c7
 
Bunkernummer
C7
Oud Bunkernummer
ES18
Lokatie
Semmerzake
Toegankelijkheid
Heden volledig afgesloten, allicht volledig open geweest
Aantal kamers

2 achteraan verbonden kamers en een sas

Aantal schietgaten
2
Type geschut
2 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuidwesten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Origineel was de bunker volledig ommuurd met baksteen.
 • Volgens het originele bestek diende de bunker gecementeerd te worden maar dit is in elk geval nooit zo gebeurd bij deze bunker.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • De toegang tot het toegangssas zat verstopt achter een houten deur van 1.00m x 2.00m (BxH).
 • De beide schietgaten voor de mitrailleur alsook de valse ramen zaten verborgen achter 2 luiken in gegalvaniseerd plaatijzer, openend in 2 richtingen, elk 0.50m x 1.40m (BxH). Op deze metalen platen waren aan de buitenzijde houten raamprofielen gekleefd om het geheel het expliciete uitzicht van ramen te geven.
 • Daarnaast was de bunker ook nog voorzien van twee extra valse ramen. Eén op de rechter kant en nog één op de linker kant. Deze waren identiek uitgewerkt als de luiken voor de schietgaten met dat verschil dat deze ramen gefixeerd waren op gegalvaniseerde platen van 1.00m x 1.40m (BxH).
 • Het bunkertje was voorzien van een zadeldak in hout met als dakbedekking rode Boomse dakpannen.
 • De toegangsput was uitgemetst in baksteen met een bodem in beton waarin een sterfput met metalen rooster was voorzien.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Het globale uitzicht van de bunker was een woning.
 • Structuur.
 • Twee achteraan verbonden kamers en een sas.
 • Elke kamer voorzien voor het opstellen van een mitrailleur.
 • Opmerkingen.
 • Het was een commandobunker op de steunlinie tussen steunpunt Semmerzake en Muntekouter tussen D6 (615 m) en D7 (450 m). Om de bunker beter te kunnen lokaliseren, D7 ligt zuidelijker dan C7.
 • Naast de standaard voorziene Maximmitrailleurs was deze bunker ook ingericht voor het opstellen van twee Browning FM30 mitrailleurs.
 • Het terrein horende bij de bunker zelf, was 1 are 44 Centi-are groot. Het betreft het gedeelte aan de noordwestkant van het originele grotere perceel Semmerzake unieke sectie perceel 854f.
 • Dit perceel was origineel eigendom van Mr. Demeulenaere Florent, handelaar te Oudenaarde en woonachtig te Gavere.
 • De akte voor de onteigening van dit terrein werd verleden op 4 maart 1935 voor de prijs van 4600 Bef. Daarnaast was er in de akte ook voorzien dat de eigenaar jaarlijks nog een intrest van 5% op de verkoopsom zou ontvangen, wat neerkwam op een bedrag van 130 Bef per jaar.
 • Naast het terrein voor de bunker zelf, was er gezien zijn ligging vlak naast de Kriephoekstraat bij deze bunker geen sprake van een permanente of tijdelijke erfdienstbaarheid.
 • Erfdienstbaarheden, zowel de permanente om de bunker ten allen tijde te kunnen bereiken, als de tijdelijke die standaard werden in de aktes voorzien met een termijn van 8 maanden voor de bouw van de bunker mogelijk te maken, gingen net zoals het uitkeren van toegekende intresten pas in voege, van zodra de eigenlijke werken voor de bouw van de bunker werden aangevat, ongeacht de tijdsperiode die op die manier verstreek tussen aankoop van de gronden en de eigenlijke bouw van de bunker zelf.
 • Het onteigende perceel voor de bouw van de bunker ontving na onteigening geen index ondanks dat het wel degelijk na de onteigening geen deel meer uitmaakte van het originele grotere perceel.
 • De bunker is heden volledig ommuurd en weggewerkt in dezelfde soort muur dan de aangebouwde garage waardoor het nog zeer moeilijk is de bunker te herkennen als een bunker.
 • Van deze bunker bestaat er van het origineel grondplan een herziening. Het enige verschil tussen de beide grondplannen is dat men de toegangsput naar de bunker zelf heeft ingewerkt binnen de camouflage van de buitenwand. Hierdoor valt het klassieke uitzicht van een bunker minder op tussen de rest van de bestaande bebouwingen uit de buurt.
 • Gezien zijn lokatie op de bunkerlijn is het vrij onwaarschijnlijk dat de bunker sporen zou dragen van strijd alhoewel dit door zijn opnieuw ommuren, heden niet meer te verifiëren valt.
 • De bunker was origineel volledig vrij maar hij is op heden totaal niet meer toegankelijk. De ingang is heden belemmerd door aanplantingen rondom de bunker die zo goed als het lukte, weggestoken is van de omgeving.
 • Met wat moeite ziet u op de rechter kant het uitstekende oreillon.
 • Het meest linkse schietgat zit verstopt achter een aantal kops geplaatste bakstenen om zo waarschijnlijk de bunker nog enigsinds te laten verluchten.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject E terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 61.319,01 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv. chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 61.819,01 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Volg de Palmstraat totaan de T met de Kriephoekstraat.
 • Draai hier rechts af en u zult met wat moeite de bunker herkennen verstopt achter een nieuwe witgeverfde muur op uw rechter kant.
Bijhorende foto's
Onteigeningsschets horende bij dit bunkertje langs de Kriephoekstraat. Zo bleek de bunker vlakbij een bestaande woning te staan, mogelijks nog altijd de huidige woning vlakbij de bunker. Allicht kreeg hij hierdoor het uitzicht van de eerste van een aantal op deze plaats gebouwde woningen.

