be22
 
Bunkernummer
Be22
Oud Bunkernummer
DO24
Lokatie
Oosterzele
Toegankelijkheid
Volledig vrij
Aantal kamers

1 kamer en sas

Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Oosten-Zuidoosten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Een ruw stenen uiterlijk van het camouflagetype Tyrools gebocheld (Tyrolien Mamelonné).
 • Origineel geverfd met een lichtgroene grondverf met daarop geelbruine en groene vlekken.
 • Het enige schietgat werd afgesloten met een metalen valluikje van 0.77m x 0.37m (BxH).
 • Het toegangssas werd uitgewerkt met enkele traptredes in beton om het niveauverschil van buiten naar binnen te overbruggen.
 • De bunker werd ook van een sterfputje voorzien.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Bij het grondwerk diende zoveel mogelijk het origineel talud bewaard te worden en indien nodig hersteld na de bouw van de bunker.
 • Globaal werd de bunker zoveel mogelijk in het terrein ingewerkt om het zeker niet te accentueren of te laten opvallen in het landschap.
 • Structuur.
 • Eén mitrailleurkamer en een sas.
 • Opmerkingen.
 • Het is het laatste steunliniebunkertje op de rechter kant van Betsberg.
 • Het dichtstbijzijnde bunkertje van de steunlijn op Betsberg is Be21 (260 m) juist achter het kasteel op de linker kant.
 • De bunker was standaard voorzien voor de opstelling van een Maximmitrailleur. Daarnaast was hij eveneens voorzien om een Browning FM30 te kunnen opstellen.
 • Voor deze bunker werd enerzijds een perceel grond definitief onteigend voor de bouw ervan. Daarnaast werd er bijkomend over een strook van 2 meter breed, een permanente toegang voorzien om de bunker te kunnen bereiken (de permanente erfdienstbaarheid). Voor de bouw van de bunker diende deze strook ruimer te worden gehouden over een breedte van 5 meter (de tijdelijke erfdienstbaarheid). Deze tijdelijke erfdienstbaarheid diende 8 maanden te worden voorzien om de bouw van de bunker mogelijk te maken.
 • De bunker zelf werd gebouwd op grondgebied Oosterzele, sectie C, gedeeltelijk op perceel 24b (43 ca) en 25a (1 are 51 ca) en op die wijze een totale grootte van 1 are 94 ca. Het onteigende percelen kregen geen aparte kadastrale nummers of indexen en waren eigendom van de landbouwersfamilie Biedts, woonachtig te Landskouter.
 • Deze onteigening bevatte ook nog een tijdelijke en permanente erfdienstbaarheid langs de rand van de velden en de terreinen van de likeurstokerij van de familie Van De Velde - Laenens over een lengte van +/- 32 meter, in de richting van de Geraardsbergsesteenweg. Deze erfdienstbaarheden verlopen op die manier volledig op Oosterzeels grondgebied langs de grens met Landskouter.
 • De akte aan de familie Biedts werd afgehandeld op 20 december 1934 voor een totale prijs van 1600 Bef. Er waren in de akte geen clausules voorzien voor jaarlijkse intresten.
 • Om de erfdienstbaarheden te doen doorlopen tot op de Geraardsbergsesteenweg werd nog bijkomend een akte opgesteld aan de heer Joseph De Craecker, landbouwer te Gontrode. Deze akte omvatte de rest van de tijdelijke en permanente erfdienstbaarheid over een zone van 62.5 meter langs de rand van de percelen 36a en 36b.
 • Deze akte werd getekend op 21 februari 1935 voor de eenmalige prijs van 100 Bef. Er waren geen extra clausules voorzien voor bijkomende jaarlijkse intresten.
 • Erfdienstbaarheden, zowel de permanente om de bunker ten allen tijde te kunnen bereiken, als de tijdelijke die standaard werden in de aktes voorzien met een termijn van 8 maanden voor de bouw van de bunker mogelijk te maken, gingen net zoals het uitkeren van toegekende intresten pas in voege, van zodra de eigenlijke werken voor de bouw van de bunker werden aangevat, ongeacht de tijdsperiode die op die manier verstreek tussen aankoop van de gronden en de eigenlijke bouw van de bunker zelf.
 • De bunker vertoont op het eerste zicht geen sporen van directe strijd.
 • Heden ten dage betreft dit in feite de derde bunker die eigendom is van dezelfde eigenaar. Ook de bunkers A34 en A35 staan op terreinen van dezelfde eigenaar.
 • Leuk is wel dat dit bunkertje bij regenachtig weer precies wat zijn originele uitzicht terugkrijgt. De groene tinten op de grijze ondergrond (origineel allicht lichtgroen) worden heden wel veroorzaakt door korstmossen op het ruwe Tirools gebochelde beton en niet door verf.
 • Zowel het schietgat als de toegangsdeur zijn vrij. Let wel op daar er rond de bunker een prikkeldraad is gespannen om te vermijden dat vee op het weiland, in de bunker zou geraken. Deze weinig opvallende draad is uiterst gevaarlijk om zich te kwetsen wanneer men weinig oplettend, opnieuw de bunker probeert te verlaten.
 • Het bunkertje draagt geen sporen van directe strijd.
 • Op basis van de gemiddelde prijzen die terug te vinden zijn op de originele bestekken van bouwproject D en de gemiddelde hoeveelheden zoals teruggevonden bij gelijkaardige bunkers bij de bouwprojecten A en B, zijn er schattingen gemaakt van de prijs van de verschillende bunkers.
 • Merkwaardig is dat er voor deze firma 2 offertes bestaan, namelijk een eerste op datum van 11 januari 1935. Dit zou zeker aan de hand van de hierin toegepaste eenheidsprijzen het duurste project op de linie geworden zijn. Op basis van dat bestek zou deze bunker ongeveer 48.509,85 Bef gekost hebben. Allicht is het daarom dat er van dit project een tweede herzien en goedgekeurd bestek bestaat daterend van 3 februari 1935. Volgens dit herziene bestek zou deze bunker nog ongeveer 38.727,06 Bef gekost hebben.
 • Als men hier ook nog een aantal zaken bijtelt die reeds rechtstreeks door de militaire overheid werden bekostigd zoals chardomes, koepels,... zou de totaalprijs van deze bunker ongeveer 38.977,06 Bef moeten geweest zijn.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Deze bunker ligt op de rechter kant van de Geraardsbergsesteenweg als men komt uit de richting van de Meerstraat. Om hem gemakkelijk te bereiken, gaat u eigenlijk het best verder totaan het straatje met als naam Mussestraat. Dit draait aan een boerderij naar links. Recht voor u ligt de bunker A34. Het bunkertje Be22 ligt rechts van u in het weiland en kan van daaruit vrij gemakkelijk bereikt worden.
Bijhorende foto's

