d8
 
Bunkernummer
D8
Oud Bunkernummer
EV5
Lokatie
Vurste
Toegankelijkheid

Schietgat vrij, toegang nog volledig afgesloten

Aantal kamers

1 kamer en sas

Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuid - Zuidoosten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Volledig ommuurd met baksteen.
 • Origineel was dit bunkertje voorzien om gecementeerd te worden maar dit is zeker in praktijk nooit gebeurd gezien de nog aanwezige baksteenrestanten.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • Het schietgat was afgesloten met 2 luiken in gegalvaniseerd plaatijzer, openend in 2 richtingen, elk 0.50m x 1.40m (BxH). Op dit plaatijzer waren houten raamprofielen gekleefd om het geheel nog meer expliciet het uitzicht van echte ramen te geven.
 • Daarnaast had het bunkertje nog twee extra valse ramen op de linker zijkant.
 • Deze waren vrij identiek uitgewerkt als het schietgat met dat verschil dat de valse ramen waren uitgewerkt op gefixeerde gegalvaniseerde platen van 0.80m x 1.00m (BxH).
 • Het gebouwtje had een vrij plat zadeldakje opgetrokken in hout met als dakbedekking asbestgolfplaten.
 • De toegangsput was uitgemetst in baksteen met een bodem in beton waarin een sterfput met metalen rooster was voorzien.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • Dit traliehek was op zijn beurt nog eens aan het zicht onttrokken door een houten deur van 0.90m x 1.80m (BxH).
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • De spievormige punt van het perceeltje 766b werd omheind met hagen om zo het bunkertje zoveel mogelijk uit het zicht te halen.
 • Aan de voorkant, tegen de haag, was een houten hekje voorzien om het bunkertje te bereiken.
 • Het originele bouwplan is beperkt gewijzigd geweest alvorens de bunker te bouwen. Zo werd het sas volledig ingewerkt in een rechthoekig grondplannetje zodat het sas veel minder tot uiting kwam binnen het geheel.
 • Het globale uitzicht was dit van een klein bakstenen gebouwtje op de achterkant van een heden nog vrij stukje bouwgrond, met zicht op de parking van het voetbalplein van Vurste (toen nog niet bestaande).
 • Structuur.
 • Hij bevat één kamertje voor een mitrailleur en een sas.
 • Opmerkingen.
 • Het is een steunliniebunkertje tussen het steunpunt Semmerzake en Muntekouter tussen D7 (575 m) en C8 (760 m).
 • De bunker was naast de opstelling van een Maximmitrailleur ook voorzien voor de opstelling van een Hotchkiss- of Coltmitrailleur.
 • Het originele terrein waar de bunker werd op gebouwd was perceel Vurste, unieke sectie, perceel 766a met een grootte van 89 ca. Dit was de zuidoostelijke hoek van een toen groter perceel gelegen tussen huidige Leenstraat en de huidige parking van het voetbalplein te Vurste.
 • Dit onteigende perceeltje was eigendom van de weduwe Van Caeneghem, wonende te Vurste, en haar 2 zonen woonachtig te Vurste en Moeskroen.
 • De akte voor de onteigening werd verleden op 5 maart 1935 voor de prijs van 850 Bef.
 • De akte bevatte bijkomend een clausule waardoor de originele eigenaars jaarlijks vanaf de datum van de verkoop een intrest op deze som ontvingen van 5%, wat neerkwam op 42.50 Bef per jaar.
 • Er was voor deze bunker een zeer beperkte permanente erfdienstbaarheid voorzien om de bunker ten allen tijde te kunnen bereiken. Deze was zeer beperkt omdat de huidige toegangsweg tot voor het voetbalplein toen ook al openbare weg was en het onteigende perceeltje hier niet bij aansloot. Er zat namelijk nog een zeer smalle punt tussen van het bijna driehoekige ingesloten perceel 766b tussen perceel 766a en de toegangsweg naar het huidige voetbalplein van Vurste.
 • Het strookje voorzien voor deze permanente erfdienstbaarheid was dan ook amper 4 meter lang en 2 meter breed en liep op het perceel zuidelijk van het onteigende perceeltje, namelijk perceel 771.
 • De tijdelijke erfdienstbaarheid die nodig was voor de bouw van de bunker zelf mogelijk te maken was in feite niets meer dan een verruiming van dit vorige blokje van 2 op +/- 4 meter naar een blok van 5 op +/- 6 meter. Standaard hanteerde men namelijk een strookbreedte van 5 meter breed om het terrein bereikbaar te maken voor werfverkeer.
 • Het is dus eigenlijk wel wat merkwaardig dat men in dit geval het bunkertje diende te bereiken langs zijn voorkant, de kant met het schietgat dus.
 • Deze tijdelijke erfdienstbaarheid was maar 8 maanden geldig.
