Bunkernummer
E9
Oud Bunkernummer
BE10
Lokatie
Eke
Toegankelijkheid
Niet meer van toepassing, is gesloopt
Aantal kamers

2 onderling verbonden kamers en een sas

Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuiden

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Hij was net zoals de meeste bunkers op grondgebied Eke volledig ommuurd met baksteen.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • Hij had slechts één enkel schietgat aan de linker kamer.
 • Dit zat dan verborgen achter houten luiken, openend in 2 richtingen, elk 0.50m x 1,40m (BxH). Op deze houten luiken waren bijkomend nog eens valse houten raamprofielen aangebracht langs de buitenzijde om het nog meer op echte ramen te laten gelijken.
 • De rechter commandokamer zou volgens de plannen ook nog een apart kamertje achteraan met een kijkspleet op de Lichterveldestraat. De spleet zou aan de buitenkant verborgen hebben gezeten achter een vals raam.
 • Hij was bijkomend afwijkend met de meeste bunkers met 2 schietgaten in de zelfde richting omdat de puntgevels op de voor en achterzijde stonden. Het schietgat zat dus aan de kant met de puntgevel, wat weinig voorkomend mag genoemd worden op de linie..
 • De dakstructuur betrof een vrij stijl en groot zadeldak dat was opgetrokken met hout en bedekt met rode mechanische pannen.
 • Het toegangscomplex was voorzien van enkele betonnen trappen en een sterfputje.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • In december 1934 zou er op project B nog een correctie volgen op heel wat van de bestaande plannen. Zo zal worden gevraagd het dakniveau met 30 cm te verlagen en de bunker op die wijze 30 cm dieper in de grond te steken. Hiervoor dienden bijkomend alle ventillatiedoorgangen en granaatwerpgaten gecorrigeerd te worden binnen het op te richten gebouw. Om dit nieuwe niveauverschil te corrigeren diende bijkomend in het sas de reeds voorziene betonnen trap uitgebreid te worden met 2 treden. Het geheel zou hierdoor iets langer uitgewerkt worden dan origineel voorzien.
 • Het globale uitzicht was dit van een huis in het centrum van Eke. Daarbij stond het nogal dicht op de steenweg, een beetje weg uit de lijn van de andere huizen.
 • Structuur.
 • Twee achteraan verbonden kamers en een sas.
 • Opmerkingen.
 • Het betreft hier een meer noordelijke steunliniebunker op het steunpunt Eke. Hij lag iets noordelijker dan E7 (240 m).
 • Deze bunker was in zijn mitrailleurkamer standaard voorzien voor een Maximmitrailleur. Hij had geen andere voorzieningen voor de opstelling van eventueel andere types van mitrailleurs.
 • De vuurrichting was letterlijk de Audenaardse Steenweg (heden Steenweg) komende vanaf Oudenaarde.
 • Voor de bouw van de bunker werd een stuk bouwgrond onteigend van amper 81 ca van het perceel Eke sectie B kadastraal perceel 502a. Het was een perceeltje dat noordelijk paalde aan een stukje gemeenteweg en een westelijk aan de toenmalige Audenaardse Steenweg, heden steenweg. Dit maakte deel uit van een groter perceel en was nogmaals eigendom van een familie die ook nog eens werd onteigend voor de bouw van bunkertje E8. Dit was de familie De Bock, wonende op de Kortrijksesteenweg 141 te Gent. Enkel de Heer Eduardus De Bock was woonachtig te Melsen gezien hij daar pastoor was.
 • Gezien het onteigende perceel aansloot bij de Steenweg, waren er in dit geval geen tijdelijke of permantente erfdienstbaarheden van toepassing.
 • De bijhorende akte werd net zoals deze voor de bunker E8 getekend voor akkoord op 28 september 1934. Voor de akte van dit kleine perceeltje werd maar liefst 21500 BEF neergeteld.
 • Daarnaast bevatte de akte ook eens een clausule voor een jaarlijkse intrest op dit bedrag van 5% wat neerkwam op 1075 BEF. Dit was meer dan wat sommigen zonder clausule kregen voor de verkoop van andere onteigende percelen op de linie.
 • Erfdienstbaarheden, zowel de permanente om de bunker ten allen tijde te kunnen bereiken, als de tijdelijke die standaard werden in de aktes voorzien met een termijn van 8 maanden voor de bouw van de bunker mogelijk te maken, gingen net zoals het uitkeren van toegekende intresten pas in voege, van zodra de eigenlijke werken voor de bouw van de bunker werden aangevat, ongeacht de tijdsperiode die op die manier verstreek tussen aankoop van de gronden en de eigenlijke bouw van de bunker zelf.
