Bunkernummer
Be2
Oud Bunkernummer
DO4
Lokatie
Oosterzele
Toegankelijkheid
Niet meer van toepassing. Bunker is ingegraven in veld
Aantal kamers

2 achteraan verbonden kamers en een sas

Aantal schietgaten
2
Type geschut
2 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuidoosten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Een ruw stenen uiterlijk van het camouflagetype Tyrools gebocheld (Tyrolien Mamelonné).
 • Van uitwendig uitzicht moet hij praktisch identiek geweest zijn aan Be3. Als hij dezelfde uitwendige kleuren gehad heeft was hij geverfd met een lichtbruine grondverf met daarop lichtgroene vlekken.
 • De beide schietgaten werden afgesloten met metalen valluikjes van 0.92m x 0.385m (BxH).
 • Het toegangssas werd uitgewerkt met enkele traptredes in beton om het niveauverschil van buiten naar binnen te overbruggen.
 • De bunker werd ook van een sterfputje voorzien.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • De bunker zat zoveel mogelijk weggestoken in de natuurlijke helling van het terrein. Toch zal hij hoger uitgestoken hebben dan dit het geval is met de bunker Be3 (nog bestaande bunker). Het talud errond was bezaaid met gras.
 • Globaal werd de bunker zoveel mogelijk in het terrein ingewerkt om het zeker niet te accentueren of te laten opvallen in het landschap.
 • Structuur.
 • De bunker bestond uit twee mitrailleurkamers die achteraan met elkaar verbonden waren en een sas.
 • Opmerkingen.
 • Deze bunker stond op de linker kant van de voorlinie van Betsberg. Hij stond praktisch in lijn tussen Be3 (135 m) en A32 (205 m), juist naast het wegeltje met de naam "Boonakker". Zeer kortbij ligt ook nog Be1 (145 m).
 • Be2 was in hoek opgesteld met Be3 zodat ze samen een groter gezichtsbereik en vuurbereik hadden.
 • Naast de standaard opstelling van twee Maximmitrailleurs was deze bunker ook voorzien voor de opstelling van Hotchkiss- of Coltmitrailleurs.
 • Voor deze bunker werd enkel een stuk terrein onteigend. Er was geen noodzaak aan bijkomende erfdienstbaarheden omdat het onteigende terrein gelegen was tegen de onverharde wegel "Boonakker".
 • De bunker zelf werd gebouwd op grondgebied Oosterzele, sectie C, kadastraal perceel 186 (gedeeltelijk) met een bijhorend aanzienlijk stuk terrein ter grootte van 4 are 58 ca. Het onteigende perceelgedeelte kreeg geen apart kadastraal nummer en was voorheen eigendom van de Dhr Remisius Verbruggen, landbouwer, wondende te Oosterzele. De akte van de verkoop werd getekend voor de totale prijs van 2000 Bef op 19 januari 1935.
 • Volgens de akte waren er geen bijkomende clausules voorzien zodat er dus zeker in dit geval geen sprake was van jaarlijkse bijkomende te betalen intresten.
 • De bunker is wel niet zoals de 4 andere bunkers op Betsberg ingegraven in de jaren 70. Hij is ingegraven, maar het ingraven dateert allicht van tussen 1990 en 1995. Hij steekt dus nog in zijn geheel als een massieve blok dieper onder de kouter verborgen. De ondergraving is uitgevoerd door dezelfde aannemer Loonwerken Declercq uit Gijzenzele, die ook de 4 andere bunkers op Betsberg heeft ondergegraven.
 • Op basis van de gemiddelde prijzen die terug te vinden zijn op de originele bestekken van bouwproject D en de gemiddelde hoeveelheden zoals teruggevonden bij gelijkaardige bunkers bij de bouwprojecten A en B, zijn er schattingen gemaakt van de prijs van de verschillende bunkers.
 • Merkwaardig is dat er voor deze firma 2 offertes bestaan, namelijk een eerste op datum van 11 januari 1935. Dit zou zeker aan de hand van de hierin toegepaste eenheidsprijzen het duurste project op de linie geworden zijn. Op basis van dat bestek zou deze bunker ongeveer 70.520,17 Bef gekost hebben. Allicht is het daarom dat er van dit project een tweede herzien en goedgekeurd bestek bestaat daterend van 3 februari 1935. Volgens dit herziene bestek zou deze bunker nog ongeveer 56.628,21 Bef gekost hebben.
 • Als men hier ook nog een aantal zaken bijtelt die reeds rechtstreeks door de militaire overheid werden bekostigd zoals chardomes, koepels,... zou de totaalprijs van deze bunker ongeveer 57.128,21 Bef moeten geweest zijn.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • De lokatie waar het bunkertje ooit stond is niet meer zo eenvoudig terug te vinden gezien niet duidelijk alle percelen uit de tijd van de bouw van de bunkers, nog bestaan als afzonderlijke percelen.
 • De lokatie is het gemakkelijkst vindbaar en bereikbaar via Hoek Ter Hulst komende van de Meerstraat.
 • Draai het veldwegeltje in op uw rechter kant met de naam Boonakker.
 • Dit wegeltje draait naar links af. Links ziet u in het veld Be1 liggen. Aan de andere kant van het wegeltje ziet u Be3 liggen. Nog meer verderop ziet u de zware bunker Be5 liggen. Be2 lag praktisch in lijn tussen Be3 en A32 (een ietsje noordelijker, juist naast het wegeltje Boonakker.
Bijhorende foto's

Voorstudie van deze moeilijk opnieuw te situeren verdwenen, ingegraven bunker op Betsberg. Links nog een beperkte glimp van "Hoek Ter Hulst". Het wegeltje dat schuin naar boven loopt komt van "Hoek ter Hulst" en heet "Boonakker".

