b27
 
Bunkernummer
B27
Oud Bunkernummer
FM24
Lokatie
Munte
Toegankelijkheid
Bunker is volledig vrij aan beide toegangen, Enkel het schietgat voor het kanon is nog afgesloten. De bunker ligt wel volledig op privéterrein.
Aantal kamers

2 onderling niet verbonden kamers. de kamer voor mitrailleur heeft achteraan een koepel en een sas.

Aantal schietgaten
2
Type geschut
1 x AC en 1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuid - Zuidwesten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • De bunker was onderaan uitgewerkt met enkele rijen baksteen die dienst deden als fundering. Hierop werd een houten skelet geplaatst dat tevens ook verankerd was met de betonnen constructie via in het beton aanwezige ijzeren haken.
 • Het skelet werd daarna bekleed met in creoline doordrenkte planken in populier van 2.4 cm dik.
 • De toegangspoort was gemeenschappelijk voor zowel het mitraileur als het C47 gedeelte doordat de camouflage achterwand de betonnen randen van de bunker niet volgde.
 • Deze in 2 delen openende delen waren elk 0.75m x 2.00m (BxH). Deze bestonden dan elk uit een houten plaat dat was bekleed met populierenplanken.
 • Het schietgat voor mitrailleur was gelijkaardig uitgewerkt maar de in het bestek terug te vinden afmetingen van 1.00m x 1.40m lijken weinig waarschijnlijk gezien je op de originele foto van bunkertje B25 van voor de meidagen 40 duidelijk een kleiner valluikje ziet. Het valt ook op dat de cementering rond het schietgat zeker kleiner is dan 1.00m x 1.40m.
 • Gelijkaardig zou volgens het bestek het schietgat voor C47 kanon een gelijkaardig luik hebben gehad van 1.00m x 1.20m (BxH) met een gelijkaardige opbouw. Mogelijks was dit ook een soort van valluik.
 • Het was in geen geval de bedoeling deze schietgaten te gaan accentueren binnen het geheel.
 • Volgens de originele plannen werd de dakstructuur uitgewerkt in hout als een vrij groot zadeldak omdat hierin ook meteen het toegangssas mee verwerkt zat.
 • Dit originele dak ging zelfs over de koepel heen en was bedekt met rode Boomse pannen.
 • In praktijk is om de koepel te kunnen gebruiken zonder de helft van het dak van de bunker eerst te moeten slopen, het dak veel platter uitgewerkt zodat de koepel hier kwam bovenuit te steken.
 • Volgens het bestek werd er voor schouw 1.50 m zinken buis van 15 cm diameter voorzien. Allicht betreft dit buis die bovenop de koepel werd voorzien om boven het eigenlijke dak uit te komen in de hoge versie die nooit effectief werd gebouwd. Dit diende dan voor het afvuren van lichtkogels vanuit de koepel. Allicht is dit dus een stuk van het bestek dat nooit in praktijk zal gebruikt zijn.
 • De wijze waarop de koepel gecamoufleerd was op het dak, is tot op heden nog niet duidelijk.
 • Binnenin zat onder de koepel een valluikje.
 • Onder dit luikje had je 6 klimijzers om de koepel te betreden.
 • Vanuit de koepel vertrok 3.50m stemdragerbuis diameter 1" met op de uiteinden trechtervormige uiteindes.
 • Het toegangssas en de mitrailleurkamer werden gescheiden door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang tot het sas van de mitrailleurkamer was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • De eigenlijke toegang tot de kanonkamer was afgesloten met een traliehek in smeedijzer, openend in twee richtingen van elk 1.10m x 2.10m (BxH).
 • In elke kanonkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 speciaal in de bodem ingewerkt staketsel op een zeer kort spoor om scharnierend het C47 kanon zeer snel te kunnen veranderen van vuurrichting
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Het geheel had allicht het uitzicht van een vrij grote boshut.
 • Structuur.
 • De bunker bestaat uit twee kamers die onderling niet met elkaar verbonden zijn.
 • Enerzijds was er een kamer voor het opstellen van een mobiel 47mm kanon en anderzijds een mitrailleurkamer met achteraan een koepel en een sas.
 • Opmerkingen.
 • Het is naar alle waarschijnlijkheid een commandobunker op de achterlinie achter Muntekouter. Hij is gelegen tussen B26 (225 m) en B28 (850 m) en hij is in hoek opgesteld met B26 zodat ze samen een groter gezichtsveld en schietbereik hadden.
 • De mitrailleurkamer was standaard voorzien voor de opstelling van een Maximmitrailleur. Daarnaast was hij eveneens voorzien om een Hotchkiss- of Coltmitrailleur te kunnen opstellen.
 • Er zijn geen directe sporen van strijd.
