Citadelpark Gent

Buskruitfabriek Cooppal Wetteren

Vliegvelden WO I Regio Gent

WO I Munitiepark Kwatrecht

De Dodendraad

De Hollandstellung - Duitse WO I bunkerlinie

Reichsschüle Flandern - SS-School Kwatrecht

Duitse Atlantic Wall Radarpost - Goldammer

WOI en II Munitiedepot De Ghellinck Zwijnaarde

Duitse gangen onder centrum Gent WOII

Publieke WOII Schuilplaatsen Groot Gent

Het Fort van Eben Emael

KW-linie

WO I - Kwatrecht - Melle

18 daagse veldtocht gekoppeld aan TPG

Neergestorte B17 te Kwatrecht 19-09-1944

De bevrijding WO II van de regio rond TPG

Details van de legers:

Gesneuveldenlijsten:

Contact en onbeantwoorde vragen

Media-aandacht

Copyright

Links


Weerstandsnest Muntekouter (25 bunkers)

Klik op de kleine fotootjes voor detailfiches.

Omdat Muntekouter één van de twee weerstandsnesten was, staan de bunkers hier vrij kort tegen elkaar. Men vindt er ook alle types van bunkers. Van de lichte eenkamersbunkers tot de zwaardere bunkers voor 47mm kanonnen. De verdedeging verloopt hier in de vier windstreken.

 
mu1
Mu1
mu2
Mu2
mu3
Mu3
mu4
Mu4
mu5
Mu5
 
 
mu6
Mu6
mu7
Mu7
mu8
Mu8
mu9
Mu9
mu10
Mu10
 
 
mu11
Mu11
mu12
Mu12
mu13
Mu13
mu14
Mu14
mu15
Mu15
 
 
mu16
Mu16
mu17
Mu17
mu18
Mu18
mu19
Mu19
mu20
Mu20
 
 
mu21
Mu21
mu22
Mu22
mu23
Mu23
Mu24
mu25
Mu25
 

Op onderstaande luchtfoto kan u op de stipjes drukken en zo uitkomen bij de bunker die aldaar is/was gelokaliseerd.

De positionering van de bunkertjes is vrij correct indien u gebruik maakt van de standaard Internet Explorers en bv firefox. Google Chrome geeft in dit geval afwijkende positioneringen van de bunkers op de foto's. Hetzelfde zou zich ook kunnen voordoen met nog andere internet-explorers. Mijn excuses voor dit ongemak.

Enkele duidelijke referentiepunten op onderstaande foto:

 • Hoofdweg in Noordzuidelijke richting is de Hundelgemsesteenweg.
 • Achter de achterlinie (bovenkant foto) loopt de Makkegemstraat (in Westelijke richting doorlopend als een kouterwegel)
 • Tussen de achterlinie en de steunlinie van het weerstandsnest loopt de Torrekensstraat dewelke op grondgebied Baaigem onverhard wordt.
 • Het kronkelend wegeltje aan de westelijke kant voor de voorlinie is Muntekouter. Vanaf de haakse bocht in zuidelijke richting loopt voor de voorlinie een onverharde veldwegel in de richting van de Hundelgemsesteenweg.
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                               
Mu24
                     
                                                 
Mu25
                                                   
                                                                                                       
                                                           
Mu21
       
Mu22
               
Mu16
             
                               
Mu23
                                   
                               
                                           
Mu20
                                 
Mu15
                 
Mu12
 
                                                                                                       
                           
Mu19
                             
Mu18
                             
Mu11
         
                                                     
Mu17
                       
Mu9
   
Mu10
               
                               
Mu14
                                   
Mu8
                               
                                                                                                       
                                             
Mu4
         
Mu13
       
Mu7
                                 
               
Mu1
           
Mu3
                   
Mu5
       
Mu6
                                       
                       
Mu2
                                                                             
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       

(Blauw: nog bestaande bunkers / Rood: verdwenen bunkers)

De lokatie van de bunkers op Muntekouter:

