mu6
 
Bunkernummer
Mu6
Oud Bunkernummer
EB10
Lokatie
Baaigem
Toegankelijkheid
Schietgat vrij, toegang nog volledig afgesloten
Aantal kamers

1 kamer en sas

Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuidoosten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • Rondom de betonnen structuur werd een houtskelet opgetrokken. Dit was bevestigd en gefundeerd op een aparte bakstenen fundering die voor het betonneren van de huidige betonplaat rond de bunker nog beperkt zichtbaar was aan de achterzijde.
 • Op dit houten skelet werden in creoline gedrenkte populierenplanken van 2.4 cm dik bevestigd.
 • De toegang zat verborgen achter een houten deur van 1,00m x 1.80m (BxH). Het schietgat zat verborgen achter 2 links en rechts openende luiken van elk 0.50m x 1.40m (BxH). Deze deur en luiken hadden telkens een bodemplaat in hout waarop met creoline gedrenkte populierenplanken waren bevestigd.
 • Het was in elk geval de bedoeling zowel de toegang als het schietgat niet te accentueren.
 • Het bunkertje was voorzien van een vrij plat zadeldak dat was opgetrokken in hout met als dakbedekking asbestgolfplaten.
 • De toegangsput was uitgemetst in baksteen met een bodem in beton waarin een sterfput met metalen rooster was voorzien.
 • In het originele bestek is er sprake van een metalen ladder van 1.00m in deze toegangskuil. In praktijk is dit zeker vervangen geweest door een aantal stijgijzers.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Het geheel werd ruim voorzien van aanplantingen en struiken.
 • Globaal was het uitzicht dit van een berghok voor landbouwgereedschap.
 • Structuur.
 • De bunker heeft één mitrailleurkamer en een sas.
 • Opmerkingen.
 • Het is een voorliniebunker op de linker kant van Muntekouter tussen Mu5 (155 m) en Mu7 (110 m).
 • Hij krijgt rugdekking vanaf Mu13 (130 m), een commandobunker in tweede linie op de voorlinie van Muntekouter waarmee dit bunkertje zo goed als samen 1 geheel vormde.
 • De combinatie hier gevormd door Mu5, Mu6 en Mu13 is trouwens sterk vergelijkbaar met de opstelling van Be5, Be6 en Be4 op weerstandsnest Betsberg.
 • De bunker was standaard voorzien voor de opstelling van een Maximmitrailleur. Daarnaast was hij eveneens voorzien om een Browning FM30 te kunnen opstellen.
 • Tijdens de voorstudie werd de vuurrichting van dit bunkertje nog gewijzigd met een 20 tal graden. Zo was deze eerst Zuid - Zuidoosten en wijzigde deze in Zuidoostelijk.
 • Voor de bouw van de bunker werd een stuk grond onteigend van 90 ca van het perceel Baaigem unieke sectie kadastraal perceel 15. Het was een klein perceeltje op de oostkant van een groter perceel landbouwgrond.
 • Toen deze onteigening plaats vond was er nog geen sprake van het landbouwbedrijf dat nu nabij de bunker te vinden is. Dit dateert van nadien. Er was dan ook toen nog een sprake van de huidige oprit naar dit landbouwbedrijf die letterlijk ongeveer zal liggen waar de vroegere erfdienstbaarheden liepen.
 • Omdat het onteigende perceeltje zeker niet verbonden was met de huidige dichtstbijzijnde openbare weg. In dit geval is dit landbouwwegel tussen de weg "Muntekouter" en de "Hundelgemsesteenweg", diende een strook voorzien te worden als permanente erfdienstbaarheid. Dit was nodig om het terrein ten allen tijde te kunnen bereiken.
 • Dit gebeurde standaard door het voorzien van een strook van 2 meter breed.
 • Deze strook verliep in dit geval vanaf de onverharde landbouwwegel op de oostrand van het perceel 15, over een lengte van 95 meter.
 • Om de bouw van de bunker mogelijk te maken moest voorgaande strook van 2 meter ruimer worden voorzien als een strook van 5 meter breed. Dit gebeurde langs de linker zijde van de eerder gemelde strook. Dit was de tijdelijke erfdienstbaarheid en deze was geldig voor een periode van 8 maanden vanaf het tekenen van de akte.
