mu16
 
Bunkernummer
Mu16
Oud Bunkernummer
FM8
Lokatie
Munte
Toegankelijkheid
Volledig vrij maar op privéterrein
Aantal kamers

1 kamer en een sas

Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x MI
Bijhorende vuurrichting

Oosten - Noordoosten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • Origineel volledig ommuurd met baksteen.
 • Al het houtwerk was standaard uitgevoerd in Noors rood dennenhout tenzij anders vermeld.
 • Het schietgat zat verborgen achter een vals raam.
 • Dit zat dan verborgen achter houten luiken, openend in 2 richtingen, elk 0.50m x 1,40m (BxH). Op deze houten luiken waren bijkomend nog eens valse houten raamprofielen aangebracht langs de buitenzijde om het nog meer op echte ramen te laten gelijken.
 • De bunker had volgens het bestek nog 3 valse ramen. Op de plannen zijn er echter maar 2 te zien en ten velde vindt men dan op de rechter zijkant duidelijk de restanten van 2 valse ramen terwijl er daar maar 1 zou gezeten hebben. Of de bunker nog een vals raam draagt aan de linker zijkant is niet vast te stellen omdat hij aan die zijde aangebouwd is met een garage.
 • Deze valse ramen waren identiek uitgewerkt als de schietgaten met als enige verschil dat ze niet geopend konden worden, wat in dit geval neerkwam op uitgewerkt op een gefixeerde gegalvaniseerde metalen plaat van 1.00m x 1.40m (BxH).
 • De dakstructuur werd uitgewerkt in hout als een zadeldak met als dakbedekking rode Boomse pannen.
 • Het eigenlijke toegangssas tot de bunker zat verborgen achter een heden verdwenen portaal.
 • Het toegangssas was uitgewerkt met een trap in beton met onderaan in het toegangssas een rooster en een sterfput uitgewerkt.
 • Bij de bunkers met mitrailleurkamer(s) was de toegang tot de eigenlijke gevechtsruimtes van de bunker gescheiden van het sas door middel van een gepantserde metalen deur van 0.86m x 1.82m (BxH) met zonneblinden, omlijsting en luikje voor toegangsverdediging.
 • De eigenlijke toegang bij de inkom was op zijn beurt afgesloten met een metalen traliehekje van 0.90m x 1.82m
 • Dit traliehek was bijkomend nog eens aan het zicht onttrokken door een houten camouflagedeur van 1.00m x 2.00m (BxH).
 • In elke mitrailleurkamer was daarnaast standaard aanwezig:
  • 3.50 meter etagères met leggers in inlandse eik.
  • Een inlands eiken plankje van 0.32m x 0.12m x 0.06m met ijzeren steunen voor de plaatsing van een kogelpers.
  • 6 zware geschilderde hanghaken voor ophangen materialen in de kamers
  • Een verzinkte hanghaak aan het plafond voor ophangen olielamp (in vredestijd)
  • 1 chardome en chardomeplaat voor de standaard opstelling van een Maximmitrailleur
 • Ventillatiegaten waren aan de buitenzijde aan de bovenzijde afgesloten met een koperen geperforeerde afdekplaat om ingooien van projectielen naar binnen onmogelijk te maken.
 • Op de binnenhoek tussen Torrekenstraat (richting Baaigem) en Hundelgemsesteenweg stond tot 1945 een houten staakmolen. Er staan op Munte infoborden maar deze situeren deze molen op de verkeerde locatie. Het uitzicht van dit bunkertje zou dit moeten geweest zijn van een stapelplaats horende bij die toenmalige windmolen aan de overkant van de weg.
 • Structuur.
 • De bunker bestaat uit 1 kamer en een toegangssas.
 • Opmerkingen.
 • Het is de meest rechtse bunker van de steunlinie op Muntekouter. Meer naar links ligt Mu22 (275 m). Aan de overzijde van de Hundelgemsesteenweg ligt Mu15 (140 m).
 • De bunker sluit eigenlijk aan met de bescherming van de Oostkant van Muntekouter. Hij neemt de iets oostelijk, noordoostelijke vuursector richting Ruspoel voor zich en sluit daardoor perfect aan met de boog die reeds wordt gevormd door Mu10, Mu11 en Mu12 (210 m). Ook de bunker Mu24 lag origineel maar 275 meter van deze bunker verwijderd.
 • De bunker was standaard voorzien voor de opstelling van een Maximmitrailleur. Daarnaast was de bunker eveneens voorzien om een Browning FM30 te kunnen opstellen.
 • Voor de bouw van deze bunker werd in eerste instantie een perceel onteigend van 83 ca van het perceel Munte unieke sectie 175a. Dit perceeltje bevond zich op de oostkant van een driehoekig perceeltje landbouwgrond ingesloten tussen Asselkouter (tussen Hundelgemsesteenweg en Ruspoel) en de Hundelgemsesteenweg.
 • Gezien dit terrein niet rechtstreeks was verbonden met de Hundelgemsesteenweg of de Asselkouter dienden erfdienstbaarheden voorzien te worden.
 • In eerste instantie was er de permanente erfdienstbaarheid over een strook van 2 meter breed om ten allen tijde de bunker bereikbaar te maken. Dit gebeurde over een strook van ongeveer 25 meter lang komende van Asselkouter op de rand van hetzelfde perceel 175a met perceel 176.
