mu14
 
Bunkernummer
Mu14
Oud Bunkernummer
EB11
Lokatie
Baaigem
Toegankelijkheid
Enkel het schietgat is gedeeltelijk vrij, toegang nog volledig afgesloten
Aantal kamers

2 onderling verbonden kamers en een sas

Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Oosten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Een ruw stenen uiterlijk van het type Tyrolien Mamelonné.
 • Origineel geverfd in een geelbruine grondverf.
 • Mogelijks waren hier nog kleurvlekken op aangebracht.
 • Het schietgat zat verborgen achter een metalen valluik van 0.96m x 0.325m (BxH).
 • De toegangsput was uitgemetst in baksteen met een bodem in beton waarin een sterfput met metalen rooster was voorzien.
 • In het originele bestek is er sprake van een metalen ladder van 0.80m in deze toegangskuil. In praktijk is dit zeker vervangen geweest door een aantal stijgijzers.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers. (nutteloos in de commandokamer maar meestal toch aanwezig)
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur. Deze laatste was niet aanwezig in de commandokamer (de kamer zonder schietgat)
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • De bunker was vrij sterk ingewerkt in de helling van het terrein en diende zo weinig mogelijk af te steken tegen de rest van de omgeving, onder andere door de toegepaste camouflagekleuren. Het was zeker nooit de bedoeling de bunker te gaan accentueren of te laten opvallen in het landschap.
 • Structuur.
 • De bunker bevat twee achteraan verbonden kamers en een sas.
 • Hij heeft echter maar in één kamer een schietgat voor mitrailleur.
 • De andere kamer is een commandokamer.
 • Opmerkingen.
 • De bunker ligt zowat tussen de voorlinie en de steunline op de linker kant van Muntekouter. Het is een commandobunker die vrij kort achter de voorliniebunkers Mu3 (180 m) en Mu2 (250 m) gelegen is. De eerstvolgende bunker op dezelfde tweede linie is de bunker Mu4 (245 m).
 • Hij geeft zelf dekking aan Mu4 en krijgt zelf dekking van Mu17 (335 m).
 • Hij is zeer beperkt in hoek opgesteld met de 100 meter achter zich opgestelde bunker Mu19 op de 2 lijn van de steunlijn op Muntekouter. Daarnaast is hij ook in hoek opgesteld met Mu17, meer oostelijk van deze bunker. Op die manier hebben deze 3 bunkers in elk geval samen een vrij groot zichts- en schootsveld.
 • Hij is ook nog eens in hoek opgesteld met Mu19 (125 m), een bunker van de eigenlijke steunlinie op Muntekouter, waardoor ze samen een groter gezichtsveld en vuurbereik hebben.
 • De bunker was standaard voorzien voor de opstelling van een Maximmitrailleur. Daarnaast was hij eveneens voorzien om een Browning FM30 te kunnen opstellen.
 • Voor de bouw van de bunker werd een stuk grond onteigend van 2 are 30 ca van het perceel Baaigem Sectie A kadastraal perceel 793a. Dit was de noordoostelijke hoek van een veel groter perceel zaailand.
 • Gezien alle erfdienstbaarheden kwamen uit de richting van de het onverharde gedeelte van de Torrekensstraat (is maar verhard tot aan de laatse actueel nog aanwezige militaire masten), horen deze niet meer bij deze akte.
 • De akte voor de onteigening werd opgesteld op 8 mei 1935 aan Mejuffer Elza Verstraeten uit Gavere voor de prijs van 1850 BEF.
 • Op deze akte zat ook wel degelijk een clausule zodat de eigenaar jaarlijks een intrest ontving van 5% op het eerder verkregen verkoopsbedrag. In dit geval kwam dit neer op een jaarlijkse intrest van 92.50 BEF.
