c8
 
Bunkernummer
C8
Oud Bunkernummer
EV6
Lokatie
Vurste
Toegankelijkheid
Toegang vrij, schietgaten nog afgesloten.
Aantal kamers

2 achteraan verbonden kamers en een sas

Aantal schietgaten
2
Type geschut
2 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuidoosten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • De hoeken zijn afgewerkt met baksteen en het geheel is glad gecementeerd.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • De toegang tot het toegangssas zat verstopt achter een houten deur van 1.00m x 2.00m (BxH).
 • De beide schietgaten voor de mitrailleur zaten verborgen achter valse ramen telkens uitgewerkt met 2 luiken in gegalvaniseerd plaatijzer, openend in twee richtingen, elk 0.50m x 1.40m (BxH). Op deze luiken waren langs de buitenzijde houten raamprofielen gekleefd om het geheel nog explicieter het uitzicht van ramen te geven.
 • De bunker heeft voor de rest geen andere valse ramen meer.
 • De achterkant is vrij goed intakt zodat men nog goed de originele camouflage ziet van deze bunker rondom de eigenlijke toegangsdeur.
 • Allicht was de bunker identiek qua uitwendige kleur als de boerderij waar hij bijstond, wit dus.
 • Het bunkertje was voorzien van een zadeldak dat was opgetrokken in hout en de dakbedekking op zich bestond uit rode Boomse dakpannen.
 • De toegangsput was uitgemetst in baksteen met een bodem in beton waarin een sterfput met metalen rooster was voorzien.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Het geheel had het uitzicht alsof het een bijgebouw betrof bij de boerderij ernaast.
 • Structuur.
 • Twee achteraan verbonden kamers en een sas.
 • Elke kamer voorzien voor het opstellen van een mitrailleur.
 • Opmerkingen.
 • Het is een commandobunker in de steunlinie tussen steunpunt Semmerzake en Muntekouter tussen D8 (760 m) en D9 (225 m). Hij is in hoek opgesteld met D9 zodat ze samen een groter gezichtsveld en schietbereik hebben.
 • De mitrailleurkamers zijn enkel voorzien voor de opstelling van Maximmitrailleurs. Er waren geen extra voorzieningen om eventueel andere types van mitrailleurs te kunnen plaatsen.
 • Het terrein horende bij de bunker zelf, was 1 are 56 Centi-are groot. Het betreft een gedeelte van Vurste unieke Sectie perceel 690, gekadastreerd als landbouwgrond.
 • Dit perceel was eigendom van Mr. Hofman Valère, landbouwer te Vurste, toenmalige eigenaar van de hoeve naast de bunker.
 • De akte voor de onteigening van dit terrein werd verleden op 4 maart 1935 voor de prijs van 1000 Bef. Daarnaast was er in de akte ook voorzien dat de eigenaar jaarlijks nog een intrest van 5% op de verkoopsom zou ontvangen, wat neerkwam op een bedrag van 50 Bef per jaar.
 • Naast het terrein voor de bunker zelf, was er gezien zijn ligging vlak naast de Bukkestraat bij deze bunker geen sprake van een permanente of tijdelijke erfdienstbaarheid.
 • Erfdienstbaarheden, zowel de permanente om de bunker ten allen tijde te kunnen bereiken, als de tijdelijke die standaard werden in de aktes voorzien met een termijn van 8 maanden voor de bouw van de bunker mogelijk te maken, gingen net zoals het uitkeren van toegekende intresten pas in voege, van zodra de eigenlijke werken voor de bouw van de bunker werden aangevat, ongeacht de tijdsperiode die op die manier verstreek tussen aankoop van de gronden en de eigenlijke bouw van de bunker zelf.
 • Het onteigende perceel voor de bouw van de bunker ontving na onteigening geen index ondanks dat het wel degelijk na de onteigening geen deel meer uitmaakte van het originele grotere perceel.
 • De bunker is volledig vrij al zijn de beide schietgaten nog dichtgemetst.
 • De bunker draagt geen zichtbare sporen van strijd.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject E terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 61.904,74 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv. chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 62.404,74 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Komende van de Wannegatstraat ligt deze bunker op de linker kant, juist achter een boerderij op de Bukkestraat.
Bijhorende foto's
Onteigeningsschets horende bij dit bunkertje. Het onteigende terrein omvatte het ganse gebied tussen boerderij en de bunker alsook de zone tussen bunker en Bukkestraat. Omdat het onteigende gebied op deze wijze direct verbonden was met de Bukkestraat, zijn er in dit geval geen erfdienstbaarheden aanwezig.

Terreinschets zoals terug te vinden bij de bouwplannen.

Eigenlijk vind ik het persoonlijk bij deze bunker wat raar dat men hem nog heeft voorzien van een oreillon aan de kant van de hoeve omdat deze laatste door zijn aanwezigheid het ook al onmogelijk maakt de bunker van deze zijde te beschieten.

Grondplan. Opnieuw een commandobunker met 2 mitrailleurkamers. Ook in dit geval is geen van beide kamers letterlijk ingericht als commandokamer (zonder schietgat).
c8
Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan. Deze toont een dwarsdoorsnede doorheen de beide mitrailleurkamers.
Doorsnede CD bij hetzelfde grondplan. Het globale uitzicht was dan ook dit van een bijgebouwtje bij de hoeve waar hij vlakbij werd gebouwd.
Vooraanzicht op het bunkertje anno 1995. Op de achtergrond de boerderij waar de bunker moest bij functioneren als nep bijgebouwtje. (Foto: G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
vooraanzicht bunker C8 in 1995 Guido De Jong
Achteraanzicht uit dezelfde periode. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)

Ongeveer hetzelfde zicht als bovenaan, anno 2006. Gezien de kleur van de boerderij, zal de bunker allicht ook ooit wit geverfd geweest zijn.

Op deze foto wordt de opmerking over de overtolligheid van het oreillon nog eens duidelijk getoond.

c8
Vooraanzicht met de twee schietgaten gecamoufleerd als twee valse ramen. Beide schietgaten zijn nog altijd dichtgemetst.
c8
Vooraanzicht anno 2010. (Collectie Oswald Pauwels)
Achterkant van de bunker. Het is een van de weinige bunkers waarbij het camouflagestuk rondom de eigenlijke toegangsdeur nog vrij intakt (op het dakje na) aanwezig is. Heden beginnen wel aan alle kanten de bijgemetste hoeken af te brokkelen.
c8
Detail van de camouflagetoegang. Deze toegang zal afgesloten geweest zijn met een klassieke buitendeur van een woning. De eigenlijke toegang van de bunker (het ijzeren hekje) bevond zich aan de toegang van de betonnen structuur (zichtbaar dieper in de structuur)
Achterkant en linker zijkant van de bunker.
c8

Binnenzicht in de kamer meteen achter het toegangssas. Heden ligt er wat rommel en maakt de bunker wel wat water.

Het bunkertje had een extra voorzieningen om eventueel andere types van mitrailleurs te kunnen opstellen.

Aan de ijzere profielen hangen leuke stalachtieten van uitbloeiende kalk afkomstig uit het beton.

Gang tussen beide mitrailleurkamers. Ook deze bunker is totaal ontdaan van al het aanwezige ijzerwerk.
Blik in de tweede mitrailleurkamer.
Leuke sfeervolle foto van bunker en hoeve. (Foto: Denis Dhondt).