 • Voor de bouw van de bunker mogelijk te maken was een tijdelijke erfdienstbaarheid voorzien over een periode van 8 maanden na het tekenen van de akte. Dit gebeurde over een strook van 5 meter breed. Deze strook was gewoon een verruimen met 3 meter van de eerder voorziene permanente erfdienstbaarheid over een gemiddelde afstand van ongeveer 26.5 meter.
 • De akte voor deze bunker (onteigening en erfdienstbaarheden) werd verleden op 27 maart 1935 aan Mevr. Marie D'Hollander, woonachtig te Deinze, voor een totaalprijs van 800 BEF.
 • Enkele maanden later heeft men merkwaardig genoeg beslist de onteigening voor deze bunker nog beperkt te vergroten. Er werd nogmaals een aparte akte opgesteld voor bijkomend nog eens 23 ca op het perceel 176, eigendom van dezelfde eigenares. Hierdoor werd het totaal onteigende perceeltje iets rechthoekiger.
 • Deze kleine bijkomende akte werd verleden op 9 juli 1935 voor de bijkomende prijs van 350 BEF.
 • Geen van beide aktes bevatte een bijkomende clausule voor jaarlijkse intresten.
 • Erfdienstbaarheden, zowel de permanente om de bunker ten allen tijde te kunnen bereiken, als de tijdelijke die standaard werden in de aktes voorzien met een termijn van 8 maanden voor de bouw van de bunker mogelijk te maken, gingen net zoals het uitkeren van toegekende intresten pas in voege, van zodra de eigenlijke werken voor de bouw van de bunker werden aangevat, ongeacht de tijdsperiode die op die manier verstreek tussen aankoop van de gronden en de eigenlijke bouw van de bunker zelf.
 • Op het actueel kadaster blijft ook dit bunkertje een raadsel. Zo stond hij in elk geval nog in 1962 op de lijst van toen nog niet opnieuw verkochte bunkers.
 • Na de onteigening kreeg het origineel onteigende perceel in elk geval geen apart kadasternummer toegekend.
 • Op actuele kadasterplannen is het originele driehoekige perceel 175a volledig verkaveld en verder verdeeld in de kleinere percelen 175b (bebouwd op de hoek van Asselkouter met Hundelgemsesteenweg), 175d en 175e. Het originele onteigende gedeelte van perceel 175a bestaat in geen geval nog apart kadastraal waaruit wel zal mogen besloten worden dat het wel degelijk opnieuw zal zijn overgekocht. De later bijkomend onteigende 23 ca uit perceel 176 staan nog altijd apart gekend als perceeltje 176b. De rest van perceel 176 werd perceel 176a. Allicht werd deze 23 ca dus nooit officieel opnieuw overgekocht van de staat. Opnieuw blijkt het bunkertje zelf niet aangeduid als bestaande officiële structuur op het kadaster.
 • De bunker draagt geen directe sporen van strijd.
 • De bunker is volledig vrij, zowel het schietgat als de toegang maar enkel te bereiken met medeweten van de eigenaars van de woning langs de Hundelgemsesteenweg, waar hij heden in de tuin van staat.
 • De originele eigenaar (van de woning op de hoek Hundelgemsesteenweg en Asselkouter) heeft indertijd het bunkertje zelf vrij gemaakt en al de binnenkant nog enkel een ongebruikte kogelhuls gevonden.
 • Bij het herverkavelen en opdelen is de bunker bij het andere perceel gevoegd en zo nog eens van eigenaar gewijzigd.
 • Het bunkertje heeft nog weinig resten van zijn originele ommuring en is sterk overgroeid zodat er nog weinig van te zien is. Ook is hij niet zo vlot fotografeerbaar omdat hij aan zijn linker kant is aangebouwd met een werkhuisje.
 • Bij de laatste poging om hem eens gedetailleerder te fotograferen was de rest die niet aangebouwd is, vrij sterk overgroeid met klimop.
 • Zeer opmerkelijk is het feit dat er binnenin op de plaats waar origineel de gepantserde deur moet gezeten hebben, een andere metalen deur staat. Het betreft een originele metalen deur die de eigenaar van de bunker Mu16 ooit vond bij rommel en puin rondom bunker Mu9. Uit nader onderzoek blijkt het de originele metalen tussendeur te zijn van de bunker Mu9 die stond tussen mitrailleurkamer en kanonkamer in die bunker.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject F terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 41.292,08 Bef gekost hebben.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 41.542,08 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Muntekouter, Munte.
 • De bunker ligt in de tuin van een nieuwbouwwoning langs de Hundelgemsesteenweg, vrij kortbij het kruispuntje met Asselkouter.
 • Hij ligt dus volledig op privéterrein en kan alleen bezichtigd worden mits toestemming van de eigenaar. Respecteer de privacy aub.
Bijhorende foto's
Voorstudie bij dit bunker Mu16. Hij vult in feite de verdediging van de oostzijde richting Ruspoel perfect aan voor wat weerstandsnest Muntekouter betreft.
Detail bij deze zelfde voorstudie. Merk op dat origineel enkel voorzien was om te onteigenen op perceel 175a.

