d2
 
Bunkernummer
D2
Oud Bunkernummer
CA17
Lokatie
Astene
Toegankelijkheid

Enkel schietgat is vrij

Aantal kamers

1 kamer en een sas

Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Westen - Zuidwesten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Origineel had het voorontwerp voorzien in een eenkamers-bunkertje zonder oreillon. Allicht samengaand met de lichte wijzeging van de vuurrichting van bunker C2, kreeg de bunker uiteindelijk toch een oreillon toegemeten op de rechter kant van het schietgat.
 • De hoeken werden afgewerkt met baksteen en het geheel is gecementeerd met het motief van kleine bakstenen. Deze werden allicht rozerood geverfd (hier en daar zijn nog kleine restanten hiervan zichtbaar).
 • Het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • Het schietgat zat verborgen achter houten luiken, openend in 2 richtingen, elk 0.50m x 1,40m ( BxH). Op deze luiken waren bijkomend nog eens valse houten raamprofielen gekleefd om in dat geval het geheel nog meer het effect te geven van een echt raam.
 • Op de linker zijkant bezat de bunker nog een vals raam van 1.00m x 1.40m. Dit was uitgewerkt in verzinkt plaatijzer met daarop een raam uitgewerkt in houten raamprofielen.
 • Het bunkertje had een zadeldakje opgetrokken in hout en met als dakbedekking blauwe Boomse dakpannen.
 • Om het bunkertje te betreden was het toegangssas voorzien van enkele in beton gegoten treden. Beneden in dit sas was een sterfputje voorzien.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • De beplantingen aan de gracht voor de bunker moest worden bewaard en de beplanting moest zelfs uitgebreid worden naar de zijkanten.
 • Het geheel had het uitzicht van een bijgebouwtje bij het boerderijtje waar het achteraan het terrein bijstaat.
 • Structuur.
 • De bunker bestaat uit één mitrailleurkamer en een sas.
 • Opmerkingen.
 • Het is een bunkertje van de steunlinie tussen de steunpunten Astene en Eke tussen C1 (930 m) en C2 (375 m).
 • De bunker is in feite solitair opgesteld. Hij is wat in hoek opgesteld met de C2 waardoor ze samen een groter schootsveld hadden. Beide schietgaten kijken beperkt wat uit elkaar.
 • Het bunkertje had naast de standaard voorzien Maximmitrailleur ook alle aanpassingen voor de opstelling van een Hotchkiss- of Coltmitrailleur.
 • Het terrein horende bij de onteigening voor de bunker zelf was gelegen op perceel Astene Sectie A perceel 635 ter grootte van 1 are 6 ca.
 • De permanente erfdienstbaarheid over een strook van 2 meter breed, moest het mogelijk maken voor de militaire overheid de bunker te bereiken.
 • Deze verliep in een strook in lijn van 79,40 meter tussen het perceel onteigend voor de bunker en de "Bogaertstraat" (heden "Paterstraat") over hetzelfde kadastraal perceel.
 • Voor de tijdelijke erfdienstbaarheid werd deze zelfde strook uitgebreid tot een zone van 5 meter breed. Deze tijdelijke erfdienstbaarheid was nodig om de bouw van de bunker mogelijk te maken. Deze tijdelijke erfdienstbaarheid was maar 8 maanden geldig vanaf het tekenen van de akte.