 • Het terrein waar de erfdienstbaarheden over liepen was eigendom van de burgemeester van Vurste, Mr Louis Van Durme die hierdoor toch ook zijn deeltje van de aangeboden staatsgelden, hoe klein ook, wist binnen te rijven. Men had evengoed gewoon de punt van het driehoekige terreintje kunnen mee onteigenen waardoor de erfdienstbaarheden zelfs nog kleiner zouden geweest zijn (maar Mr de Burgemeester allicht had uit de boot gevallen).
 • Deze kleine akte werd getekend op 25 februari 1935 voor de prijs van 100 Bef.
 • Hoe belachelijk ook, ook op deze zeer kleine akte zat een clausule voor een jaarlijkse intrest van 5% op dit bedrag, wat neerkwam op het schamele bedrag van 5 Bef per jaar. Als je dan nog mee in rekening brengt dat dit amper 8 m² "permanente" erfdienstbaarheid betreft en voor de rest allemaal "tijdelijke" erfdienstbaarheid (slechts 8 maanden van toepassing), is dit opnieuw toch echt een staaltje van het profitariaat die toch toen ook reeds in de politieke wereld wel al duidelijk bleek te bestaan.
 • Erfdienstbaarheden, zowel de permanente om de bunker ten allen tijde te kunnen bereiken, als de tijdelijke die standaard werden in de aktes voorzien met een termijn van 8 maanden voor de bouw van de bunker mogelijk te maken, gingen net zoals het uitkeren van toegekende intresten pas in voege, van zodra de eigenlijke werken voor de bouw van de bunker werden aangevat, ongeacht de tijdsperiode die op die manier verstreek tussen aankoop van de gronden en de eigenlijke bouw van de bunker zelf.
 • Na de onteigening kreeg het origineel onteigende perceel geen aparte index toegemeten.
 • Op actuele kadasterplannen is het ooit onteigende perceeltje nog altijd terug te vinden als een apart kadastraal perceeltje, kloppende met de grenzen van toen. Wel zijn de contouren van de bunker op het actuele kadasterplan deze van een 2-kamers bunker terwijl er maar een 1-kamers op gebouwd is.
 • Het originele perceel 766a is heden 766n geworden. Het bunkerperceeltje is perceel 766l geworden.
 • Dit bunkertje stond op de lijst van nog niet verkochte bunkers anno 12 mei 1961 nog altijd aangeduid als niet verkocht. De kans is heel groot dat ondanks dat het heden mee omvat zit in het omheinde en nog niet bebouwde perceeltje 766n en l samen, niet eens eigendom is van de huidige eigenaar van het huidige perceel 766n. Het bunkertje staat heden zo goed als zeker nog altijd te koop.
 • Wel is men blijkbaar kadastraal wel vergeten de bijhorende permanente erfdienstbaarheid te behouden.
 • De bunker is nog grotendeels afgesloten. Het toegangssas is nog volledig dichtgemetst. Het schietgat is vrij.
 • Door het vrij zijn van het schietgat wordt het jammer genoeg vlot gebruikt als sluikstort. Je moet maar eens letten op de foto door het schietgat naar binnen getrokken anno 2006 en deze uit 2008.
 • Het bunkertje heeft wel twee verschillende grondplannetjes. Het bunkertje heeft namelijk een herziening gekend voor hoe de toegang werd verwerkt in het geheel. Bij de herziening van het grondplan is men de contouren van de bunker niet meer gaan volgen en kreeg de bunker een totaal rechthoekig uitzicht zodat het typische bunkeruitzicht sterk verdween.
 • Over dit bunkertje doet ook nog een leuke anekdote de ronde die te mooi had geweest om waar te zijn maar jammer genoeg, ondertussen niet meer blijkt te kloppen.
 • Aan de overkant van de Leenstraat loopt een smal wegeltje, de Wulvekeetlos. Als men op kaart de wegel naar het voetbalplein zou doortrekken tot op deze wegel, komt men uit bij een hoeve die ondertussen (in dit geval jammer genoeg) werd gerenoveerd. Allicht heeft deze hoeve, die voorheen als woning werd verhuurd door een lokale landbouwer, tot kort voor de verkoop en renovatie van de hoeve in 1997, de originele gepantserde deur van dit bunkertje in bezit gehad als deur van het kolenhok. Jammer genoeg zal de zoektocht naar deze deur allicht bij deze anekdote blijven gezien de huidige eigenaar de deur er nooit zelf heeft weten hangen en de landbouwer die de hoeve ooit bezat en verkocht rond 2004 overleed. Mocht u toch nog meer aanvulling weten bij dit merkwaardige verhaaltje, blijft dit zeker welkom op info@bunkergordel.be.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject E terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 38.104,02 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 38.354,02 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • De bunker ligt op de achterkant van een nog vrij liggend stukje bouwgrond langs de linker kant van de Leenstraat als men rijdt in de richting van Semmerzake.
 • Het bunkertje kijkt met het schietgat naar de parking van het voetbalplein van Vurste.
Bijhorende foto's