Onteigeningsschets zoals terug te vinden bij het tweede kadastraal plan (bijkomende onteigening voor 23 ca). Bij de eerste akte zat geen aparte schets.

Je ziet dat het totaal van de onteigening beperkt iets groter is geworden, om exact te zijn 23 ca.

Terreinschets zoals terug te vinden bij de bouwplannen. Ook hier is er blijkbaar geen speciale omheining voorzien van het kleine perceeltje. Men wou het allicht laten aansluiten bij de rest van het domein. Een omheining zou er teveel de aandacht op vestigen.
Grondplannetje van deze 1-kamers mitrailleurbunker.
mu16
Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan is een langsdoorsnede van het bunkertje.
Doorsnede CD bij bovenstaand grondplan is een doorsnede doorheen het toegangssas en kijkende naar de achterzijde. Hierdoor zie je de toegangskuil met een drietal betonnen treden.

Actuele kadasterschets anno 2015 van het terrein waar ooit de bunker werd van onteigend. Je kan de originele locatie vrij vlot terugvinden achteraan perceeltje 175e. Je merkt namelijk nog altijd op de rand van perceel 176a de ooit onteigende 23 ca (allicht nooit officieel opnieuw overgenomen van de staat).

Toch wel weer merkwaardig dat het bunkertje zelf op het kadaster niet op zich is gekend. Wel is het ooit onteigende perceeltje voor de bunker blijkbaar wel ondertussen mee opgegaan in het perceel 175e.

Luchtfoto Google Earth anno 2007. Het bunkertje was in elk geval toen zeer moeilijk terug te vinden. Het zit ondertussen op de rechter kant van het driehoekig perceeltje.

Heden is dit de tuin geworden van een recente nieuwbouwwoning aansluitend op de Hundelgemsesteenweg.

Wijze waarop men het bunkertje kon terugvinden in de tuin van de woning anno 2000. Het zat toen nog meer dan heden verborgen onder de klimop. (Foto: Collectie De Muntenaar)
Anno 2006 - 2007 was dit ondertussen gewijzigd in deze situatie. Het zat toen ook nog grotendeels verborgen tussen de begroeiing maar was in elk geval al terugvindbaar. We kijken hier op achterzijde en rechter zijkant.
Detail van de rechter zijkant van de bunker. De twee gecementeerde vlakken waren vroeger valse ramen waarvan de ruwe betonzijde werd gecementeerd en beschilderd. Tegen het nu nog ruwe beton stond origineel een valse baksteenwand.
Voorzijde van de bunker. De richting waarin we hier kijken moet ook ongeveer de lijn geweest dat de originele erfdienstbaarheden liepen in de richting van de onverharde wegel Asselkouter.
Vooraanzicht met links het oreillon. Tegen deze linker kant van de bunker staat een werkhuisje die deze ganse zijkant verbergt. Beiden, bunker en werkhuisje, zijn vrij sterk overgroeid met klimop. Het bunkertje is wel vrij sterk ontdaan van originele baksteen camouflage.
Detail van het schietgat hetwelke het uitzicht had van een vals raam. Onderaan nog de betonnen dorpel. Hier is ook de baksteen camouflage nog beperkt aanwezig.
Zicht op de toegang van de bunker die net zoals op vele plaatsen waar een bunkertje in een tuin verstopt zit, gebruikt als speelterrein van de kinderen.

Unieke nog aanwezige metalen deur. Dit is in geen geval de originele deur die aan deze hengsels hing. Hier hing wel degelijk een gepantserde metalen deur wat dit zeker niet is.

Bij nader onderzoek blijkt die de originele metalen deur te zijn van de bunker Mu9 (zeer kortbij) die stond tussen mitrailleurkamer en kanonkamer.

Gezien het een deur was die ook hoorde bij deze bunkerlijn, zaten in dat geval de hengsels ook in dat geval op de juiste afstanden.

Binnenzicht in de mitrailleurkamer die ook wel geheel van origineel ijzerwerk is ontdaan. In het schietgat wel nog de draadstang alsook het houten blok horende bij de opstelling van de Browning FM30 mitrailleur.
 
Vorige (Mu15)
Vorige (Mu15)
Volgende (Mu17)
Volgende (Mu18)