b41
 
Bunkernummer
B41
Oud Bunkernummer
GME1
Lokatie
Melle
Toegankelijkheid
Volledig vrij
Aantal kamers

1 kamer en een sas

Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Noordoosten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • De hoeken zijn afgewerkt met baksteen en het geheel is gecementeerd.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • Het schietgat was gecamoufleerd als een vals raam.
 • Dit schietgat zat verborgen achter 2 houten luiken, openend in 2 richtingen, elk 0.50m x 1.40m (BxH). Deze bestonden uit een houten onderplaat waar dan het houten frame was op bevestigd om in gesloten toestand het uitzicht van een raam te creëren.
 • Voor de rest is er nog een zeer hoog vals raam op de rechter zijkant, zou zelfs het uitzicht van een deur kunnen gehad hebben.
 • De dakstructuur werd uitgewerkt in hout die vooraf was behandeld tegen rotten met carboline. Het bunkertje had een zadeldak van rode Boomse pannen.
 • De toegangskuil voor de eigenlijke ingang, werd uitgemetst in baksteen, de bodem werd gebetoneerd en voorzien van een sterfput.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • Om het traliehekje aan het toegangssas aan het zicht te onttrekken was er een houten camouflagedeur voorzien van 0.90m x 2.00m (BxH)
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Globaal had hij het uitzicht van een bijgebouwtje bij een hoeve, juist naast een veldwegel, deels verstopt achter struiken en groen.
 • Structuur.
 • Een mitrailleurkamer en een sas.
 • Opmerkingen.
 • Het is een solitair opgesteld achterliniebunkertje tussen Betsberg en de spoorlijn Oostende-Brussel.
 • De dichtstbijzijnde achterliniebunkers zijn B40 (330 m) en B42 (910 m).
 • De bunker was standaard voorzien voor de opstelling van een Maximmitrailleur. Daarnaast was hij eveneens voorzien om een Hotchkiss- of Coltmitrailleur te kunnen opstellen.
 • Het schootsveld van de bunker is de wegel waar hij naast is gelegen, komende vanaf de richting van de autosnelweg (toen nog niet bestaande).
 • Van dit bunkertje konden tot op de dag van vandaag geen onteigeningsaktes worden teruggevonden. Mogelijks zijn deze er ook nooit geweest omdat hij origineel allicht op terrein stond die deel uitmaakte van het Ministerie van Landbouw. De terreinen waren dus al staatseigendom, waardoor er net zoals bij C17, geen onteigening diende plaats te vinden.
 • Van het bunkertje bestaan twee types van plannen. Qua uitzicht is er weinig of geen verschil. Alleen is bij de meest actuele versie (en dus ook deze die het dichtst zal staan), bij wat uiteindelijk werd uitgevoerd
 • De bunker is volledig vrij meer kreeg met het verbouwen van het hoevetje waar hij bijstaat een poortje naar zijn originele ingang. Tot op heden bleef dit poortje vrij toegankelijk.
 • Enkel aan de toegang vertoont de bunker enige sporen van projectielinslagen.
 • Het bunkertje is door de jaren heen gebruikt als kamp voor kinderen en is daardoor aan de binnenkant nogal vrij rommelig.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject G Lot III terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 53.210,82 Bef gekost hebben. Een prijs die zeker vrij hoog ligt vergeleken bij de kostprijs van gelijkaardige bunkertjes bij andere bouwfirma's.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 53.500.82 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • De bunker ligt vooraan de toegang van een villa tussen de St Bavostraat en de Proefhoevestraat. Hij steekt bijna volledig verscholen onder de begroeiing.
Bijhorende foto's
Voorstudie van deze bunker. Men ziet de Bosstraat. Op de schets is duidelijk reeds een hoeve te zien die er mogelijks heden in een sterk verbouwde versie ook nog staat. De bunker diende het uitzicht te krijgen van een bijgebouw bij deze hoeve, al stond hij niet op het terrein bij de hoeve horende maar allicht op terrein deel uitmakend van de terreinen van het Ministerie van Landbouw. De bunker nam het wegeltje onder vuur komende van de huidige richting van de autosnelweg.
Terreinschets horende bij de basisversie van de bouwplannen van deze bunker. Aan de onderkant (langs de kant met het oreillon), liep de Bosstraat. Je merkt duidelijk dat het bunkertje niet 100% evenwijdig met deze wegel lag maar er beperkt in hoek is mee opgesteld om hem ook beter onder vuur te kunnen nemen.
Grondplannetje van het bunkertje. Het valse raam op de rechter zijmuur staat er in elk geval niet op aangeduid.
Langsdoorsnede AB bij bovenstaand grondplan. Dit is de basisversie waarbij het bunkertje wel degelijk aan de binnenkant qua niveau, flink onder het maaiveld zat. Het schietgat zat hierdoor ook vrij kort tegen het maaiveld.
Doorsnede CD bij hetzelfde grondplan.
Terreinschets horende bij de herziening van deze bunker. Er zijn toch wel enkele kleine detailverschillen zichtbaar. Zo ligt het bunkertje iets korter bij de wegel en is de hoek die hij er mee maakt, iets groter.
Herziene doorsnede AB van hetzelfde bunkertje. Je ziet duidelijk dat het maaiveld buiten ongeveer gelijk ligt met het niveau van de bunker aan de binnenkant. het schietgat steekt ook heel wat hoger boven het maaiveld. Dit klopt met de situatie zoals het niveau van het bunkertje heden ten dage nog is.
Doorsnede CD horende bij de herziening.
Vooraanzicht op dit bunkertje anno 1995. Toen zat de voorkant al sterk verborgen achter het groen. Dit zijn allicht wel nog originele aangeplante struiken uit de jaren '30. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Achterkant van het bunkertje anno 2006.
Zicht op de voorkant van het bunkertje. Het bunkertje wordt heden enorm aan het zicht onttrokken. Niemand herkent het nog als een bunkertje als men niet speciaal weet dat het er staat.
b41