Schets zoals terug te vinden bij de aktes voor onteigening en bijhorende erfdienstbaarheden.

Het detail links toont toch het belachelijke scenario met de erfdienstbaarheid op het zuidelijke terrein terwijl men gerust toch de punt had kunnen inkorten van het driehoekige terrein rechts van de bunker. Alleen was het zuidelijke terrein eigendom van de toenmalige burgemeester van Vurste...

Terreinschets horende bij de bouwplannen. Heel merkwaardig is dat men er zelfs de erfdienstbaarheid in dit geval heeft bijgetekend.

Wel is het puntvormige perceel volledig omheind te laten met een haag om de bunker uit het zicht te ontrekken. Was dit misschien de reden waarom de erfdienstbaarheid toch zuidelijker moest gebeuren?

Origineel plannetje van deze bunker. Op deze eerste versie van het grondplan volgt de baksteen camouflage letterlijk de randen van het beton, ook aan het toegangssas.
d8
Langsdoorsnede AB bij bovenstaand grondplan. Je ziet er duidelijk op dat het bunkertje een vrij plat zadeldak had in asbestgolfplaten.
Doorsnede CD bij hetzelfde grondplan. Deze is genomen doorheen het toegangssas, kijkend naar het schietgat.
Het grondplan werd voor de bouw van de bunker nog gewijzigd. Zo werd de camouflage in de buurt van de toegang gewijzigd zodanig dat het geheel letterlijk een rechthoekig uitzicht kreeg.
d8

Actueel kadastraal plan anno 2014. Het originele perceel waarvan werd onteigend is heden perceel 766p geworden. Het originele onteigende perceeltje bestaat dus nog altijd als perceel 766l.

Het valt sterk te betwijfelen of het perceeltje wel ooit is overgekocht. Allicht is het bunkertje, ondanks dat dat het mee is opgenomen binnen de omheining van de eigenaar van het huidige perceeltje 766p, nog altijd staatseigendom.

Zicht op het perceel met daarop het bunkertje anno 1995. Het perceel was toen nog volledig vrij. Ook was er volgens mij toen nog geen sprake van het voetbalplein juist voor het bunkertje. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Vooraanzicht uit dezelfde periode. Het schietgat zat toen nog iets meer verstoken achter het struikgewas.
Zicht zoals men het bunkertje kan zien liggen op de zijkant van de Leenstraat, op de achterkant van een nog vrijzijnde bouwplek. Het fotootje dateert uit 2006. Het perceel is ondertussen volledig afgesloten.
d8
Zicht op de voor- en linker zijkant van de bunker. U ziet duidelijk de sporen van twee valse ramen op de linker zijkant. Het globale uitzicht is echter niet meer veranderd in vele jaren.
d8
De rechter zijkant van de bunker.
d8
De achterzijde van de bunker. Het sas is zodanig uitgewerkt dat het bunkertje een volledig rechthoekig uitzicht kreeg. Achteraan links was een extra deur met enkel een camouflagefunctie.
d8
Binnenzicht van het bunkertje (anno 2006). Het bunkertje met daarvoor juist een wegeltje naar een voetbalveld is vlot gebruikt geweest om het binnenproppen van afval.
Toch wel erg om te zien hoeveel rommel er op 2 jaar tijd in het bunkertje is bijgekomen. Deze foto dateert uit 2008.
 
Vorige (D7)
Vorige (AV2)
Volgende (D9)
Volgende (D9)