 • Het onteigende terrein en in dit geval dus ook de terreinen voor de erfdienstbaarheden waren eigendom van de heer Henri Rutsaert, landbouwer te Baaigem. De akte werd verleden op 13 april 1935 voor de totaalprijs van 1550 BEF.
 • Deze akte bevatte daarnaast nog eens een clausule waardoor de eigenaar jaarlijks een bijkomende intrest zou ontvangen van 5% op het voorgenoemde bedrag, wat in dit geval neerkwam op een jaarlijkse intrest van 77,50 BEF.
 • Erfdienstbaarheden, zowel de permanente om de bunker ten allen tijde te kunnen bereiken, als de tijdelijke die standaard werden in de aktes voorzien met een termijn van 8 maanden voor de bouw van de bunker mogelijk te maken, gingen net zoals het uitkeren van toegekende intresten pas in voege, van zodra de eigenlijke werken voor de bouw van de bunker werden aangevat, ongeacht de tijdsperiode die op die manier verstreek tussen aankoop van de gronden en de eigenlijke bouw van de bunker zelf.
 • Dezelfde eigenaar zou ook nog betrokken raken bij de erfdienstbaarheden voor de bunker Mu13 omdat die bunker zijn erfdienstbaarheden eigenlijk gewoon verder liepen vanaf de bunker Mu6.
 • Ondanks dat het terrein voor de bouw van de bunker ooit werd onteigend kreeg dit in het toenmalige kadaster toen geen nieuw kadasternummer of aparte index toegekend.
 • Het actuele terreintje heeft samen met de bunker op het kadaster wel degelijk een apart kadastraal nummer gekregen, namelijk perceel 15h. Dit is echter een perceeltje dat maar juist overeenstemt met de randen van het beton van de bunker. De rest van het originele perceel is heden gekend als perceel 15k.
 • Vermoedelijk is het bunkerperceeltje en de bunker wel degelijk opnieuw verkocht aan de originele eigenaar omdat hij op de gekende lijst van 1961 ook niet meer wordt vermeld als nog te koop staande.
 • Ook dit bunkertje blijkt aan de binnenzijde nog vrij intact qua ijzerwerk.
 • Het is heden een kaal blokje beton maar het draagt toch als voorliniebunkertje op Muntekouter enige projectielinslagen in de directe nabijheid van het schietgat.
 • Heden is enkel het schietgat vrij. De toegang is nog altijd volledig dichtgemetst.
 • Tot ik vermoed 2014 kon je bunkertje eigenlijk vrij moeilijk vinden. Het stond verborgen aan de achterzijde van een ouder landbouwbedrijf en het werd hierdoor vanaf de bestaande onverharde wegel aan het zicht onttrokken. Je zag het eigenlijk het beste staan vanaf Muntekouter zelf.
 • Rond de eerder gemelde periode is echter het bestaande landbouwbedrijf gesloopt en bleef het bunkertje gelukkig ongerept staan. Sindsdien staat het echter niet meer achter het bedrijf maar er vooraan juist naast, op de oostkant.
 • Het is werkelijk een te waarderen manier om het op dergelijke manier te bewaren op de rand van het landbouwbedrijf. Het werd zelfs mee ingebetonneerd in de betonplaat die rondom het nieuwe bedrijf werd gegoten.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject E terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 39.793,99 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 40.043,99 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Deze bunker is het gemakkelijkst te bereiken als men via de Molenstraat de weg met naam Muntekouter neemt.
 • Deze weg maakt een bocht naar rechts en draait daar uiteindelijk weg van de bunkerheuvel Muntekouter. In deze bocht gaat men rechtdoor de onverharde veldwegel in die doorloopt naar de Hundelgemsesteenweg.
 • Deze bunker ligt op de linker kant naast een vrij recent vernieuwd landbouwbedrijf.
 • Het bunkertje ligt wel volledig op privéterrein maar kan volgens mij mits respect voor de bestaande firma langs de oprit van de firma vrij eenvoudig bereikt worden om het eventueel eens nader te bekijken. Respecteer het landbouwbedrijf en beperk uw aanwezigheid tot het bunkertje aub.
Bijhorende foto's