Terreinschets horende bij dit bunkertje zoals terug te vinden bij de bouwplannen.

Het bunkertje had als vuurrichting de Kriephoekstraat komende uit zuidelijke richting.

Origineel grondplan van deze met baksteen ommuurde bunker.
c7
Doorsnede CD horende bij bovenstaand grondplan. Het geheel had het uitzicht van een huisje met een rood Booms pannendak.
Doorsnede AB horende bij hetzelfde grondplannetje.
Dit is een herzien grondplannetje van deze bunker. Het enige verschil is het wegwerken van het toegangssas in het geheel als een meer compacte blok. Hierdoor kwam de toegangsput minder in het zicht te zitten zodat men minder het typische uitzicht van de bunker in het geheel herkende.
c7
Vooraanzicht op de bunker anno 1995. De bunker was toen ook al volledig ommuurd met baksteen en ontrokken aan het zicht. Wel was hij toen nog niet overgroeid met klimop. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Zijaanzicht vanaf de straatkant uit dezelfde periode. De zijkant was toen nog volledig vrij. Zoals te zien op de foto was de bunker toen zelfs nog toegankelijk. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Vooraanzicht van dezelfde bunker anno 2006. Hij zit nog altijd verstopt achter dezelfde baksteenmuur. De kopse bakstenen links verbergen het meest linkse schietgat. Rechts ziet u de nog uitstekende neus van de bunker die gelijk verderloopt met de aanbouw van een stalletje en een garage.
c7
De zijmuur links met achteraan het volledig verborgen toegangssas. Het bunkertje is heden niet meer toegankelijk doordat men er een stakketsel heeft tegenaangezet om de klimop beter laten op de bunker te groeien.
c7
Detail van het verborgen toegangssas.
c7
Achterkant van de bunker met links de aangebouwde garage. Het deurtje dat u rechts naast de garagepoort ziet is wel degelijk deze van een stalletje. Deze geeft geen toegang tot de bunker. De toegangsdeur zit namelijk langs de straatkant.
c7
 
Vorige (C6)
Vorige (D7)
Volgende (C8)
Terug naar (Se1)