b26
 
Bunkernummer
B26
Oud Bunkernummer
FM22
Lokatie
Munte
Toegankelijkheid
Bunkertje is volledig vrij
Aantal kamers

1 kamer met een sas

Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuidoosten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Het geheel was ommuurd met baksteen.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • Het schietgat was afgesloten met 2 luiken in gegalvaniseerd plaatijzer, openend in twee richtingen. elk 0.50m x 1.40m (BxH). Op dit plaatijzer waren houten raamprofielen gekleefd om het geheel nog meer specifiek het uitzicht van een echt raam te geven.
 • Het bunkertje had nog een klein vals raampje naast het schietgat op het oreillon.
 • Volgens het bestek had deze bunker in totaal nog 3 valse ramen. Er zijn er echter maar 2 terug te vinden op de beide zijkanten. Deze waren qua opbouw identiek met de andere valse ramen en bestonden dan telkens uit een gefixeerde gegalvaniseerde plaat van 1.00m x 1.40m (BxH).
 • Het eigenlijke toegangssas tot de bunker zat verborgen achter een heden nog intact bestaand extra portaal. Aan de toegang van dit portaal was een houten deur aangebracht van 1.00m x 1.80m (BxH).
 • De dakstructuur werd uitgewerkt in hout als een zadeldak met als dakbedekking rode Boomse pannen.
 • Voor men het eigenlijke toegangssas kon betreden diende men nog met stijgijzers (geen trap zoals in het bestek beschreven) 80 cm te dalen tot het niveau van de bunker.
 • In het toegangssas zat een sterfputje.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Het globale uitzicht was dit van een kleine woning zoals er nog enkele in de directe buurt moeten hebben gestaan.
 • Volgens het bestek zou er ook een stuk haag moeten geweest zijn met daarin een toegangspoortje van 1.00m x 1.20m (BxH) in Noors rood dennenhout. Het is echter totaal onduidelijk waar deze zou gestaan hebben.
 • Het globale uitzicht was dit van een zeer klein huisje of stalletje.
 • Structuur.
 • Eén kamer en een sas.
 • Bunkertje was voorzien voor het opstellen van een mitrailleur.
 • Opmerkingen.
 • Het is een achterliniebunker aan de achterkant van Muntekouter. Hij staat tussen B25 (520 m) en B27 (225 m) en is in hoek opgesteld met B27. Hierdoor hebben beiden een groter gezichtsveld en schietbereik.
 • De bunker was standaard voorzien voor de opstelling van een Maximmitrailleur. Daarnaast was hij eveneens voorzien om een Hotchkiss- of Coltmitrailleur te kunnen opstellen.
 • Er zijn nog vrij veel baksteenrestanten aanwezig zodat men zich een goed beeld kan vormen over hoe hij er origineel uitzag.
 • Het bunkertje is volledig vrij maar is aan de binnenkant jammer genoeg gewijzigd in een sluikstort. Het betreft nochtans een bunkertje dat ondanks zijn lokatie naast een grote weg, vrij intakt is aan de binnenkant.
 • Er zijn geen directe sporen van strijd.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject F terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 42.022,57 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 42.272,57 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Het bunkertje ligt op de rechter zijkant van de Hundelgemsesteenweg, komende van Merelbeke, juist achter het wegeltje met de naam Stokt.
Bijhorende foto's
Terreinschets horende bij dit bunkertje. De hoofdweg is de Hundelgemsesteenweg. Het wegeltje rechts van de steenweg is de Groenstraat. Juist noordelijk van het bunkertje ligt het wegeltje Stokt. Het bunkertje had origineel het uitzicht van een huisje zoals er in de directe omgeving nog moeten hebben gestaan. Hiermee moet toch allicht wel een van de woningen getekend in het zwart bedoeld zijn. De hoeve zuidelijk langs de Groenstraat is deze bij dewelke de grotere bunker B27 is gebouwd.
Terreinschets horende bij de originele bouwplannen van de bunker. Ook de spievorm hoorde origineel bij deze bunker, alhoewel deze volgens deze schets zelfs niet mee was afgespannen bij het terrein van de bunker. Het terrein was afgespannen met draad en bijkomend voorzien van beplantingen.
Origineel grondplannetje van dit bunkertje dat het uitzicht had van een klein huisje.
b26
Langsdoorsnede AB bij bovenstaand grondplan. Op het plannetje valt duidelijk op dat het bunkertje wel degelijk op een hellend terrein werd gebouwd.
Dwarsdoorsnede CD bij bovenstaand grondplan. Ook hier werd de doorsnede opnieuw vrij raar getekend. Er wordt gekeken vanuit de bunker naar de achterkant waardoor er totaal geen dakspanten meer dienden getekend te worden. Ook hier werd opnieuw een trapje getekend om de bunker te betreden. In praktijd werd dit opnieuw vervangen door klimijzers.
Vooraanzicht anno 1995 van dit op het eerste zicht al jaren vervallen huisje langs de Hundelgemsesteenweg te Munte. Let ook op het kleine valse raampje vooraan in het oreillon naast het schietgat. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Zijaanzicht uit dezelfde periode. U kijkt op de Hundelgemsesteenweg in de richting van Munte.(Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Praktisch dezelfde foto daterend van een vijftal jaar later, anno 2000. (Foto: Collectie De Muntenaar)
Zicht op het bunkertje anno 2006. Ook dit bunkertje is in vele tientallen jaren nog nauwelijks veranderd.
b26
Zicht op de voorkant van de bunker. U kunt duidelijk het kleine valse raampje op de neus van de bunker zien. Het heeft eigenlijk het uitzicht alsof het een toilet verbergt in de neus.
b26
Detail van het schietgat. Boven het schietgat zijn op het beton nog restanten van een geschilderd nepraam te zien.
Achterkant van de bunker en de linker zijkant die nog de sporen draagt van een vals raam.
b26
Ook deze zijkant is na vele jaren praktisch nog 100% identiek.
b26
Gelijkaardige foto uit 2010. (Foto: Collectie Oswald Pauwels)
Mooie sfeerfoto van het bunkertje anno 2010. Voor het bunkertje werd een paneel geplaatst van Munte bruist. Het paneel kan nog maar vrij recent gezet zijn op dit moment. (Foto: Collectie David Vervust)
Dat het opnieuw vrij schandalig mag zijn wat allemaal in dit bunkertje terug te vinden is, mag blijken uit onder andere deze foto getrokken doorheen het schietgat naar het toegangssas toe.
Dit is dan dezelfde bunker aan de binnenkant gekeken vanuit het toegangssas. Vrij schandalige inhoud dus.
Detail van het schietgat aan de binnenkant van dit zeer rommelige bunkertje. Wel interessant is dat de gewapend betonnen steunpootjes de originele eikenhouten blokjes nog bevatten. Het chardome ligt in twee stukken op de grond.