Detail van het schietgat, gecamoufleerd als een raam.

b41

Detail van de binnenkant van het schietgat. Deze laten vermoeden dat de globale kleur aan de buitenkant wit is geweest. Hier en daar zie je wel ook nog bleekgroene camouflagetinten aan de binnenkant.

Achteraanzicht en sterk overwoekerde linker kant van het bunkertje. De toegang zit links achteraan en is bereikbaar vanaf de oprit van de woning.
b41
De rechter zijkant van het bunkertje met nog een niet op de plannetjes staand vals raam.
Restanten van bevestigingsmateriaal voor het camouflageraam op deze volle betonnen wand.
Zicht op de toegang. De bunker had origineel een bijkomend vals sas. Zo was er een extra chicane gemaakt om de eigenlijke toegang nog wat meer uit het zicht te onttrekken. Boven de toegang ziet men nog een ingebeitelde nummer 189. Mogelijks had dit iets te zien met de poging tot werderverkoop van de bunker. Op de zijkant van de deur en iets meer naar rechts toch enkele projectielinslagen.
Enkele projectielinslagen rond de toegang van de bunker.
Zicht vanuit de bunker naar buiten via het extra voorziene camouflage toegangssas. Je merkt ook dat de bunker ten opzichte van buiten wel iets lager ligt maar zeker niet meer zo diep dan origineel op de eerste plannen getekend.
Vrij rommelige binnenkant van dit bunkertje anno 2006. Allicht werd het af en toe gebruikt als kamp door kinderen.
Zelfde zicht anno 2012. Globaal is de binnenkant nauwelijks veranderd.
Tussen de pootjes voor een eventuele opstelling van een Hotchkiss- of Coltmitrailleur ziet men ook nog deze merkwaarde metalen plaat met een 4 tal kleine gaatjes erin. Dit vormt zo goed als zeker een geheel met de draaidstang hogerop in het schietgat. Dit diende allicht om bij het bekisten van de bunker bij de bouw, mogelijk te maken de draaidstang perfect te positioneren tijdens het storten van het beton. Meestal zit deze plaat totaal verborgen onder de bepleistering. Hier en daar ziet men ze sporadisch eens aan het oppervlak opduiken zoals hier bij dit bunkertje.
Achterwand van de mitrailleurkamer.
Detail van een wel zeer groot uitgevallen granaatwerpgat. In dit geval uitgewerkt in vrij grote ronde metalen buis. Is allicht een van de enige bunkers op de linie waar dit zo is uitgewerkt.
Anno 2012 werd het in verval geraakte hoevetje achter de bunker gerenoveerd.
Achterkant van het bunkertje met op de achtergrond één van de windmolens op grondgebied Melle.
 
Vorige (B40)
Vorige (B40)
Volgende (B42)
Volgende (B42)