b34
 
Bunkernummer
B34
Oud Bunkernummer
DMO3
Lokatie
Moortsele
Toegankelijkheid
Bunker is nog volledig afgesloten op het schietgat na
Aantal kamers

1 kamer en een sas

Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuiden

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Origineel concept
 • Origineel was het de bedoeling het bunkertje uit te werken als een assestenen stalletje op de rand van het bosje waar het bunkertje heden ook te vinden is.
 • Effectuef gebouwd concept
 • Voor de bouw van de bunker diende heel wat struikgewas gerooid te worden.
 • De bunker werd gecamoufleerd in een ruw stenen uiterlijk van het camouflagetype Tyrools gebocheld (Tyrolien Mamelonné).
 • Origineel moet hij geverfd geweest zijn in een lichtgroene grondkleur (nog zichtbaar aan de binnenkant van het schietgat). Op deze lichtgroene kleur werden dan allicht okergele en groene kleurvlekken aangebracht.
 • Het enige schietgat werd afgesloten met een metalen valluikje van 0.90m x 0.52m (BxH).
 • Het toegangssas werd uitgewerkt met enkele traptredes in beton om het niveauverschil van buiten naar binnen te overbruggen.
 • De bunker werd ook van een sterfputje voorzien.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Globaal werd het bunkertje zoveel mogelijk in het terrein ingewerkt om het zeker niet te accentueren of te laten opvallen in het landschap.
 • Structuur.
 • Een mitrailleurkamer en een toegangssas.
 • De toegang is doormiddel van een toegangsput waar men in kan gaan door middel van klimijzers.
 • Opmerkingen.
 • Het is een achterliniebunkertje tussen Muntekouter en Betsberg tussen B33 (470 m) en B35 (245 m). Hij is in hoek opgesteld met B35 om zo samen een groter gezichtsveld en schietbereik te hebben.
 • Naast de standaardvoorziene opstelling van een Maximmitrailleur is deze bunker ook voorzien voor de opstelling van een Hotchkiss- of Coltmitrailleur.
 • Het bunkertje is nog altijd dichtgemetst aan zijn toegang. Enkel het schietgat is vrij.
 • Hij is ontzettend overgroeid en bepaalde periodes van het jaar dan ook gewoon niet bereikbaar door de mate waarin hij overgroeid is.
 • Zeer merkwaardig bij dit bunkertje is dat de achtermuur van het toegangssas aan de binnenkant alsook het schietgat aan de binnenkant serieus wat inslagen telt van kogels, ondanks dat dit bunkertje op de achterlinie is gelegen en geen directe strijd zou gekend hebben.
 • Op basis van de gemiddelde prijzen die terug te vinden zijn op de originele bestekken van bouwproject D en de gemiddelde hoeveelheden zoals teruggevonden bij gelijkaardige bunkers bij de bouwprojecten A en B, zijn er schattingen gemaakt van de prijs van de verschillende bunkers.
 • Merkwaardig is dat er voor deze firma 2 offertes bestaan, namelijk een eerste op datum van 11 januari 1935. Dit zou zeker aan de hand van de hierin toegepaste eenheidsprijzen het duurste project op de linie geworden zijn. Op basis van dat bestek zou deze bunker ongeveer 47.616,24 Bef gekost hebben. Allicht is het daarom dat er van dit project een tweede herzien en goedgekeurd bestek bestaat daterend van 3 februari 1935. Volgens dit herziene bestek zou deze bunker nog ongeveer 38.258,29 Bef gekost hebben.
 • Als men hier ook nog een aantal zaken bijtelt die reeds rechtstreeks door de militaire overheid werden bekostigd zoals chardomes, koepels,... zou de totaalprijs van deze bunker ongeveer 38.508,29 Bef moeten geweest zijn.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Komende van de Bakkerstraat moet men de spoorweg kruisen. Achter de spoorweg komt men op een T waar de hoofdweg naar links loopt.
