Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links


B-linie : De achterliniebunkers (46 bunkers)

Klik op de kleine fotootjes voor detailfiches.

Belangrijk om weten is dat de achterlinie niet zoals de voorlinie en de steunlinie, aan de achterkant van de weerstandsnesten en steunpunten voorbijloopt. De voorlinie- en de steunliniebunkers stoppen telkens waar de weerstandsnesten en steunpunten zich bevinden. Ze lopen meestal verder langs de bunkers van deze punten zelf. De steunliniebunkers sluiten in het algemeen aan aan de achterste bunkers van de weerstandsnesten of steunpunten zelf. De ganse achterlinie is een volledig onafhankelijke bunkerlijn. Ze bevindt zich meestal ook iets verder van de steunlijn dan de steunlijn zich bevindt van de voorlinie.

De Achterlinie of B-linie wordt vooral gekenmerkt door vele eenkamer- mitrailleurbunkers. Af en toe vindt men er een zwaardere bunker voor twee mitrailleurs of één mitrailleur en een mobiel 47mm kanon. Deze hadden dan waarschijnlijk ook de functie van commandobunker op de achterlinie.

 
b1
B1
B2
b3
B3
b4
B4
 
b5
B5
b6
B6
b7
B7
b8
B8
b9
B9
B10
b11
B11
b12
B12
b13
B13
b14
B14
 
b15
B15
B16
b17
B17
b18
B18
 
b19
B19
b20
B20
b21
B21
b22
B22
b23
B23
b24
B24
b25
B25
b26
B26
b27
B27
b28
B28
 
b29
B29
b30
B30
b31
B31
b32
B32
 
b33
B33
b34
B34
b35
B35
b36
B36
b37
B37
b38
B38
b39
B39
b40
B40
b41
B41
b42
B42
 
b43
B43
b44
B44
b45
B45
b46
B46
 

Omdat de achterlinie de ganse bunkerlinie besloeg, werd dit opgesplitst in een aantal foto's. We overlopen de achterlinie komende uit Astene tot Melle op basis van de luchtfoto's op enkele aparte webpagina's.

Statistiek horende bij de achterlinie van Bruggenhoofd Gent.

1. Nog bestaande bunkers:

41
46

Dit wil zeggen dat er toch nog 89,1% van alle gebouwde bunkers heden nog bestaat.

2. Bunkers opgedeeld volgens type bunker.

Type Bunker
Aantal
%
 
1 kamer mitrailleurbunker
35
76.1%
2 kamers mitrailleurbunker
3
6.5%
speciale types
4
8.7%
mitrailleur-kanonbunker
4
8.7%
 
Totaal
46
100%

3. Bunkers opgedeeld volgens de aard van camouflage.

Soort camouflage
Aantal
%
 
Tyrolien Mamelonné
6
13.0%
Gecementeerde huisjes of stalletjes
17
37.0%
Houten stallen
9
19.6%
huisjes of stalletjes ommuurd met baksteen
14
30.4%
 
Totaal
46
100%

4. Statistiek van de bewapening van de bunkers.

Voorziene bewapening
Aantal
 
Mitrailleur (MI) of (FM)
53
mobiel 47mm kanon
4
 
Totaal gekende schietgatbezettingen
57

5. Statistiek van de vuurrichtingen van de respectievelijke schietgaten.

Vuurrichting
Aantal
%
 
W-NW
2
3.5%
W
4
7.0%
W-ZW
4
7.0%
ZW
7
12.3%
Z-ZW
12
21.1%
Z
4
7.0%
Z-ZO
4
7.0%
ZO
12
21.1%
O-ZO
5
8.8%
O
1
1.8%
O-NO
2
3.5%
 
Totaal
57
100%

6. Statistische weetjes.

2 verdiepsbunkers
1
bunkers met een koepel
4
bunkers voor opstellen mob 47mm kanon
4