b32
 
Bunkernummer
B32
Oud Bunkernummer
GL1
Lokatie
Lemberge
Toegankelijkheid
Bunker is volledig vrij
Aantal kamers

1 kamer en een sas

Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuidoosten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • De hoeken zijn afgewerkt met baksteen en het geheel is gecementeerd geweest.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • Het schietgat zelf is gecamoufleerd als een vals raam.
 • Dit schietgat zat verborgen achter 2 houten luiken, openend in 2 richtingen, elk 0.50m x 1.40m (BxH). Deze bestonden uit een houten onderplaat waar dan het houten frame was op bevestigd om in gesloten toestand het uitzicht van een raam te creëren.
 • Er zijn verschillende valse ramen aangebracht die niet op het originele plannetje staan. Op beide zijkanten heeft de bunker een zeer hoog vals raam. Het zouden beiden valse deuren kunnen zijn.
 • De dakstructuur werd uitgewerkt in hout dat vooraf was behandeld tegen rotten met carboline. Hij had een zadeldakje met rode Boomse pannen.
 • De toegangskuil voor de eigenlijke ingang, werd uitgemetst in baksteen, de bodem werd gebetoneerd en voorzien van een sterfput.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • Om dit toegangshekje aan het toegangssas aan het zicht te onttrekken was er een houten camouflagedeur voorzien van 0.90m x 2.00m (BxH).
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Het bunkertje had het uitzicht van een bijgebouwtje bij een boerderij, aan de rand tussen veld en weiland.
 • Structuur.
 • Eén kamer en een sas.
 • De kamer is voorzien voor het opstellen van een mitrailleur.
 • Opmerkingen.
 • Het is een achterliniebunkertje tussen Muntekouter en Betsberg tussen B31 (700 m) en B33 (470 m). Hij is in hoek opgesteld met B33 om zo samen een groter gezichtsveld en schietbereik te hebben. Beiden zijn heden wat van elkaar afgescheiden door een gedeeltelijk recenter aangelegd bos.
 • De bunker was standaard voorzien voor de opstelling van een Maximmitrailleur. Daarnaast was hij eveneens voorzien om een Hotchkiss- of Coltmitrailleur te kunnen opstellen.
 • Het onteigende terrein maakte origineel deel uit van het eigendom van de toenmalige Burgemeester (van Lemberge), de familie Van Crombrugghe.
 • De bunker is volledig vrij maar hij staat grote stukken van het jaar onder water.
 • Het is nog een fraai bunkertje omwille van de vele valse ramen.
 • Er zijn geen directe sporen van strijd.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject G Lot III terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 53.335,48 Bef gekost hebben. Een prijs die zeker vrij hoog ligt vergeleken bij de kostprijs van gelijkaardige bunkertjes bij andere bouwfirma's.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 53.625,48 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Neem het wegeltje met de naam Zonneveld, komende van Landskoutersteenweg. Het bunkertje ligt in het weiland op het uiteinde van het eerste veldwegeltje op uw rechter kant.
Bijhorende foto's

Bij dit bunkertje is het niet zo eenvoudig u in de tijd terug te plaatsen van toen hij werd gebouwd en kort dienst deed. Het huidige beeld is zeker niet het beeld van dit terrein uit de jaren '30. Hiernaast ziet u een stafkaart anno 1910 van dit terrein. De Lokatie van de bunker werd aangeduid met een rode stip. Er is toen reeds sprake van een ongeveer U-vormige hoeve boven de lokatie van de bunker. Er is voor het bunkertje een bosgebied tussen hoeve en de Drieschbeek. In dit gebied blijken er wel verschillende kleine wegeltjes te lopen.

Deze stafkaart uit 1968 toont dan opnieuw een situatie van na de bunkerlinie. Voorgaande bewering wordt bevestigd. Rechtover het bunkertje is wel degelijk een wegeltje dat de Drieschbeek kruist. Meer zuidelijk is nog een wegeltje dat een brugje kent met dezelfde beek maar dit stond nog niet vermeld op vorige stafkaart en was mogelijks in mei 1940 nog onbestaande. Dit tweede brugje zou eventueel ook wel in het schootsveld van de bunker B33 aan de overkant van wegel Gravelos hebben gelegen.

Terreinschets horende bij de originele voorstudie van de bunker. Wat de bedoeling is van de dunne strook met globaal perceel 411 is, is mij ook tot op heden nog altijd niet duidelijk. Dit is de zone die op de stafkaart uit 1968 niet aangeduid is als bos.

Op de voorstudie is de bunker ook duidelijk aangeduid als een bunkertje zonder oreillon, wat hij later wel blijkt gekregen te hebben.

Actuele luchtfoto van hetzelfde terrein zoals het heden 2012 kan worden teruggevonden via Google Earth. Men kan moeilijk nog zeggen dat het terrein nog identiek hetzelfde is.
Situatieplan horende bij de originele bouwplannen van deze bunker.
Origineel plannetje van dit bunkertje. U ziet wel dat er geen sprake is van de aanwezige valse ramen op het plan. Het bunkertje heeft wel degelijk een oreillon gekregen.
b32
Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan. Omdat het bunkertje in de helling naar beneden kijkt in de richting van een beek, blijkt hij achteraan al heel wat dieper in de grond te zitten dan vooraan.
Doorsnede CD bij bovenstaand grondplan.
Zicht op het bunkertje B32, anno 1995. Het weiland was toen nog een kouter vol mais. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin)
Zicht zoals men het bunkertje ziet liggen in het veld op het uiteinde van het doodlopend wegeltje. Deze foto dateert van 2012. Links de oude gerenoveerde hoeve. Het bunkertje ligt als een iets van de hoeve verwijderd bijgebouwtje op de rand van bos en weiland.

Linker zijkant van het bunkertje. Indien dit een vals raam is, is het in elk geval zodanig groot uitgewerkt dat het evengoed voor een deurgat kon doorgaan.

b32
Achterkant en rechter zijkant van het bunkertje. Ook op deze kant zit een raam dat niet op het originele plan staat.
b32
Detail van de toegang van de bunker. Merk wel op dat de bunker nu ook niet zo geweldig ruim is geopend, zeker als je weet dat achter de toegang het water courant minimum 20 cm hoog staat.
Vooraanzicht van dit bunkertje.
b32
Fraai zicht op de voor- en rechter zijkant van de bunker anno 2010 (Foto: M. Demoor).
Nog een vooraanzicht genomen van de plaats waar ooit een wegeltje moet hebben gelopen in de richting van de beek.
Binnenzicht door het schietgat van het bunkertje dat praktisch een gans jaar onder water staat.
Binnenkant van dit bunkertje.
 
Vorige (B31)
 
Volgende (B33)