b40
 
Bunkernummer
B40
Oud Bunkernummer
DM3
Lokatie
Melle
Toegankelijkheid
Nog volledig afgesloten op het schietgat na.
Aantal kamers

1 kamer en een sas

Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuiden

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Origineel concept
 • De voorstudie van dit bunkertje spreekt in eerste instantie over een bunkertje dat het uitzicht zou hebben van een berghok voor landbouwmateriaal.
 • Effectief gebouwd concept
 • Uiteindelijk werd het wel afwijkend uitgevoerd, namelijk als een type "Tyrolien Mamelonné".Een bunkertje met een ruw stenen uiterlijk.
 • Vermoedelijk origineel volledig lichtgroen geverfd in de kleur vert de vessie, een mengkleur van gewoon groen en okergeel. De binnenkant van het schietgat heeft hier en daar nog okergele tinten. Dit laat vermoeden dat het bunkertje mogelijks nog okergele en groene kleurvlekken had.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Globaal werd het bunkertje zoveel mogelijk in het terrein ingewerkt om het zeker niet te accentueren of te laten opvallen in het landschap.
 • Structuur.
 • Een mitrailleurkamer en een toegangssas.
 • Opmerkingen.
 • Het is een achterliniebunkertje tussen Betsberg en de spoorlijn Oostende-Brussel. Hij is solitair opgesteld tussen B39 (425 m)en B41 (330 m).
 • Naast de standaard opstelbare Maximmitrailleur was hij ook uitrustbaar met een Hotchkiss- of Coltmitrailleur.
 • Het terrein waar het bunkertje op werd gebouwd werd onteigend van Dhr. Oscar Janssens, wonende te Oosterzele. De kleine onteigening omvatte een terreintje van 1 are 4 centiare in een groter landbouwperceel.
 • Origineel werd voor het terrein te bereiken zowel een permanente erfdienstbaarheid (om de bunker te kunnen bereiken na de bouw over een strook van 2 meter breed) en een tijdelijke erfdienstbaarheid (voor de bouw van de bunker over een bijkomende strook van 3 meter breed) voorzien. Deze erfdienstbaarheid liep op de rand van het perceel 653a (waar ook de bunker werd van onteigend) tegen het perceel 652a (meer zuidelijk). Ter hoogte van het bunkerperceel werd dan over een kortere afstand noordelijk gegaan tot aan dit onteigende perceeltje.
 • Het geheel van onteigening en erfdienstbaarheden gebeurde voor een totaalprijs van 2768 Bef (een vrij hoog en merkwaardig bedrag voor een dergelijk toch vrij kleine onteigening).
 • Ook merkwaardig is dat de eerste akte voor deze onteingening met erfdienstbaarheden dateert van 20 mei 1935 en nog wordt gevolgd door een volledig herziene akte op 18 september 1935. Deze herziening had geen invloed op afgesproken prijzen maar wel op de bijhorende erfdienstbaarheden. Zo werd de eerder beschreven erfdienstbaarheid gewijzigd. Zo verlegde men de erfdienstbaarheid door in de bocht van de Sint Bavostraat (komende vanuit de richting van Gijzenzele), rechtdoor te gaan op de grens van perceel 653a (perceel van de bunker) en perceel 657d (oostelijk van dit perceel). Daarna loopt de nieuw voorziene erfdienstbaarheid evenwijdig met de zuidergrens van het perceel 653a om zo aan te sluiten op de achterkant van het bunkerperceel. Deze nieuwe akte zal dan ook in gehouden hebben dat men op 18 september (4 maanden na de eerste akte) nog steeds niet met de bouw was begonnen
 • Erfdienstbaarheden, zowel de permanente om de bunker ten allen tijde te kunnen bereiken, als de tijdelijke die standaard werden in de aktes voorzien met een termijn van 8 maanden voor de bouw van de bunker mogelijk te maken, gingen net zoals het uitkeren van toegekende intresten pas in voege, van zodra de eigenlijke werken voor de bouw van de bunker werden aangevat, ongeacht de tijdsperiode die op die manier verstreek tussen aankoop van de gronden en de eigenlijke bouw van de bunker zelf.
 • Het bunkertje is nog altijd dichtgemetst aan zijn toegang. Enkel het schietgat is vrij. Het zit echter heden verstopt met puin zodat men opnieuw niets meer kan zien van de binnenkant. Hierdoor ontbreekt tot op heden ook mij alle info over de toestand van de bunker aan de binnenkant.
 • Op het eerste zicht vertoont het bunkertje geen sporen van directe strijd.
 • Heel merkwaardig is dat zowel deze bunker B40 (DM3) als C17 (DM2) origineel niet behoorden bij het bouwproject D. Dit originele bouwproject spreekt namelijk over de bouw van 43 bunkers en daar hoorden de bouwprojecten van deze 2 bunkers merkwaardig genoeg niet bij. Ze zitten dan ook merkwaardig genoeg niet inbegrepen in de te vinden afrekeningen van de bunkerlinie voor wat bouwproject D betreft. Waarom deze 2 bunkers binnen een aparte afrekening (zo goed als zeker wel toegevoegd bij project D gezien hun oude nummergeving) zijn uitgewerkt is ook tot op de dag van vandaag nog een raadsel.