Voorstudie van dit kleine bunkertje op de rand van Oosterzele en Landskouter.

De hoofdweg links in de Geraardsbergsesteenweg.

Het getekende gebouw op dezelfde kant van de Geraardsbergsesteenweg is de likeurstokerij te Landskouter. Aan de overzijde en iets zuidelijker ziet u het kasteel op Betsberg getekend.

Detail van deze voorstudie. Voor de eigenaar valt toch op dat de militaire overheid toch enkel aan hun eigen belang dacht. Wat kan de originele eigenaar uiteindelijk nog aanvangen met het beperkte hoekje in het noorden van het perceel dat niet wordt mee opgenomen in de voorziene onteigening?
Onteigeningsschets zoals terug te vinden bij de onteigeningsakten van toepassing op dit bunkertje.
Terreinschets bij de bouwplannen van dit bunkertje. Het onteigende perceel is in feite nog vrij groot voor een dergelijk klein bunkertje.
Grondplannetje van dit bunkertje.
be22
Dwarsdoorsnede AB bij bovenstaand grondplan.
Langsdoorsnede CD bij bovenstaand grondplan. Ook hier is het trapje allicht in praktijk uitgevoerd als een toegangskuil met een aantal stijgijzers.
Zicht op het bunkertje, rechts van dit weiland. De grens tussen Oosterzele en Landskouter is in dit geval de omheining van dit weiland. Rechts de schoorsteen horende bij de stokerij op de Betsberg. Op de achtergrond de Betsbergse bossen.
Vooraanzicht op dit bunkertje dat een pareltje is om sfeerfoto's van te nemen.
Vooraanzicht anno 2006. De oude grote boom voor het schietgat is zo goed als zeker nog een aangeplant stuk camouflage van deze bunker. Alleen is het boompje ondertussen vrij groot geworden en versperd ondertussen praktisch het ganse schietgat. (Foto: M. De Moor)
Binnenzicht in het vrijgemaakte schietgat. Onderaan nog wat originele groene en lichtbruine camouflagekleuren. Gezien de grondkleuren praktisch allen verdwenen zijn, zal de deze wel lichtgroen geweest zijn.
Rechter zijkant
Linker zijkant
Linker zijkant
De toegang van de bunker. Let mocht u dit bunkertje wensen te betreden zeker op de verraderlijke en weinig opvallende prikkeldraad die moet verhinderen dat er runderen in de bunker zouden geraken.
Aan de binnenkant is dit bunkertje een kamp geworden voor de jeugd.
Blik door het schietgat dat heden totaal onbruikbaar is geworden door een uit de hand gelopen stuk camouflagebeplanting.
Terugblik op de achterzijde van de kamer en het toegangssas.
Bij deze zoals gezegd, enkele mooiere sfeerfoto's van dit bunkertje.
Zoals reeds gezegd krijgt de bunker gedeeltelijk een origineel uitzicht terug bij regenachtig weer. De groene korstmossen vervangen praktisch de originele groene camouflagetinten.
Bunker Betsberg 22
Sfeerfoto met een blik op het schootsveld van de bunker. Als steunliniebunkertje op Betsberg diende hij eventuele vijandelijk troepen onder vuur te nemen die de helling voor de bunker zouden hebben weten te overbruggen. Gezien op deze hoogte van de linie de voorlinies nooit gebroken zijn geweest, draagt het bunkertje ook niet direct sporen van strijd.
 
Vorige (Be21)
Vorige (Be21)
Terug naar (Be1)
Volgende (A31)