b39
 
Bunkernummer
B39
Oud Bunkernummer
DGO1
Lokatie
Gontrode
Toegankelijkheid
Schietgat is afgesloten. Toegang is vrij maar als vleermuizenverblijf opnieuw afgesloten.
Aantal kamers

1 kamer en een sas

Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuiden

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige structuur.
 • Origineel concept
 • De eerste voorontwerpen spreken over een gebouwtje in assestenen, omgeven met klimplanten en andere beplantingen.
 • Effectief uitgevoerd concept
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • Voor de bouw diende toch wel wat struikgewas gerooid te worden. Dit diende tot een minimum beperkt om nadien de bunker niet te fel te laten opvallen op de rand van het bos.
 • Er werd rond de betonnen bunker een draagstructuur opgetrokken in hout. Hiertegen werden dennenhouten schorsplanken bevestigd dewelke werden behandeld met carboline tegen het verweren.
 • Wel merkwaardig is dat men in dit geval onderaan zelfs geen bakstenen fundering heeft voorzien en de schorsplanken letterlijk tot tegen het maaiveld kwamen te zitten. Mogelijks was de originele fundering een zeer dun gegoten betonnen balkje rondom de bunker (nog geen resten van teruggevonden).
 • Het schietgat zat verborgen achter een houten vallluik van 0.50m x 0.40m (BxH). Dit was ontworpen als een houten plaat met daarop dennenhouten schorsplanken bevestigd. Op die manier was in gesloten toestand, dit schietgat totaal niet zichtbaar en had het geheel het uitzicht van een volle wand.
 • Hij had zoals verschillende bunkers op de linie, het specifieke dak van de bunkertjes benoemd als schaapstalbunkertjes.
 • Het toegangssas werd uitgewerkt met enkele traptredes in beton om het niveauverschil van buiten naar binnen te overbruggen.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Het globale uitzicht was dan ook dit van een boshutje op de rand van een bos.
 • Structuur.
 • De bunker heeft een mitrailleurkamer en een sas.
 • Opmerkingen.
 • Het is een achterliniebunker achter Betsberg tussen B38 (295 m) en B40 (425 m). Hij is in hoek opgesteld met B38 om zo samen een groter gezichtsveld en schietbereik te hebben.
 • De bunker was standaard voorzien voor de opstelling van een Maximmitrailleur. Daarnaast was hij eveneens voorzien om een Hotchkiss- of Coltmitrailleur te kunnen opstellen.
 • Er zijn geen directe sporen van strijd.
 • Het schietgat is recentelijk opnieuw volledig dichtgemetst geweest.
 • Het heeft heden nog altijd het uitzicht van een betonnen stalletje op de rand van een bos.
 • Zeer opmerkelijk bij dit bunkertje is dat aan het toegangssas, het bunkernummer 187 ingebijteld is. Voor wie nog iets verder kijkt, ziet iets meer rechtsboven deze inkapping de datum 10-9-1944 staan. Dit is allicht de datum dat Gontrode werd bevrijd door geallieerde troepen.
 • Het bunkertje was volledig vrij maar is eind 2008 door natuurpunt ingericht als vleermuizenverblijf. Gelieve respect op te brengen voor dit project en het bunkertje niet te proberen betreden. Voor meer info over het bunkertje mag u altijd contact opnemen met info@bunkergordel.be
 • Meer info over het vleermuizenproject aan Bruggenhoofd Gent.
 • Op basis van de gemiddelde prijzen die terug te vinden zijn op de originele bestekken van bouwproject D en de gemiddelde hoeveelheden zoals teruggevonden bij gelijkaardige bunkers bij de bouwprojecten A en B, zijn er schattingen gemaakt van de prijs van de verschillende bunkers.
 • Merkwaardig is dat er voor deze firma 2 offertes bestaan, namelijk een eerste op datum van 11 januari 1935. Dit zou zeker aan de hand van de hierin toegepaste eenheidsprijzen het duurste project op de linie geworden zijn. Op basis van dat bestek zou deze bunker ongeveer 44.411,62 Bef gekost hebben. Allicht is het daarom dat er van dit project een tweede herzien en goedgekeurd bestek bestaat daterend van 3 februari 1935. Volgens dit herziene bestek zou deze bunker nog ongeveer 36.693,71 Bef gekost hebben.
 • Als men hier ook nog een aantal zaken bijtelt die reeds rechtstreeks door de militaire overheid werden bekostigd zoals chardomes, koepels,... zou de totaalprijs van deze bunker ongeveer 36.943,71 Bef moeten geweest zijn.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Volg de Geraardsbergsesteenweg tot juist voorbij het bord waar u Gontrode binnenkomt en Landskouter verlaat.
 • U heeft daar een geasfalteerd wegeltje op de rechter kant voor de rand van een bos.
 • Volg dit wegeltje en u zult een hondertal meter verder op de linker kant dit bunkertje terugvinden, gericht op de Geraardsbergsesteenweg, komende van Betsberg.
Bijhorende foto's