 • De akte voor zowel de aankoop van het perceel waar de bunker werd op gebouwd alsook de bijhorende erfdienstbaarheden werd verleden op 31 december 1934 voor de totale prijs van 1000 Bef. Het terrein was toen eigendom van Dhr August Van Speybroeck, landbouwer te Astene.
 • Daarnaast bevatte de akte ook nog een clausule waardoor de originele eigenaar van het perceel jaarlijks een intrest van 5% ontving op het originele totaalbedrag, te rekenen vanaf de dag dat de akte getekend werd. Voor deze akte betekent dit een jaarlijks bedrag van 50 Bef.
 • Erfdienstbaarheden, zowel de permanente om de bunker ten allen tijde te kunnen bereiken, als de tijdelijke die standaard werden in de aktes voorzien met een termijn van 8 maanden voor de bouw van de bunker mogelijk te maken, gingen net zoals het uitkeren van toegekende intresten pas in voege, van zodra de eigenlijke werken voor de bouw van de bunker werden aangevat, ongeacht de tijdsperiode die op die manier verstreek tussen aankoop van de gronden en de eigenlijke bouw van de bunker zelf.
 • Na de onteigening kreeg het origineel onteigende perceel geen aparte index toegemeten.
 • Op actuele kadasterplannen is het ooit onteigende perceel ondertussen wel degelijk voorzien van een aparte index. Het originele perceel 635 kreeg een index 635a toegewezen. Het perceeltje met de bunker er op is heden perceel 635c geworden. Allicht omdat de bunker heden nog altijd staatseigendom zal zijn, is ook de originele erfdienstbaarheid naar de bunker toe (die uiteindelijk wel belastend is voor het perceel want ze verloopt er bijna centraal over) nog altijd bestaande.
 • Gezien zijn locatie op de linie, draagt de bunker totaal geen sporen van strijd.
 • De bunker zit heden ten dage zeer goed weggestoken achteraan een verwilderd stukje terrein bij een oud boerderijtje dat waarschijnlijk heden ook niet meer bewoond is. Er loopt een paardenpiste op het terrein achter het bunkertje.
 • Het is één van de meest fraaie overgebleven bunkertjes daar er nog een stuk van een puntgevel intakt aanwezig is. Dat deze nog zo intact is, heeft allicht veel te zien met de nog aanwezige nepschouw die ingewerkt zit in dit puntgeveltje. Ook staat het geheel door aanwezigheid van het bosje wel wat verdekt opgesteld tegen te hevige wind.
 • Het schietgat is vrij, de toegang is nog volledig dichtgemetst.
 • Het bunkertje wordt in zijn huidige situatie praktisch jaarlijks geteld voor vleermuizen door natuurpunt. Het moet een vrij optimale locatie hebben op de rand van bos en weiland want het betreft allicht één van de meest succesvolle bunkertjes op de linie in dit kader qua aanwezigheid van vleermuizen.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject C terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 39.637,32 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 39.887,32 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Volg de Paterstraat, komende van de Spletestraat.
 • Het bunkertje staat achteraan het terrein van een boerderijtje dat zelf ook al sterk in verval is geraakt.
 • In de winterperiode zie je het bunkertje vanop de weg liggen op de rand van het bosje achter de boerderij. In de zomer is het echter veel moeilijker omdat het bunkertje dan volledig weggestoken zit in de begroeiing errond.
Bijhorende foto's