 • Hier moet u rechtdoor de veldweg volgen.
 • Het bunkertje ligt op de rechter kant, 100 meter verder op de kop van een bosje verborgen tussen de begroeiing en de braamstruiken.
Bijhorende foto's
Terreinschets horende bij de originele voorstudie voor deze bunker. De bunker kijkt dus zo goed als zuidelijk (beperkt Z-ZW). Hij zit verborgen achter de molenbeek die voor zijn voorsector een verdediging opwerpt. Waar heden op deze schets een hoeve met bijgebouwen is getekend, juist links van zijn schietsector, bevindt zich heden een stapelplaats naast het wegeltje Gravelos. De gebouwen juist aan de spoorlijn (noordelijk links van spooroverweg met Bakkerstraat) zijn heden ook niet meer bestaande. Enkel het aparte noordelijke gebouwtje bestaat heden nog als een huis naast de Uilenhoek. Op deze schets is zelfs de Uilenhoek als hij toen al bestond als aparte weg niet getekend ofwel samenhorend getekend met de spoorlijn.
Terreinschets horende bij bouwplannen van de bunker. Het onteigende terrein sloot dus wel aan tot aan het veldwegeltje voor de bunker.
Origineel grondplannetje van dit achterliniebunkertje. Merk wel op dat de toegang anders is getekend dan hij in werkelijkheid is uitgevoerd geweest. De getekende trappen werden vervangen door een toegangsput met stijgijzers.
b34
Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan. Hieruit mag duidelijk blijken hoe dit bunkertje vrij sterk in de helling van het terrein zit ingewerkt.
Doorsnede CD bij bovenstaand grondplan. Op het eerste zicht is de schets correct maar dit is nog wel degelijk de schets met de getekende trappenparij. Anders had men stijgijzers moeten tekenen.
De kouterslag waarlangs 100 meter verder het bunkertje ligt, op de kop van het bosje. De vuurrichting is gericht op de Kloosterstraat komende van de kerk van Moortsele.
b34
zicht op het bunkertje, nauwelijks herkenbaar tussen zijn overgroei.
Vooraanzicht van dit zeer moeilijk fotografeerbaar bunkertje. De voorzijde is praktisch het ganse jaar sterk overgroeid. Foto anno 2011.Zicht op het totaal overgroeide schietgat van dit bunkertje.
Detail van het schietgat met nog zichtbare camouflageverfrestanten.
Nog een binnenzicht van het schietgat. Links zijn er duidelijk nog lichtgroene verfvlekken te zien van de originele lichtgroene grondverf. Ook aan het schietgat, overgang binnen naar buiten, is linksboven nog schade door een kogel te zien ondanks dat deze bunker officieel nauwelijks strijdgewoel zou gekend hebben.
Foto binnenzijde anno 2011 (Foto: Natuurpunt).
binnenzicht door het schietgat anno 2011.
Achterkant van het toegangssas. Zeer merkwaardig is dat het bunkertje op zijn achtermuur duidelijke projectielinslagen heeft van kogels die allicht door het schietgat in omgekeerde richting zijn binnengevlogen. Zeer merkwaardig dus voor een bunkertje dat op de achterlinie gelegen is. Op dit niveau van de verdedigingslinie zou men in feite nooit verwachten dat er strijdgewoel zou geweest zijn.
Vleermuisje in winterslaap op draagbalk golfplaten. (Foto: Natuurpunt)
Achterkant van het bunkertje. U ziet nog de kuil waarin men met stijgijzers kan afdalen naar de toegangsdeur die nog volledig is dichtgemetst.
b34
Zicht op de nog volledig dichtgemetste toegang. Deze toegang bevindt zich in een toegangskuil die toegankelijk was via klimijzers.
Restanten van stijgijzers in de toegangsput.
Achterkant en bovenkant van het totaal overwoekerde bunkertje.
 
Vorige (B33)
Vorige (B33)
Volgende (B35)
Volgende (B35)