 • Merkwaardig genoeg bestaat het ooit onteigende perceeltje, toen deel uitmakend van een groter perceel 502a, nog altijd als een apart perceeltje, heden 502x. Wel vrees ik dat mocht de bunker er heden nog gestaan hebben, hij op het huidige fietspad zou hebben gestaan voor een chalet dat heden nog vlot terug te vinden is.
 • De bunker moet rond dezelfde periode gesloopt zijn dat er op Eke nog 2 bunkers werden gesloopt voor het rechttrekken van de N60. Dit betroffen de bunkers E6 en E8. Allicht dient dit gesitueerd te worden eind jaren '70, beginjaren '80.
 • Wel blijft het een mysterie of de bunker ooit die kijkspleet in de richting van de Lichterveldestraat heeft gehad. Jammer dat daar voorlopig niets meer over teruggevonden kan worden gezien de bunker lang is gesloopt en er tot op heden nog geen enkele foto is opgedoken van dit toch wel unieke bunkertje.
 • Gezien zijn locatie op de linie, zal de bunker wel nooit echt strijdgewoel gekend hebben.
 • Voor de bouw van de bunker diende een bestaande elektriciteitspaal te worden verplaatst.
 • Het bunkertje zijn aandeel in het bouwproject B bedroeg origineel 56.014,73 Bef. Met inbegrip van wat gemeenschappelijke kosten zoals onder andere de niet individueel verdeelde beplantingen moet deze prijs allicht opgetrokken worden tot 56.038,73 Bef. Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 56.188,73 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.
 • Alle informatie over deze bunker is zeker steeds welkom, zeker de info over het al dan niet bestaan hebben van het extra kamertje met het bijkomende schietgat.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • De locatie waar de bunker ooit stond is vrij eenvoudig terug te vinden. Hij stond letterlijk op de hoek van de huidige Oude Steenweg met de Noël Schorenstraat. Daarnaast stond hij ook recht op de Lichterveldestraat.
 • Nogal wat oudere inwoners kunnen zijn locatie bevestigen, alleen ontbreekt tot op heden elke foto.
Bijhorende foto's
Onteigeningsschets, horende bij de akte van dit bunkertje. Het kleine zwarte vakje, is het perceeltje onteigend voor de bunker, amper 81 m² groot.
Terreinschets horende bij deze bunker. Hierop is duidelijk te zien dat de bunker nooit volledig op het respectievelijke onteigende perceeltje heeft gestaan. De bunker stond wel degelijk met zijn ganse oreillon en grotendeels met de ganse linker achterhoek op het toenmalige openbaar terrein. Het was dan ook logisch dat hij maar enkel op de linker kant achter het oreillon een schietgat had. Het andere schietgat zou recht op de verdere bewoning van de oostkant van de steenweg hebben gekeken.
Grondplan van deze unieke bunker, als hij ooit mocht gebouwd zijn zoals hier werd getekend. Het geheel had een vrij vierkante vorm met twee puntgevels. De puntgevels stonden wel vooraan en achteraan wat zeker niet zo courant was bij de gebouwde bunkers. Achteraan links een merkwaardig bijkomend kamertje met meer dan waarschijnlijk een kijkspleet op de Lichterveldestraat. Ik heb een sterk vermoeden dat dit in realiteit nooit zo zal gebouwd zijn gezien dergelijke bijkomende kamertjes achteraan de tweede kamer bij de bunkers te Wetteren ook nooit gebouwd zijn en achteraf bij de bouw op het laatste nippertje nog zijn geseponeerd..
Doorsnede AB doorheen het enige schietgat dat de bunker had. Doordat op de originele plannen achteraan een extra kamertje getekend was, werd het Tablet T op de linker zijmuur van de mitrailleurkamer voorzien. De puntgevels staan dan ook anders georiënteerd als bij de meeste gelijkaardige andere bunkers.
Dwarsdoorsnede CD. Hier is ook de spleet in de linker zijmuur in detail op aangegeen. Langs de buitenkant zou het ook verborgen hebben gezeten achter een nepraam.
Een actueel kadasterplan anno 2015. Merkwaardig genoeg is het perceeltje dat ooit werd onteigend nog praktisch identiek nog altijd gekend op het kadaster als het perceeltje 502x.
Luchtfoto Google earth anno 2015 van dezelfde locatie.
Google Streetview van de locatie waar de bunker ooit stond. Hij moet achter de geel-zwart gestreepte verlichtingspaal hebben gestaan.
 
Vorige (E8)
Vorige (E8)
Volgende (E10)
Volgende (E10)