b33
 
Bunkernummer
B33
Oud Bunkernummer
GMO1
Lokatie
Moortsele
Toegankelijkheid
Bunker is afgesloten door eigenaar, schietgat is vrij.
Aantal kamers

1 kamer en een sas

Aantal schietgaten
1
Type geschut
1 x MI
Bijhorende vuurrichting
Zuid - Zuidwesten

Korte beschrijving van de bunker

 • Uitwendige structuur.
 • Onderaan was het bunkertje voorzien van enkele rijen baksteen als fundering voor de rest van de houten structuur.
 • De wanden waren bekleed met populierenplanken.
 • Hij had een zadeldak in rode Boomse pannen.
 • Het globale uitzicht was dit van een koeienstalletje omgeven met planten.
 • Structuur.
 • De bunker heeft een kamer voor het opstellen van een mitrailleur en een sas.
 • Opmerkingen.
 • Het is een achterliniebunkertje tussen Muntekouter en Betsberg tussen B32 (470 m) en B34 (470 m). Hij is in hoek opgesteld met B32 om zo samen een groter gezichtsveld en schietbereik te hebben.
 • Het bunkertje is standaard voorzien voor de opstelling van een Maximmitrailleur. Daarnaast is hij ook uitgerust voor het plaatsen van een Hotchkiss- of Coltmitrailleur.
 • Er zijn geen directe sporen van strijd.
 • Het bunkertje is eigenlijk volledig vrij maar is heden ten dage afgesloten met een houten deurtje waaraan een hangslot hangt. Men kan wel langs de opening aan het slotje en via het schietgat een blik naar binnen werpen.
 • Op basis van de hoeveelheden toegepast binnen de bouwproject A en B voor gelijkaardige bunkertjes, gecombineerd met de toegepaste basisprijzen zoals in het bestek van bouwproject G Lot III terug te vinden, werd een eerste benaderende prijs bepaald voor elk van de bunkertjes. Deze detailprijzen werden daarna herrekent via de regel van 3 op basis van de werkelijke projectprijs zoals terug te vinden in het bestek en de totaalprijs zoals zelf op basis van de gemaakte veronderstellingen, bekomen. Op die wijze moet dit bunkertje ongeveer 52.368,91 Bef gekost hebben. Een prijs die zeker vrij hoog ligt vergeleken bij de kostprijs van gelijkaardige bunkertjes bij andere bouwfirma's.
 • Als men hier nog eens een aantal zaken gaat bijtellen die niet dienden ingecalculeerd te worden door de bouwfirma's maar rechtstreeks werden aangeschaft door de militaire overheid zoals bv chardomes, koepels, ventillatoren,... moet de totale kostprijs ongeveer op 52.658,91 Bef hebben gelegen.
 • Ter info: 1 BEF in 1934 komt ongeveer overeenkomt met een bedrag van 74 BEF (1.84€) in 2013, een "factor 74" dus.

Routebeschrijving om deze bunker te vinden

 • Het bunkertje is gelegen op de rechter kant in het veld langs het wegeltje met naam Gravelos, komende van de Kloosterstraat.
 • Het ligt een honderdtal meter ver op de scheiding tussen twee kouters.
Bijhorende foto's
Terreinschets horende bij dit eenkamersbunkertje. Het originele terrein kwam dus effectief tot aan de rand van de twee kouters die ongeveer scheiden net voor het bunkertje, gezien vanaf het wegeltje Gravelos.
Grondplannetje van dit bunkertje. dat globaal het uitzicht had van een houten koeienstalletje.
b33
Doorsnede AB horende bij bovenstaand grondplannetje.
Doorsnede CD bij bovenstaand grondplannetje.
Vooraanzicht anno 1995. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Achterkant van het bunkertje. Het was in die periode nog volledig vrij. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Binnenzicht van dit bunkertje uit dezelfde periode. Toen was het nog vrij rommelig en vrij. Heden is het bunkertje opgeruimd maar afgesloten. (Foto: Collectie G. De Jong - Simon Stevin Stichting)
Zicht op het bunkertje vanaf Gravelos anno 2006. Het is een leuk bunkertje omdat het bij het wandelen zeer duidelijk zichtbaar is voor iedereen. Daarnaast blijft het ook zeer lang zichtbaar.
b33
Het bunkertje is mooi sfeervol fotografeerbaar tussen de bomen naast het beekje. Foto's anno 2010.
Zicht op hetzelfde bunkertje vanaf het wegeltje Zonneveld. Op de achtergrond nog de romp van de molen gelegen langs Uilenhoek.
Vooraanzicht van het bunkertje. Globaal ziet men nog aan alle kanten de restanten van de ijzeren haken in het beton voor de bevestiging van de houten camouflagewanden.
b33
Binnenzicht door het vrij zijnde schietgat. Ook aan de achterkant van het kamertje is een nieuwe houten tussendeur gestoken.
Achterkant van het bunkertje met het toegangssas dat heden afgesloten is met een houten deurtje.
b33
Binnenzicht door het vrijzijnde hoekje, bovenaan de nieuwe toegangsdeur naar de binnenkant van het toegangssas. Ook hier merkt men beperkte groene camouflagekleuren aan de binnenkant van dit sas.
Rechter zijkant van het bunkertje dat heden is vergaan tot een kale blok beton.
b33
 
Vorige (B32)
Vorige (C14)
Volgende (B34)
Volgende (B34)