Vroeger heb ik de lokatie waar deze bunker werd ingegraven ook steeds meer gesitueerd in lijn tussen Be1 en Be3. Dit is echter te noordelijk zoals uit verdere onderzoekingen zal blijken.

Detail van deze zelfde voorstudie. Het terrein horende bij de bunker is hier vrij vierkant gehouden. In praktijk zal je zien dat dit een heel stuk ruimer is onteigend geweest.
Onteigeningsschets voor dit verdwenen bunkertje. Hier merk je duidelijk dat het onteigende terrein wel degelijk de ganse zone omvatte tussen de veldweg (Boonakker) en de bunker.
Onteigeningsschets Be2
Op deze luchtfoto van Google Earth werd gepoogd de randen van de percelen in de buurt die ook zichtbaar zijn op de originele voorstudie en de onteingeningsschets, aan te duiden. Hierdoor moeten we vaststellen dat we de lokatie een gans stuk zuidelijker moeten zien. Hij moet bijna in lijn gelegen hebben tussen Be3 (nog aanwezig rechts) en A32 (links naast Hoek Ter Hulst).
Terreinschets horende bij de bouwplannen van de bunker. Er is dus wel degelijk in dit geval een zeer groot perceel onteigend geweest. Maar liefst 4,58 are.
Grondplan van deze 2-kamers mitrailleurbunker.
be2
Langsdoorsnede AB bij bovenstaand grondplan. Het valt wel op dat de bunker voor een Tyrools gebocheld type te zijn, niet echt heel diep in het terrein zit ingewerkt. Ook had hij een vrij groot oreillon.
Dwarsdoorsnede CD bij bovenstaand grondplan. Deze doorsnede werd in feite genomen achteraan de bunker, enkel door het toegangssas.
Voorlopig is dit de enige foto die ik heb kunnen strikken waar deze bunker nog opstaat. De bunker vooraan op de foto is Be13. Meer naar links ziet u dan rechtop in de verte (deels in de mist) de zware bunker A32. Nog meer naar links, bijna centraal op de foto, is de kleine bunker Be1. De bunker op de linker rand van de foto, is niet Be3 maar Be2. De foto hiernaast dateert uit 1990. (Foto: Collectie A. Van Geeteruyen)
Hiernaast ziet u een ingezoomd detail van de bunker, links op de rand van vorige foto. Het is wel degelijk Be2 en niet Be3. U ziet duidelijk een iets donkerdere plek rechts van de bunker. Dit is de geopende toegang die exact op de juiste lokatie zit als u gaat vergelijken met het originele bunkerplan. We kijken op de linker achterkant van de bunker. Voor de bunker Be3 zou de toegang zichtbaar moeten geweest zijn links van de bunker wat dus hier totaal niet klopt.

Doordat ik de bunker vroeger ook altijd te noordelijk heb gepositioneerd, heb ik ook geen degelijk fotomateriaal om de exacte lokatie aan te duiden. Dit is voorlopig de enige foto waar deze toch op moet te zien zijn. Misschien is het eens leuk in het veld te pijlen om na te gaan of de bunker in de ondergrond nog opspoorbaar is. De bunker moet ongeveer in lijn tussen A32 en Be3, links, juist naast het wegeltje gestaan hebben.

Waarom de zoektocht naar deze bunker altijd al moeilijk is verlopen:

Detail van Betsberg op de originele bunkerkaart van de ganse bunkergordel. Hierop kan men inderdaad vrij duidelijk zijn dat Be2, juist naast het wegeltje Boonakker lag. Toch zou men op basis van deze kaart, hem een gans stuk noordelijker situeren, zoals ik vroeger dan ook deed. Volgens deze schets, lag hij zeker niet in lijn tussen Be3 en A32 maar meer in het verlengde van de lijn gevormd door Be5 en Be3. Vandaar ook mijn lang aangehouden verkeerde lokalisering.

De bunker zou volgens dat plannetje ongeveer op de scheiding moeten gestaan hebben tussen 2 velden. Deze foute lokatie was in praktijk wel veel gemakkelijker terug te vinden. Wel valt toch op deze foto dat Be3 wel heel wat dieper ingegraven zit dan dat dit ooit het geval zal geweest zijn met de verdwenen Be2.
be2, exacte lokatie
 
Vorige (Be1)
Vorige (Be1)
Volgende (Be3)
Volgende (Be3)