 • Voor de bunker ten allen tijde te kunnen bereiken, was er een strook voorzien van 2 meter breed tussen de Torrekensweg en het terrein onteigend voor de bunker. Dit liep op die manier vanaf het onteigende terreintje over in totaal 109 meter op de oostrand van het perceel 792.
 • Deze strook werd voor een periode van 8 maanden uitgebreid tot een breedte van 5 meter om de bouw van de bunker Mu14 mogelijk te maken. Dit verbreden gebeurde door de eerdere strook van 2 meter te verruimen tot 5 meter op hetzelfde perceel 792.
 • De akte voor deze tijdelijke en permanente erfdienstbaarheden werd in een akte afgehandeld aan de Heren Joannes en Alfred Van der Donckt, landbouwers te Mater.
 • De akte werd opgesteld op 27 mei 1935 voor de totaalprijs van 700 BEF.
 • Daarnaast bevatte ook deze deelakte een clausule voor het uitbetalen van een jaarlijkse intrest van 5% op het verkoopsbedrag, wat in dit geval neerkwam op een jaarlijkse intrest van 35 BEF.
 • Erfdienstbaarheden, zowel de permanente om de bunker ten allen tijde te kunnen bereiken, als de tijdelijke die standaard werden in de aktes voorzien met een termijn van 8 maanden voor de bouw van de bunker mogelijk te maken, gingen net zoals het uitkeren van toegekende intresten pas in voege, van zodra de eigenlijke werken voor de bouw van de bunker werden aangevat, ongeacht de tijdsperiode die op die manier verstreek tussen aankoop van de gronden en de eigenlijke bouw van de bunker zelf.
 • Kadastraal verkreeg het origineel onteigende perceel na de onteigening geen nieuw kadastrale index.
 • Heel merkwaardig is dat op actuele kadasterplannen het bunkertje zelfs niet getekend is, alsof het dus niet bestaat. Wel is het originele perceel A793 wel degelijk al een paar keer gewijzigd voor onbekende redenen. Een ervan zal wel degelijk de terugname van het ooit onteigende bunkertje zijn geweest.
 • In elk geval stond dit bunkertje als niet meer te koop op de oude lijsten van 1962.
 • Deze commandobunker in het weerstandsnest Muntekouter draagt geen directe sporen van strijd.
 • De bunker is maar zeer beperkt vrijgemaakt. Het schietgat is gedeelteijk vrij, het deurgat is nog volledig dichtgemetst.
 • Aan de binnenzijde is hij maar zeer gedeeltelijk ontmanteld voor wat het ijzerwerk betreft.
 • Het is wel een schande dat onze zo gezegde natuurvrienden van jagers, deze bunker letterlijk gebruiken als stort voor al hun gebruikte patronen. Dit is nog schandaliger als je dus weet dat de bunker in zijn huidige vorm geen enkele mogelijkheid heeft deze op te ruimen gezien hij niet betreedbaar is.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject E terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 59.728,44 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 59.978,44 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • De bunker ligt op de linker kant van de Hundelgemsesteenweg als men komt van de kant van Baaigem.
 • Hij is het gemakkelijkst te bereiken door links af te draaien in de Torrekensstraat. Deze loopt achter de grote zendmasten door.
 • Rijdt tot juist voorbij de tweede rij zendmasten. Dit komt erop neer dat u nog iets verder rijdt dan het verharde gedeelte van de Torrekensstraat op de linker kant. De verharding stopt aan de toegangsweg aan de tweede rij zendmasten.
 • Ga achter de masten te voet het veld in. Het is de bunker juist voorbij de plaats waar de omheining van de zendmasten stopt.
Bijhorende foto's

