's
Terreinschets horende bij dit bunkertje.
Grondplannetje van dit bunkertje dat het uitzicht had van een bakstenen stalletje.
b19
Doorsnede AB horend bij bovenstaand grondplannetje.
Doorsnede CD horende bij het grondplan. Dit is wel merkwaardig getekend. Men heeft het sas doorsneden en de doorsnede is gekeken naar de achterkant van de bunker toe. Hierdoor lijkt het alsof de toegang aan de verkeerde kant getekend is.
Vooraanzicht op het bunkertje anno 1995. Het bunkertje stond toen nog letterlijk te midden van de velden. Er was nog geen sprake van enige woning in de directe omgeving. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Zijaanzicht. Naast de bunker ligt nog een weiland. Heden staat hier een boerderij. Ook is het achtergeveltje nog iets intakter dan dat nu het geval is. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Hetzelfde bunkertje anno 2006. Het schietgat was gecamoufleerd als een mooi raam met bovenaan een boog.
b19
Voorkant en rechter zijkant van het bunkertje. Ook het struikje in het toegangssas is ondertussen vrij goed opgeschoten.
b19
Rechter zijkant en achterkant van de bunker. De deur om de echte toegangsdeur te camoufleren zat rechts achteraan.
b19
Detail van het zeer beperkt geopende toegangssas.
Achterkant van het bunkertje. Links de bakstenen aanbouw van het toegangssas.
Linker zijkant en voorkant.
b19
Binnenblik in dit bunkertje via het schietgat. Zo te zien is het bunkertje in het verleden een geliefde plaats geweest voor de lokale jeugd.
Binnenblik door de toegangsdeur van het bunkertje.