 • De bunker is volledig vrij maar is enorm overgroeid met klimop. De eigenaar heeft hem zoveel mogelijk aan het zicht willen onttrekken door hem zo goed mogelijk te laten overgroeien.
 • De bunker heeft nog weinig resten van zijn originele camouflage.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject F terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 81.645,24 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 111.895,24 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Munte, Achterliniebunker.
 • Het bunkertje ligt in een achtertuin van een woning op de Groenstraat.
 • Deze bunker ligt volledig op privéterrein. U kunt de bunker dan ook niet bezoeken zonder expliciete toestemming van de eigenaar. Respecteer dan ook de privacy van de eigenaars aub.
Bijhorende foto's
Terreinstudie horende bij de voorstudie van deze bunker. De hoofdweg links is de Hundelgemsesteenweg. De schuin noordelijke weg is de Groenstraat. Wel merkwaardig dat men de wegel Stokt aan de overkant van de Hundelgemsesteenweg volledig is vergeten tekenen. Bunkertje B26 ligt trouwens op de binnenhoek tussen Hundelgemsesteenweg en Stokt aan de overkant van de steenweg.
Detailterreinschets horende bij dezelfde voorstudie. De bunker kreeg letterlijk het uitzicht van een bijgebouw bij de hoeve langs de Groenstraat. Dit is trouwens nog altijd dezelfde hoeve die heden daar nog altijd kan worden teruggevonden, zij het in een sterk verbouwde versie.
Situatieschets horende bij de originele bouwplannen. Zo bleken er twee grote bomen bewaard te moeten blijven, ook na de bouw van de bunker. Het terrein werd volledig afgespannen naar de buitenkanten van het terrein toe, maar niet naar de hoeve toe. Links was het bijkomend nog eens afgescheiden door een gracht buiten de rand van het onteigende terrein.
Grondplan van deze bunker. Het geheel was opnieuw volledig in het vierkant uitgewerkt om de herkenbare structuur van de bunker zoveel mogelijk te verstoppen. Het geheel was zeer duidelijk vermomd als een grote houten hut, een bijgebouw bij de boerderij.
b27
Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan. Dit is een dwarsdoorsnede doorheen de beide kamers. Links de mitrailleurkamer ter hoogte van de koepel. Rechts de kanonkamer. Men kijkt in dit geval van achter naar voor in de bunker. De kruisjes in beide kamers zijn de centers van de schietgaten. Ook hier geldt opnieuw dat het dak zeker nooit is uitgevoerd zoals hier getekend. Het is 100% zeker in praktijk veel platter uitgevoerd zodanig dat de kijkspleten van de koepel net boven het dak uitstaken.
Doorsnede CD bij hetzelfde grondplan. Dit is een langsdoorsnede centraal door de mitrailleurkamer. Men ziet duidelijk dat men het schietgat opnieuw zo laag mogelijk tegen het maaiveld heeft gelegd. Ook het oreillon kreeg een extra houten plankencamouflage aangemeten.
Doorsnede EF bij bovenstaand grondplan. Dit is eveneens een langsdoorsnede, centraal door de kanonkamer.
Vooraanzicht van deze zwaardere bunker op de achterlinie te Munte anno 1995. De bunker was toen zeker nog niet zo sterk overgroeid dan dat dit heden het geval is. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Een tweede foto van de voorkant van de bunker uit dezelfde tijdsperiode. Op de achterkant ziet u nog een verlichtingspaal langs de Groenstraat. Enkel de nog aanwezige, allicht originele fruitboom, is nog herkenbaar op de huidige foto's. Het schietgat van de mitrailleur is vrijgemaakt. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Zicht op de achterkant met links de toegang voor de mitrailleurkamer, rechts de toegang voor het mobiel 47mm kanon. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Zicht op de hoeve met de bunker in de achtertuin vanaf het kruispunt van Hundelgemsesteenweg en Groenstraat anno 2006.
Zicht op de sterk overgroeide bunker vanaf de Groenstraat, naast de hoeve.
b27
Vooraanzicht van de ondertussen sterk overgroeide bunker.
b27

Zicht op de bunker met op de voorgrond de tuin van de woning. De eigenaar heeft de bedoeling de bunker zoveel mogelijk uit het zicht te onttrekken en hem zeker niet de overmacht te laten krijgen in het uitzicht van de tuin.

b27

Zicht op de zone waar tuin en bunker elkaar ontmoeten. Rechts de bunker.

Zicht op de toegangsdeuren anno 2006.

b27

Binnenzicht in de mitrailleurkamer.

Zicht op de koepel vrij kort achter de toegang van de mitrailleurkamer. Links de deurstijl waar ooit de gepantserde deur van de mitrailleurkamer aanhing.

Voorlopig ontbreekt nog elke foto van de binnenkant van de kanonkamer.