b14
 
Bunkernummer
B14
Oud Bunkernummer
BE20
Lokatie
Eke
Toegankelijkheid
Bunker is volledig vrij. Toegang wel maar zeer beperkt geopend.
Aantal kamers
1 kamer en sas
Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x MI
Bijhorende vuurrichting

Zuidwesten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige kenmerken.
 • De hoeken waren afgewerkt met baksteen en het geheel werd gecementeerd met het motief van assestenen.
 • Vooraan was er een schietgat verborgen als een soort raam.
 • Dit zat officieel verborgen achter houten luiken in Noors rood dennenhout, openend in 2 richtingen (samen 1,00 x 1,40 meter - BxH). Op deze houten luiken werden bijkomend nog eens valse houten ramen worden gekleefd. Toch heeft de ondergrond van deze nepramen bij deze bunker geen randen, zitten deze ook niet dieper uitgewerkt en zijn er geen dorpels. Het mysterie van deze merkwaardige camouflage is allicht te zoeken in de Franstalige prijsbestek van bouwfirma B die alle luiken voor de gecementeerde bunkers letterlijk heeft uitgevoerd in plaatstaal, allicht zonder enig houtwerk. De ramen zullen in dit geval dan ook geschilderd geweest zijn op deze staalplaten. Gezien deze platen beperkt waren van dikte, diende er ook geen extra diepte voor gespaard te worden om ze niet te ver naar voor te laten uitsteken op de voorgevel als camouflage van de betrokken schietgaten.
 • De dakstructuur was opgetrokken met Noors Rood dennenhout en het zadeldak was bedekt met grijze asbestleien.
 • Het toegangscomplex had enkele betonnen trappen en een sterfputje.
 • In december 1934 zou er op project B nog een correctie volgen op heel wat van de bestaande plannen. Zo zal worden gevraagd het dakniveau met 30 cm te verlagen en de bunker op die wijze 30 cm dieper in de grond te steken. Hiervoor dienden bijkomend alle ventillatiedoorgangen en granaatwerpgaten gecorrigeerd te worden binnen het op te richten gebouw. Om dit nieuwe niveauverschil te corrigeren diende bijkomend in het sas de reeds voorziene betonnen trap uitgebreid te worden met 2 treden. Het geheel zou hierdoor iets langer uitgewerkt worden dan origineel voorzien.
 • Het globale uitzicht was dit van een stalletje in een weiland.
 • Structuur.
 • Hij bevat 1 kamertje voor een mitrailleur en een sas.
 • Opmerkingen.
 • Het is één van twee kort bij elkaar opgestelde achterliniebunkertjes tussen het steunpunt Eke en de Schelde. De kortst bijgelegen bunkers zijn B13 (405 m) en B15 (145 m).
 • Het bunkertje was naast de voorzieningen voor de opstelling van zijn standaard Maximmitrailleur ook voorzien voor de opstelling van een Hotchkiss- of Coltmitrailleur.
 • Het bunkertje is volledig vrij. Het schietgat is vrij maar de toegang is wel maar zeer beperkt geopend aan de onderkant.
 • Het bunkertje is aan de zijkant aangebouwd met een stal voor paarden.
 • Het bunkertje zijn aandeel in het bouwproject B bedroeg origineel 40.265,03 Bef. Met inbegrip van wat gemeenschappelijke kosten en een aantal vergeten en niet meegerekende zaken, komt men tot een totaalprijs van ongeveer 40.540,03 Bef.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Draai vanaf de N60 uit de richting komende van Gent, links af op de oude Steenweg. U rijdt voorbij bunker B13.
 • Een honderdtal meter verder draait u rechtsaf in de Meerstraat.
 • U kunt dit bunkertje met de aangebouwde stal zien liggen op uw rechter kant voor dat u een klein kruispuntje van veldwegeltjes oversteekt met de Ganzenstraat.
Bijhorende foto's
Terreinschets horende bij dit bunkertje.
Origineel grondplan van dit kleine mitrailleurbunkertje.
Doorsnede AB bij bovenstaand grondplan.
Doorsnede CD bij bovenstaand grondplan.
Vooraanzicht op dit bunkertje anno 1995. Het kleinnood staat nog volledig alleen op de kop van een kouter. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
vooraanzicht van het bunkertje anno 1995 Guido De Jong
Een tweede vooraanzicht uit dezelfde periode. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Anno 2006 krijgt men dit bunkertje als volgt te zien. De kouter is veranderd in een weiland. Naast de bunker is een schuilplaats voor koeien (heden paarden) gebouwd.
b14
Vooraanzicht. De smalle spriet uit de foto's van 1995 is ondertussen een mooi boompje geworden.
b14
Achterkant van het bunkertje met het toegangssas.
b14
Zicht op het bunkertje vanaf de Ganzestraat anno 2012.
Achterkant van het bunkertje met het toegangssas en rechts de aangebouwde paardenstal.
Vooraanzicht met aangebouwde stal.
Detail van de voorkant van de bunker met een vrij specifiek uitzicht voor deze regio.
Zicht op bijkomend toegangssas, op het moment nog vrij intact. Het bijkomend baksteenwerk boven het deurgat hangt hier echter nog vrij zwak vast en is allicht geen lang leven meer beschoren.
Detail beperkt geopende toegang zoals zichtbaar aan de binnenkant.
Blik op binnenkant van toegangssas.
Achterkant van een eveneens grotendeels van ijzer ontmanteld bunkertje. U ziet restanten van de tablet achteraan alsook links in de hoek een granaatwerpgat naar de toegang. Tegen de grond kunt u nog juist de kabeldoorgangen zien opduiken.
Binnenzicht van de eigenlijke mitrailleurkamer. De opstelling is op het chardome na nog vrij intact. Zeker ook de pootjes voor de opstelling van de Hotchkiss- of Coltmitrailleur.
Mitrailleurkamer B14
Detail van de twee nog intakte sokkels voor een hotchkiss- of Coltmitrailleur.