Voorstudie bij dit commandobunkertje op de steunlijn van Muntekouter. Qua vuurrichting kijkt hij in de richting van Mu4.

Het is het commandobunkertje achter de voorliniebunkers Mu1, Mu2 en Mu3

Detail bij dezelfde voorstudie.

In dit geval werd wel degelijk het uiterst noordoostelijke hoekje van het grote perceel onteigend waardoor het wel minder storend was voor de landbouwer die het perceel 793a in eigendom had.

Bij het opmaken van de schetsen had men blijkbaar wel op dat het bijhorende terrein nog grondgebied Munte was. Dit werd manueel gecorrigeerd naar Baaigem.

Schets zoals terug te vinden bij de aktes voor deze bunker.

Op de voorstudies had men toch opnieuw het onteigende perceel zo genomen dat er een aantal totaal nutteloze spieën grond links en rechts het onteigende perceel niet-onteigend overbleven. Allicht kreeg men dergelijke praktijken bij de verkopen te moeilijk afgehandeld. Het onteigende perceel werd wel degelijk aansluitend gemaakt bij de originele perceelsgrenzen.

Terreinschets zoals terug te vinden bij de bouwplannen. Ook hier werd het bunkertje niet apart met bv een omheining afgescheiden van de rest van het perceel. Dit om opnieuw niet teveel aandacht te trekken op de bunker op het terrein.

grondplannetje van dit commandobunkertje op het grondgebied van Baaigem (Muntekouter)
mu14
Langsdoorsnede AB bij bovenstaand grondplan toont de doorsnede doorheen het ene schietgat en het toegangssas. Opvallend is dat het bunkertje een zeer groot oreillon had aan het schietgat.
Doorsnede CD bij bovenstaand grondplan is een in dit geval (zeer donker uitgevallen copy) een dwars -doorsnede doorheen het toegangssas, kijkende naar de achterzijde van de bunker.

Kadastraal plan anno 2015. Bunkertje Mu14 stond op de noordoostelijke hoek van perceel A793a. Dit perceel werd ondertussen het grote perceel A793d.

Merkwaardig is dus dat het bunkertje er zelfs niet staat op aangeduid. Waarom dit bunkertje er niet op staat en heel wat errond staande bunkers wel, is opnieuw totaal onduidelijk.

Op deze schets zie je anders wel nog Mu2, Mu3, Mu4 en Mu19 wel degelijk getekend aan aangeduid.

Luchtfoto van Google Earth anno 2007. Centraal op de foto Mu14. Meer noordelijk, juist achter de Torrekensstraat het mitrailleurbunkertje Mu19 waarmee deze bunker beperkt in hoek stond opgesteld.
Vooraanzicht anno 1995. Het schietgat was toen al beperkt geopend. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Achteraanzicht uit dezelfde periode. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Hetzelfde bunkertje anno 2000. (Foto: Collectie De Muntenaar)
Achterkant van de bunker zoals men hem zal zien vanaf de Torrekensstraat (dan wel het onverharde gedeelte richting Baaigem). De foto dateert uit 2006.
Zicht op de achterzijde uit dezelfde periode met de nog volledig dichtgemetste toegang.

Detail van de nog volledig dichtgemetste toegang.

Je kan heel duidelijk zien dat het niveau van de bunker ook ongeveer de helft onder het huidige maaiveld zit aan de hoogte die je hier maar ziet qua toegangsdeur.

Achterzijde van het toegangssas en de linker zijkant van de bunker die vrij lang oogt omwille van het redelijk grote oreillon.
Vooraanzicht met schietgat en het bijkomend beschermend oreillon. Dit is het commandobunkertje achter de voorlijn op de westkant van Muntekouter.
Detailblik op het gedeeltelijk geopende schietgat. Hier zie je nog duidelijk restanten van de originele grondverf van deze bunker, geelbruin dus.
Dit is wat je dan weer jammer genoeg en grand mass kan terugvinden aan de binnenzijde van deze nog afgesloten bunker. Massa's verpakkingen van jachtgeweerpatronen alsook de bijhorende lege patronen. Jagers zijn natuurvrienden...

Een verdere blik in de mitrailleurkamer die men kan zien via het schietgat. Het bunkertje blijkt ook toch maar gedeeltelijk ontmanteld te zijn en bevat nog redelijk wat van zijn origineel ijzerwerk aan de binnenzijde.

Zeer duidelijk zichtbaar, het aangepaste chardome voor een Browning FM30 mitrailleur. Logisch dat men dit voorzag bij een commandobunker gezien die mitrailleurs nog al eens standaard het wapen van officieren was.

Vooraanzicht en zijaanzicht rechts.
 
Vorige (Mu13)
Vorige (Mu13)
Volgende (Mu15)
Volgende (Mu17)