situatieschets zoals te vinden bij een voorstudie van dit bunkertje.

Dit is echter de schets horende bij een eerste herziening. Men heeft namelijk de vuurrichting nog beperkt met een 20° gewijzigd. Dit kan u trouwens zelf afleiden tussen de schets van het bunkertje onderaan en de vuurrichting aangeduid op de tekening. Het schetsje onderaan is namelijk niet mee gewijzigd want beiden zouden een vuurlijn hebben die onderling een 20 tal graden uit elkaar zou lopen.

Ook valt het op dat er van de huidige hoeve, en ook de ondertussen oude versie, hier nog totaal geen sprake is.

Detail horende bij deze zelfde voorstudies. Dit zal voor beiden identiek geweest zijn.
Originele schets horende bij de akte ooit opgemaakt voor de onteigening en erfdienstbaarheden voor dit bunkertje.

Terreinschets horende bij de bouwplannen van dit bunkertje.

Ook dit bunkertje blijkt wel degelijk aan de voorzijde voor het schietgat bijkomend wat uitgegraven in het daar aanwezige talud van de helling.

Ook bij dit bunkertje zit het schietgat amper boven het huidige maaiveld. Dit was doelbewust. Een laag tegen het maaiveld zittend schietgat leidt er toe dat de kogels nog ellendig ver kunnen doorvliegen en zelfs daar nog gewonden maken. Zeker wetende dat het bunkertje al iets hoger op de helling werd gebouwd wat er snel zou toe leiden dat men veel te hoog zou mikken en de kogels hopeloos boven de hoofden van de vijand zouden vliegen.

Ook dit terreintje was blijkbaar niet afgespannen om het terreintje met het gebouwtje zeker niet te accentueren ten opzichte van de rest van de kouters.

Origineel plannetje van dit bunkertje gecamoufleerd als een houten berghok voor landbouwgereedschap. Het geheel had vooraan geen oreillon maar wel een kleintje aan de toegangssas. Het geheel van de houten camouflage volgde zeker niet in detail de randen van het beton en had hierdoor een bijna rechthoekig uitzicht. Hierdoor zat het schietgat ook niet centraal vooraan.
mu6
Doorsnede AB horend bij bovenstaand grondplan. Doordat de bunker vrij diep in het veld ingewerkt zit, zal het stalletje ook vrij onopvallend geweest zijn en zeker niet zo hoog dan vele andere bunkers.

Langsdoorsnede CD horende bij hetzelfde grondplan.

Het bunkertje had allicht aan de toegangskuil ook nog een ijzeren trapje of stijgijzers. Deze kuil is allicht ook nog eens afgesloten geweest met een specifiek metalen luik.

Actuele ruime kadasterschets anno 2015. Het bunkertje is er letterlijk op aangeduid op de grenzen van de betonnen randen. Zeker niet samen met het ooit onteigende perceeltje.

Detail van ditzelfde kadasterplan waarop duidelijk te zien is dat het bunkertje op zich een apart kadasternummer heeft gekregen, namelijk 15h.

Luchtfoto Google Earth anno 2006.

Je ziet nog duidelijk de oude hoeve die voor het bunkertje Mu6 lag. Linksachter de hoeve Mu5. Verder achteruit Mu13. Meer noordoostelijk, Mu7.

Linker zij- en voorkant van het kleine bunkertje achter een varkensloods op Muntekouter anno 1995. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Achterzijde, gefotografeerd in dezelfde periode. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Vooraanzicht anno 2000. (Foto: Collectie De Muntenaar)
Een recent vooraanzicht anno 2006. Toen zat het bunkertje vrij goed verborgen achter de omheining van de boerderij op de veldweg tussen Muntekouter en Hundelgemsesteenweg. Let ook op de projectielinslag rechtsboven het schietgat . De grotere plek bloot betonijzer is betonrot (was op oudste foto's nog dicht).
Binnenzicht door het schietgat in het nog vrij intakte maar aan de toegang nog volledig afgesloten bunkertje. Doordat het bunkertje vaak sterk omgroeid stond met onder andere mais, heeft het bunkertje wel serieus last van spinnen zoals u kunt zien aan de massale en grote webben aan de binnenzijde.
Zicht op linker zijkant en achterzijde.
Achterzijde met rechts de ondertussen oude en verdwenen stalgebouwen die vroeger het bunkertje uit het zicht onttrokken.
Achterzijde met de nog altijd dichtgemetste toegang.
Sinds 2014 verdween de oude stal en kwam het bunkertje aan de oostzijde en voorkant van een totaal nieuw opgerichte stal te liggen. Het kwam op die manier veel beter zichtbaar voor het publiek. Gelukkig werd het bewaard en niet mee gesloopt met de stal, waarvoor dank aan de huidige eigenaars.
Ook vanaf de Hundelgemsesteenweg is het af en toe (zonder al te hoge gewassen) vlot zichtbaar. Rechts nog bunkertje Mu7.
Een actueel vooraanzicht. Alleen begint het bunkertje wel meer en meer last te krijgen van betonrot.
Fraai vooraanzicht met op de achtergrond nog de bunker Mu13.
Rechter zijkant
Huidig achteraanzicht. Het bunkertje werd volledig mee ingebetonneerd in een betonnen verharding rondom de nieuwe stal.
 
Vorige (Mu5)
Vorige (Mu5)
Volgende (Mu7)
Volgende (Mu13)