b22
 
Bunkernummer
B22
Oud Bunkernummer
GM3
Lokatie
Melsen
Toegankelijkheid
Bunkertje origineel vrij aan toegang maar heden afgesloten als vleermuizenverblijf
Aantal kamers

1 kamer met een sas

Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuid Zuidwesten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Het geheel was ommuurd met baksteen.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • Het schietgat was gecamoufleerd als een vals raam en zat verborgen achter 2 houten luiken, openend in 2 richtingen, elk 0.50m x 1.40m (BxH). Op deze houten luiken waren bijkomend raamprofielen bevestigd om het geheel nog explicieter het uitzicht van een echt raam te geven.
 • Het had nog een vals raam op de beide zijkanten.
 • Deze waren uitgewerkt op verzinkte plaatijzeren platen van 0.80m x 1.50m (BxH) waarop houten raamprofielen waren gekleefd.
 • De dakstructuur werd uitgewerkt in hout dat vooraf was behandeld tegen rotten met carboline. Het had een zadeldak in rode Boomse pannen.
 • De toegangskuil voor de eigenlijke ingang, werd uitgemetst in baksteen, de bodem werd gebetoneerd en voorzien van een sterfput.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • Om het toegangshekje aan het toegangssas aan het zicht te onttrekken was er een houten camouflagedeur voorzien van 0.90 x 2.00 m (BxH)
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Hij zat ook gedeeltelijk verborgen achter een haag, was omgeven met planten op de rand van een kouter. In de haag was een poortje voorzien om toegang te bieden tot het terrein met de bunker.
 • Rondom was het bunkerterrein omgeven met een haag en planten
 • Hierin was een poortje van 1.00m x 1.20m (BxH) voorzien om toegang tot het terrein met de bunker te verschaffen. .
 • Het bunkertje had het uitzicht van een klein huisje (une maisonette) op de rand van een kouter.
 • Structuur.
 • Eén kamer en een sas.
 • Het bunkertje was voorzien voor het opstellen van een mitrailleur.
 • Opmerkingen.
 • Het is een achterliniebunkertje tussen Schelde en Muntekouter tussen B21(125 m) en B23 (700 m). Hij staat in hoek opgesteld met B21 om samen een groter gezichtsveld en schietbereik te hebben.
 • Dit bunkertje was enkel voorzien voor de opstelling van een Maximmitrailleur. Het had geen voorzieningen voor andere types van mitrailleurs.
 • Het bunkertje staat enkele tientallen meter ver in het veld langs een kouterslag.
 • Er zijn hier en daar nog wat resten van de camouflage aanwezig.
 • Het is één van drie zo goed als identiek gebouwde bunkertjes op het grondgebied Melsen. Bijna identiek in de directe omgeving zijn de bunkertjes B19 en B21.
 • Het bunkertje was volledig vrij maar is eind 2008 door natuurpunt ingericht als vleermuizenverblijf. Gelieve respect op te brengen voor dit project en het bunkertje niet te proberen betreden. Voor meer info over het bunkertje mag u altijd contact opnemen met info@bunkergordel.be
 • Meer info over het vleermuizenproject aan Bruggenhoofd Gent.
 • In 2009 kreeg het bunkertje een aanval van grafitti te verwerken. Gelukkig werd er geen schade aan de structuur aangericht en vallen de schetsen nogal mee.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject G Lot II terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 48.178,67 Bef gekost hebben. Een prijs die zeker vrij hoog ligt vergeleken bij de kostprijs van gelijkaardige bunkertjes bij andere bouwfirma's.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 48.428,67 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Het bunkertje ligt op de linker kant van de Wassemstraat komende van de Hoekstraat. Hij staat recht voor u in een kouter op het ogenblik dat de hoofdweg afdraait naar rechts.
 • Iets verder staat trouwens bunker B21
Bijhorende foto's
Terreinschets bij de bouwplannen van dit bunkertje.
grondplannetje van dit bunkertje. Het had het uitzicht van een zeer klein huisje.
b22
Doorsnede AB horende bij bovenstaand grondplan.
Doorsnede CD horende bij het zelfde grondplan. Op dit plannetje ziet men duidelijk het systeem van het sterfputje dat in feite niets anders was dan een gresbuis loodrecht in de grond. Deze werd dan gevuld met drainerend grind, via dewelke het water wegtrok in de ondergrond.
Achteraanzicht op het bunkertje anno 1995. Het bunkertje was toen nog letterlijk in gebruik als een stalletje voor het opbergen van klein landbouwgereedschap. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Zijaanzicht op hetzelfde bunkertje. Of de pannen op de zijkant nog bij het bunkertje hoorden is betwijfelachting alhoewel het allicht wel hetzelfde soort moet geweest zijn. Het schietgat zit verborgen achter het brandhout dat voor het bunkertje gestapeld is. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Zicht op hetzelfde bunkertje anno 2006. Het bunkertje staat ondertussen volledig alleen op de zijkant van een kouter. Deze foto is getrokken vanaf de kouterslag waar hij praktisch bijstaat.
Detail van de voorkant. We zien duidelijk nog de restanten van een bovenaan boogvormig raam dat voor het schietgat aanwezig was.
Rechter zijkant. Op deze zijkant zou de bunker ook nog een vals raam moeten hebben gehad. Er zijn echter weinig sporen om dit te bevestigen.
Achteraanzicht van het bunkertje toen het nog niet was ingericht als vleermuizenverblijf. De toegang was nog gewoon vrij.
De toegang van de bunker, nog vrij in 2006.
Waar ooit een extra houten camouflagedeur moet hebben gezeten, achteraan het toegangssas, kan men nog altijd de restanten in het beton zien zitten van waar het slot van de houten deur zat.
Binnenzicht in dit kleine mitrailleurbunkertje. Het had geen voorzieningen om andere types van mitrailleurs op te stellen. Ook was het schietgat, ondanks dat het ook vooraan nog effectief is dichtgemetst met baksteen, bijkomend dichtgemetst aan de binnenkant. Rechts op de muur nog wel zeer duidelijk de "R" voor de mitrailleur perfect te kunnen opstellen voor het schietgat.
Eind 2009 sloeg allicht ook wel bij Natuurpunt de schrik er in toen ze rond Kerstmis mochten vaststellen dat de bunker niet meer hetzelfde uitzicht had van vroeger. Er was grafitti op aangebracht.
Vooraanzicht van het bunkertje anno Kerstmis 2009.
Voorkant en rechter zijkant uit dezelfde periode.
Gelukkig bleek de grafittikunstenaar in dit geval de vleermuizen goedgezind. Het bunkertje werd als vleermuizenverblijf niet beschadigd.
Detail van de kunstige kerstman op de linker zijkant van het bunkertje.