 • Om ons een idee te kunnen vormen van de kostprijs van deze bunker, werd de prijs voorlopig bepaald aan de hand van de laatst toegepaste prijzen, toegepast binnen bouwproject D. Op basis van de gemiddelde prijzen die terug te vinden zijn op de originele bestekken van bouwproject D en de gemiddelde hoeveelheden zoals teruggevonden bij gelijkaardige bunkers bij de bouwprojecten A en B, zijn er schattingen gemaakt van de prijs van de verschillende bunkers.
 • Op basis van het herziene goedgekeurde bestek van bouwproject D daterend van 3 februari 1935 moet deze bunker ongeveer 41.365,20 Bef gekost hebben.
 • Als men hier ook nog een aantal zaken bijtelt die reeds rechtstreeks door de militaire overheid werden bekostigd zoals chardomes, koepels,... zou de totaalprijs van deze bunker ongeveer 41.615,20 Bef moeten geweest zijn.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Het bunkertje ligt in het veld komende van de Bosstraat - Sint Bavostraat, op het grondgebied van Melle.
 • Het ligt op uw linker kant op het weiland horende bij een paardenkwekerij.
 • U kan het bunkertje gemakkelijk zien liggen vanaf de weg. U kan er in een grote ronde zo goed als volledig rondrijden zodat u het praktisch van alle kanten kunt zien. Om het bunkertje zelf te bereiken heeft u wel toelating van de eigenaar nodig omdat het volledig op privéterrein gelegen is. Ook lopen op het weiland praktisch het ganse jaar paarden. Respecteer de privacy aub.
Bijhorende foto's
Terreinstudie voor deze bunker zoals nog terug te vinden in de archieven. Rechts loopt de Bosstraat-Sint Bavostraat op grondgebied Melle. Links werd het terrein toen afgeboord door een gracht die mogelijks ook militair wel interessant kan geweest zijn voor de achterlijn. In elk geval neemt deze bunker gans de in zuidrichting lopende gracht onder vuur.
De schets hiernaast hoort bij de onteigeningsschets van 20 mei 1935. De erfdienstbaarheden lopen langs de zuidkant van het perceel om dan kort noordwaards te lopen naar het onteigende terrein voor de bunker.
Herziene schets van 18 september 1935. De erfdienstbaarheden zijn verlegd naar de rechter kant van het landbouwperceel om dan evenwijdig met zijn zuidgrens in de richting van het onteigende terrein voor de bunker te lopen. Op deze wijze moeten de erfdienstbaarheden natuurlijk niet zelf in het schootsbereik van de bunker komen te lopen.
Terreinschets horende bij de bouwplannen van dit bunkertje. De voorkant van het bunkertje zat letterlijk deels in het terrein ingegraven. Het schietbereik was gedeeltelijk uitgegraven.
Grondplannetje van dit bunkertje met als uitzicht een tyrools gebocheld gevalletje. Geen stalletje of berghok dus zoals origineel de bedoeling was.
Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan. Het bunkertje moet in feite nog een mooie trappenpartij hebben, als deze ook uiteindelijk zo is uitgewerkt. Mogelijks is ook hier uiteindelijk gekozen voor een toegangsput met stijgijzers.
Doorsnede CD bij bovenstaand grondplan. Gezien de datum vermeld bij het plannetje, mag het wel duidelijk zijn dat het een bunkertje is, waarvan de plannen vrij laat zijn goedgekeurd. Mogelijks heeft dit te maken met het originele idee het bunkertje eerst uit te werken als een berghok voor landbouwgereedschap. Uit de schets mag het ook wel blijken dat het bunkertje wel sterker dan vermoed in de helling van het terrein verwerkt zit.
Vooraanzicht anno 1995. Het bunkertje stond toen nog midden in de kouters, tussen een aantal aardappelvelden. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Zicht op voorkant en linker zijkant van hetzelfde bunkertje. Verderop ziet u wel reeds de hangar die op volgende foto ook zichtbaar is. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Zicht op het bunkertje anno 2006. Ondertussen zijn de kouters allen veranderd in weilanden. Heden staat het bunkertje midden de paardeweides.
b40
Achterkant van het bunkertje.
b40
Achterkant van het bunkertje met het nog dichtgemetste toegangssas.
b40
Detail van een nog volledig dichtgemetste toegang. Of hier nu een trappenpartij of een toegangsput met stijgijzers in de ondergrond steekt, is totaal onduidelijk.
Vooraanzicht. Let op het afwijkend kort opgebouwde oreillon van de bunker.
b40 achterliniebunker bunkers tete de pont de gand melle
Detail van het schietgat dat heden door vrij veel rommel verstopt zit. Onderaan nog een vrij intakt scharnier van een het verdwenen schietgatluik.