be6
 
Bunkernummer
Be6
Oud Bunkernummer
DO8
Lokatie
Oosterzele
Toegankelijkheid
Volledig vrij
Aantal kamers

1 kamer en sas

Aantal schietgaten
1
Type geschut
1x MI
Bijhorende vuurrichting
Westen - Zuidwesten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Een ruw stenen uiterlijk van het camouflagetype Tyrools gebocheld (Tyrolien Mamelonné).
 • Origineel geverfd in de boskleuren gebruikt op Betsberg. De grondverf was lichtbruin met daarop lichtgroene en donkergroene kleurvlekken. Hiervan zijn nog fraaie restanten aanwezig.
 • De bunker was volledig uitgewerkt in het originele talud.
 • Het enige schietgat werd afgesloten met een metalen valluikje van 0.96m x 0.37m (BxH).
 • Het toegangssas werd uitgewerkt met enkele traptredes in beton om het niveauverschil van buiten naar binnen te overbruggen. Bij deze bunker is dit een effectieve trap van bijna een volledig niveau om de bunker te betreden, omdat de bunker sterk uitgewerkt zit in de bestaande helling van het terrein.
 • De bunker werd ook van een sterfputje voorzien.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Voor de bouw van de bunker diende toch wel wat struikgewas gerooid te worden. Dit diende tot een minimum beperkt om nadien de bunker niet te fel te laten opvallen op de rand van het bos. Het bosje achter de bunker is na de bouw doelbewust uitgebreid tot juist aan de achterkant van de bunker.
 • Globaal werd het bunkertje zoveel mogelijk in het terrein ingewerkt om het zeker niet te accentueren of te laten opvallen in het landschap.
 • Structuur.
 • De bunker bevat 1 mitrailleurkamer en een toegangssas.
 • Opmerkingen.
 • De bunker ligt in 2e linie op de voorlijn van Betsberg tussen Be5 (85 m) en Be7 (45 m).
 • Hij gaf rechtstreekse rugdekking aan de zware bunker Be5.
 • De bunker was standaard voorzien voor de opstelling van een Maximmitrailleur. Daarnaast was de bunker eveneens voorzien om een Browning FM30 te kunnen opstellen.
 • Deze bunker maakte deel uit van een grote onteigening voor de bouw van een ganse reeks bunkers op de terreinen heden gekend als Betsbergebos. Deze akte omvatte al de volgende bunkers: Be3, Be4, Be5, Be6, Be7, Be8, Be9, Be10, Be11, Be14 en Be15 (enkel erfdienstbaarheden), Be16, Be17 (deels), Be18 (enige bunker uit deze akte gelegen op grondgebied Moortsele en niet Oosterzele), Be19 (enkel beperkte permanente erfdienstbaarheid), Be20 en Be21.
 • De akte werd opgemaakt aan de familie Hye-Hoys, woonachtig te Gent.
 • Voor het gedeelte Be6 werd een onteigening gedaan over 2 percelen voor in totaal 1 are 4 ca. Dit betrof enerzijds het perceel landbouwgrond gekend als Oosterzele, sectie C, kadastraal perceel 104 en het perceel bos gekend als Oosterzele, sectie C, kadastraal perceel 105E. Deze onteigende gedeeltes maakten deel uit van een groter vernoemde percelen, maar kregen na onteigening geen aparte perceelnummer of index toegekend.
 • Daarnaast werd er bijkomend zeer beperkt, over een strook van 2 meter breed, een permanente toegang voorzien om de bunker te kunnen bereiken (de permanente erfdienstbaarheid). Deze verliep op de oostkant van het perceel 104 (in het verlengde van de erfdienstbaarheid voor Be5, die liep op de rand van perceel 103 (tussen Be4 en Be5).
 • De bunker was ook rechtstreeks verbonden door een erfdienstbaarheid met Be7. Dit wordt echter omschreven bij de erfdienstbaarheden van Be7.
 • Voor de bouw van de bunkers diende deze strook ruimer te worden voorzien over een breedte van 5 meter (de tijdelijke erfdienstbaarheid). Deze tijdelijke erfdienstbaarheid dienden 8 maanden te worden voorzien om de bouw van de bunkers mogelijk te maken.
 • Deze grote akte werd getekend op 23 juli 1935 voor de totale prijs van 75.000 Bef.
 • In deze akte werd een bijkomende clausule opgenomen zodat deze familie jaarlijks nog een intrest ontving op dit totale bedrag ter grootte van 4.5% (3.375 Bef).
 • Erfdienstbaarheden, zowel de permanente om de bunker ten allen tijde te kunnen bereiken, als de tijdelijke die standaard werden in de aktes voorzien met een termijn van 8 maanden voor de bouw van de bunker mogelijk te maken, gingen net zoals het uitkeren van toegekende intresten pas in voege, van zodra de eigenlijke werken voor de bouw van de bunker werden aangevat, ongeacht de tijdsperiode die op die manier verstreek tussen aankoop van de gronden en de eigenlijke bouw van de bunker zelf.
 • Er is nog een mooie originele toegangstrap naar beneden. Deze is wel niet 100% uitgewerkt zoals op plan getekend. Hierdoor valt ook meteen het hoogteverschil op in het terrein ter plaatse.
 • Zowel het schietgat als de toegang zijn vrij.
 • De bunker heeft geen directe sporen van strijd.
 • Aan de rechter zijkant en achterkant is de bunker aangebouwd met hokken voor onder andere kippen. Door de aanbouw van deze koterijen (die allicht al heel lang bestaan en hierdoor deze zijkant van de bunker hebben beschermd tegen directe neerslag en licht), zijn op deze zijkant nog zeer originele camouflagekleuren zichtbaar. Deze originele kleuren, hier nog zichtbaar, zijn zeker uniek te noemen op de linie.
 • Op basis van de gemiddelde prijzen die terug te vinden zijn op de originele bestekken van bouwproject D en de gemiddelde hoeveelheden zoals teruggevonden bij gelijkaardige bunkers bij de bouwprojecten A en B, zijn er schattingen gemaakt van de prijs van de verschillende bunkers.
 • Merkwaardig is dat er voor deze firma 2 offertes bestaan, namelijk een eerste op datum van 11 januari 1935. Dit zou zeker aan de hand van de hierin toegepaste eenheidsprijzen het duurste project op de linie geworden zijn. Op basis van dat bestek zou deze bunker ongeveer 48.513,87 Bef gekost hebben. Allicht is het daarom dat er van dit project een tweede herzien en goedgekeurd bestek bestaat daterend van 3 februari 1935. Volgens dit herziene bestek zou deze bunker nog ongeveer 38.872,64 Bef gekost hebben.
 • Als men hier ook nog een aantal zaken bijtelt die reeds rechtstreeks door de militaire overheid werden bekostigd zoals chardomes, koepels,... zou de totaalprijs van deze bunker ongeveer 39.122,64 Bef moeten geweest zijn.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • De bunker is het gemakkelijkst vindbaar en bereikbaar via Hoek Ter Hulst komende van de Meerstraat.
 • Draai het veldwegeltje in op uw rechter kant met de naam Boonakker.
 • Dit wegeltje draait naar links af. Ga hier in de richting van de bunker in het veld op de rechter kant van u. De bunker ligt op dezelfde boomgaard als Be5, meer op de rechter kant achteraan als men voor bunker Be5 staat.
 • Deze bunker ligt wel op privéterrein. Bewaar dan ook de privacy van de eigenaars. U kunt de voor- en zijkant bekijken vanaf het wegeltje rondom de boomgaard dat uitkomt in de tuin van het rusthuis. (Dit laatste is trouwens ook een tweede mogelijkheid om deze bunker trachten te bereiken)
Bijhorende foto's
Voorstudie voor de bouw van het bunkertje Be6. Er wordt ook op deze voorstudie verwezen naar de hoeve Francois met als toenmalig adres Betsberg 239. Deze moet gelegen hebben waar het huidige opvangcentrum De Betsberg is gelegen. Of de huidige gebouwen hier nog een overblijfsel van zijn is mij ook totaal onduidelijk.
Detail bij deze zelfde voorstudie.