Terreinschets horende bij de voorstudie van deze bunker. De hoofdweg links is de Geraardsbergsesteenweg. Rechts loopt de Potaardestraat (Melle). De bunker neemt de steenweg onder vuur meer zuidelijk, nadat de steenweg een lichte knik maakt naar het oosten. In de schootssector zit ook nog bijkkomend een beekje of een gracht die heden nog nauwelijks terug te vinden is, behalve aan de strook met bomen zichtbaar op volgende foto.

Mogelijks was deze gracht van cruciaal belang als verdedigingslijn omdat hij de steenweg verbond met de Potaardestraat voor het aanleggen van veldstellingen voor de bunkers.

Luchtfoto van hetzelfde terrein anno 2012 (Google Earth). De getekende gracht is hier enkel nog terug te vinden ter hoogte van de bomenstrook zuidelijk van de bunker. Hier ziet men heden de gracht nog lopen die voor de rest allicht grotendeels overwelfd is en mogelijks is opgenomen in de bestaande riolering van de steenweg.

Terreinschets zoals terug te vinden bij de originele bouwplannen van de bunker.
Grondplannetje van dit bunkertje volledig gecamoufleerd als een houten stalletje of boshut.
b39
Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan. Het geheel was tot de grond omgeven met schorsplanken.
Doorsnede CD bij hetzelfde grondplan. Deze dwarsdoorsnede toont een doorsnede van achter naar voor gekeken.
Vooraanzicht van het bunkertje anno 1995. Een bunkertje goed verstopt langs de kant van een smal wegeltje tussen het groen. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Detail van het schietgat. Toen nog niet dichtgemetst. Heel leuk en hier nog duidelijk zichtbaar zijn de fraaie originele camouflagekleuren aan de binnenkant van het schietgat. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Achterkant van het bunkertje. Het was toen al even geopend zoals het nog altijd was voor eind 2008. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Het asfaltwegeltje met de bunker rechts in het groen anno 2006. U kijkt recht op de Geraardsbergsesteenweg.
b39
Vooraanzicht van het bunkertje. U ziet het vrij recentelijk opnieuw dichtgemetste schietgat.
b39
Achter- en rechter zijkant van het bunkertje.
b39
Achterkant van het bunkertje met het vrijgemaakte toegangssas. Nog volledig identiek met de foto uit 1995.
b39
Binnenkant van het bunkertje dat op het chardome na, nog vrij intakt was. Er zal in de toekomst nog eens gepoogd worden de camouflagekleuren aan de binnenkant van het schietgat beter te fotograferen vanaf de binnenkant van de bunker.

Deze foto is getrokken in zwart-wit om de inkervingen in het beton beter te laten zien. Zoals bij vele bunkers vindt men het ingekerfde nummer (ooit ingekerfd door het kadaster in een poging de bunkers opnieuw te proberen verkopen. Dit werd algemeen gedaan voor de bunkers van de ganse linie en deze nummering is nog bij heel wat bunkers terug te vinden. In dit geval veel interessanter is een tweede inkerving, ongeveer 45° schuin rechtsboven dit nummer. Hier staat, allicht door geallieerde bevrijders, de datum ingekerfd van de bevrijding van Gontrode, namelijk 10-9-44.

ingekerfde bevrijdingsdatum Gontrode

Eind 2008 werd ook dit bunkertje afgesloten voor het vleermuizenproject op bruggenhoofd Gent.

 
Vorige (B38)
 
Volgende (B40)