 • Vanaf de Hundelgemsesteenweg kan men op de rechter kant in het veld Mu10, Mu11 en Mu12 zien liggen. Op de linker kant achter de veldwegel met naam Asselkouter, vindt u ook nog Mu16.
 • Op uw linker kant ligt vlak tegen de steenweg de zware bunker Mu9. Iets verderop en moeilijk vindbaar, ligt Mu15.
 • Links in het veld en beter zichtbaar, ziet men dan meest noordelijk Mu8 en nog lager Mu7.
 • Een onverharde wegel links leidt ons naar een reeks varkensstallen in de verte. Kort achter deze stallen ligt Mu6 met iets noordelijker de commandobunker Mu13.
 • Iets meer naar links ligt de zware bunker Mu5. Iets verder passeert een kouterslag langs dewelke Mu4 meer hogerop in het veld ligt.
 • U bereikt zo het smalle wegeltje met naam Muntekouter.
 • Rechts krijgt u zicht op Mu3 langs een volgende kouterslag.
 • Juist achter een boerderij ligt iets verder Mu2.
 • Iets verder bij een opgaande kouterslag ziet u daarna Mu1.
 • Een volgende reeks bunkers vindt men dan het gemakkelijkst via de Torrekensstraat te volgen richting Baaigem komende van de Hundelgemsesteenweg (juist achter het terrein van de zendmasten.) Als men reeds op de Torrekenslaan is ziet men juist voorbij het terrein van de zendmasten, links in het veld Mu18 het dichtstbij de zendmasten. Mu17 ligt op eenzelfde afstand van de wegel iets verder weg van de masten.
 • Rechts van het wegeltje passeert u achtereenvolgens Mu22, Mu21 en Mu20.
 • Waar u Baaigem binnenkomt gaat het wegeltje over in een onverharde wegel. Iets verder ziet u nog Mu19 op de rechter kant van de weg. Links van de weg krijgt u zicht op nog een commandobunker, een honderdtal meter verwijderd van het wegeltje, Mu14.
 • De eigenlijk achterlinie ligt langs een wegeltje met naam Makkegem. U passeert eerst op uw linker kant in het weiland Mu25 en waar het wegeltje afdraait naar rechts heeft u links langs een kouterslag Mu23.
 • De afgebroken Mu24 lag in de voortuin van een woning langs de Hundelgemsesteenweg.

Statistiek van het weerstandsnest Muntekouter

1. Nog bestaande bunkers:

24
25

Dit wil zeggen dat er toch nog 96.0% van alle gebouwde bunkers heden nog bestaat.

2. Bunkers opgedeeld volgens type bunker.

Type Bunker
Aantal
%
 
1 kamer mitrailleurbunker
12
48.0%
2 kamers mitrailleurbunker
6
24.0%
speciale types
1
4.0%
mitrailleur-kanonbunker
2
8.0%
2 kamer commandobunker
3
12.0%
bunker tegen directe doorbraak
1
4.0%
 
Totaal
25
100%
3. Bunkers opgedeeld volgens de aard van camouflage.
Soort camouflage
Aantal
%
 
Tyrolien Mamelonné
14
56.0%
Gecementeerde huisjes of stalletjes
2
8.0%
Houten stallen
6
24.0%
huisjes of stalletjes ommuurd met baksteen
3
12.0%
 
Totaal
25
100%
4. Statistiek van de bewapening van de bunkers.
Voorziene bewapening
Aantal
 
Mitrailleur (MI) of (FM)
32
mobiel 47mm kanon
2
vast opgesteld 47mm kanon
1
 
Totaal gekende schietgatbezettingen
35
5. Statistiek van de vuurrichtingen van de respectievelijke schietgaten.
Vuurrichting
Aantal
%
 
W
1
2.9%
W-ZW
8
23.5%
Z-ZW
3
8.8%
Z
5
14.7%
ZO
4
11.8%
O-ZO
4
11.8%
O
7
20.6%
O-NO
2
5.7%
NO
1
2.9%
 
Totaal
35
100%
6. Statistische weetjes.
bunkers met een koepel
5
bunkers voor opstellen mob 47mm kanon
2
bunkers voor opstellen vast 47 mm kanon
1
bunkers tegen directe doorbraak
1
bunkers met een schijnwerper
1
bunkers met een ventilator
1