Terreinschets zoals terug te vinden bij de voorstudie van deze bunker. Merk op dat men eerst een bunkertje voorzag zonder oreillon.

De weg oostelijk van de bunker is de huidige Paterstraat. Toen noemde deze nog de Bogaertstraat.

De Noordelijk zichtbare weg is de Beekstraat.

Detail bij dezelfde voorstudie. In dit geval kijkt u niet op een wegeltje noordelijk van de bunker maar op het beekje dat hier voorbijloopt.

De getekende hoeve bestaat heden nog. Wel merkwaardig is dat allicht het hoofdgebouw van de hoeve toen nog niet bestond. De huidige stallingen wel. Allicht bevatten deze toen ook het bewoonde gedeelte van de hoeve.

De bunker had ook origineel het uitzicht van een bijgebouw bij deze hoeve.

Onteigeningsschets horende bij dit kleine bunkertje. Rechts ziet men ongeveer dezelfde tekening als hierboven bij de voorstudie.

Links een detail van het terrein met zijn bijhorende erfdienstbaarheden. Deze bestaan heden nog altijd als een duidelijk in het terrein zichtbaar wegeltje in de richting van de bunker die op zijn beurt meestal verborgen zit in het verwilderde bosje achteraan het terrein.

Terreinschets zoals terug te vinden bij de bouwplannen van deze bunker.
Grondplannetje van dit fraaie 1-kamersbunkertje.
d2
Langsdoorsnede AB bij bovenstaand grondplan. Wel merkwaardig dat bij de achtermuur die heden zijn puntgevel nog vrij intact heeft, het gebouwde schouwtje niet is getekend.
Doorsnede CD bij hetzelfde grondplan toont opnieuw een vrij raar beeld van de bunker. Het is getekend dwars door het toegangssas en kijkend naar de achtermuur van het toegangssas. Hier had het schouwtje dus eigenlijk zeker opgestaan moeten hebben. Het schouwtje is dus allicht opnieuw een kleine aanpassing van het laatste moment geweest.
Actueel kadasterplan anno 2013. Het terrein met het bunkertje blijkt er wel degelijk nog apart op te staan. Zelfs de bijhorende erfdienstbaarheid bestaat nog altijd officieel.
Detail van hetzelfde kadasterplan met het huidige perceeltje 635c dat overeen zou moeten komen met het originele onteigende perceeltje met de bunker er nog op.
Dit bunkertje is altijd al een weinig opvallend gevalletje geweest. De foto hiernaast dateert van 1995. Je zag hem toen allicht nog slechter staan dan dit heden het geval is. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Vooraanzicht van dit toch fraaie gecementeerde bunkertje. Het geheel kreeg een gecementeerd baksteenmotief aangemeten. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
In het intacte puntgeveltje zit onderaan rechts ook nog altijd een intact deurgat voor een camouflagedeur. De eigenlijke toegangsdeur (metalen poortje) zat dieper achteraan links en was toen (net zoals nu) nog altijd volledig dichtgemetst. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Wijze waarop het bunkertje meestal voor de eerste keer krijgt te zien. Het is letterlijk alsof je op een vervallen ruïne van een huisje zit te kijken.
Detail van de nog aanwezig puntgevel die het allicht al die jaren heeft overleefd door de wijze waarop hij in de rand van het bosje zit verstoken tegen weer en wind. Ook maakt het nep-schouwtje allicht ook dat de puntgevel een gans stuk sterker is dan zijn meeste tegengangers.
Jammer genoeg heeft reeds geruime tijd de valse linker achterhoek (van de achterwand met de puntgevel) het gegeven. De losse brokstukken liggen er normaal nog allen rond.
Het nog altijd identiek uitziende toeganssas met de nog altijd dichtgemetste toegang.
Vanuit het toegangssas heeft men een mooi zicht op de achterkant van het puntgeveltje met het schouwtje.
De bij momenten zeer moeilijk fotografeerbare linker zijkant. Deze verbergt nog de restanten van een vals raam.
Voor het bunkertje ligt heden een ovale paardenpiste. Je moet eigelijk zelfs al goed kijken om het bunkertje te zien staan vanaf de rand van deze piste.
Vooraanzicht bunkertje D2 te Astene
Vooraanzicht op het bunkertje. Bij vochtig weer gaat dit trouwens opnieuw zijn originele roos-rode tinten weergeven.
detail met zicht op het schietgat. Aan deze kant is het puntgeveltje het slachtoffer geworden van de overgroeiende bomen en takken.
detail van de binnenkant van het schietgat. Vermoedelijk was dit origineel wit geverfd. Mogelijks zaten op dit wit, lichtgroene vlekken.

Binnenzicht door het schietgat in dit nog altijd afgesloten bunkertje. Binnenin ligt beperkt wat rommel op de vloer.

In de winter is dit een zeer succesvol bunkertje en geliefd door vleermuizen. Het maakt op die manier onofficieel deel uit van het vleermuizenproject op de bunkerlinie. Gelieve in de wintermaanden dan ook de beestjes hun rust te gunnen aan de binnenkant van dit structuurtje.

Rechter zijkant
Zicht op de bovenkant van de bunker met het schouwtje.
Mooie sfeerfoto anno 2008 (Collectie Oswald Pauwels)
 
Vorige (D1)
Vorige (D1)
Volgende (D3)
Volgende (C1)