Algemene onteigeningsschets horende bij het zuidelijke gedeelte van Betsbergebos. De meest linkse bunker is Be3, dan ziet men Be5. Iets meer naar rechts (noordelijkste van 2) is Be4, het kleine terreintje is Be6. Daarna zie je nog van links naar rechts Be7, Be8, Be9, Be10, Be11 en iets hoger langs de steenweg Be16.

Detail van deze zuidelijke onteigeningsakte, rechtstreeks betrokken bij Be6. De kleine mitrailleurbunker was rechtstreeks verbonden met zowel de zware kanonbunker Be5, het commandobunkertje Be4 en de mitrailleurbunker Be7.Op dit detail is volledig links (iets noordelijker) Be3 nog te zien.

Opmerkelijk is wel dat het terrein (en bijhorende vuurrichting) op dit onteigeningsplan, niet echt strookt met de oriëntatie die op de voorstudie en ook de uiteindelijke bouwplannen terug te vinden is.

In werkelijkheid zal uiteindelijk toch de vuurrichting aangehouden worden die hier werd onteigend. De vuurrichting wordt dan ook Westelijk-Zuidwestelijk in plaats van het origineel geschetste Zuidwestelijk richting.

Ook hier wordt bij de originele plannen het bunkertje nog anders georiënteerd dan wat uiteindelijk werd onteigend en toegepast op het terrein.

Grondplannetje. U kunt verderop duidelijk zien dat de toegangstrap niet gebouwd is zoals op het plannetje aangeduid. Men is gewoon van achteraan de bunker recht naar beneden gegaan.
be6
Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan. Ook hier merk je duidelijk hoe sterk het bunkertje zit ingewerkt in de helling van het terrein.
Dwarsdoorsnede CD bij hetzelfde grondplan.
Vooraanzicht op dit kleine mitrailleursbunkertje, in de achterhoek van een weiland waar ook de bunker Be5 gelegen is. De foto dateert van 1995. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Achteraan had het bunkertje in die tijd een vervallen aanbouw, zeker niet origineel en heden allemaal verdwenen. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Zijaanzicht op de bunker anno 2006.
be6.1.
Vooraanzicht
be6.2
Heropgebouwde aanbouw achteraan de bunker, uitgewerkt als stalletje en kippenhok.
Heel interessant aan deze eigenlijk oninteressante aanbouw, is dat het er voor gezorgd heeft dat niet alle originele camouflagekleuren verdwenen zijn. Hier vindt men nog groene en lichtbruine originele camouflagekleuren terug op het beton. Deze zijn zeker uniek te noemen op de linie.
originele camouflagekleuren
Toegangstrap naar het sas van de bunker. Deze is naar de achterkant van de bunker georiënteerd, en dus niet zoals op het originele plannetje naar voor.
Binnenzicht. In het schietgat is wel de plaats nog zichtbaar waar origineel het houten blok zat voor de derde mitrailleurpoot. Voor de rest geen muurtjes voor de opstelling van een Hotchkiss- of Coltmitrailleur.
 
Vorige (Be5)
Vorige (Be5)
Volgende (Be7)
Volgende (Be7)